Požehnanie pamätníka sv. Jána Nepomuckého


Po kanonizovaní pápežom Benediktom XIII. v r. 1729, sa rozšírila úcta k sv. Jánovi Nepomuckému okrem Čiech a Nemecka aj na územie Slovenska. Sv. Ján Nepomucký. je uctievaný ako mučeník spovedného tajomstva a patrón pri prírodných pohromách a povodniach  Pravdepodobne už od XVIII. storočia stáli u nás dve pieskovcové sochy sv. Jána Nepomuckého. Umiestnenie sôch pripomínalo pokiaľ siahala …

Reklamy

Dobrá novina 2018


Vysielacou sv. omšou v chráme sv. Jakuba vo Veľkom Šariši 16. decembra na 3. adventnú nedeľu začalo tohoročné koledovanie Dobrej noviny. Na tejto sv. omši boli prítomné aj deti našej farnosti. Otec arcibiskup Bober vo svojom príhovore ich povzbudil, aby na svojej misii priniesli do navštívených domácnosti, ohlásenie radostnej zvesti o narodení nášho Pána Ježiša Krista, …

eRko stretnutie – pozvánka


O dva týždne v prvú adventnú nedeľu 2. 12. 2018 pozývame všetky deti ZŠ 1.-9. roč., birmovancov i rodičov na stretnutie spoločenstva eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Stretnutie sa uskutoční v sále KD zo začiatkom o 14.00 hod. popoludní. Budeme si rozprávať o mimoškolských aktivitách i Dobrej novine. Tešíme sa na Vás. 😃

Púť farnosti do Ríma


Pozývame na PÚŤ FARNOSTI DUBOVICA s týmto programom: BENÁTKY - LORETO - SAN GIOVANNI ROTONDO -LANCIANO - MANOPPELLO - RÍM - NETUNO - ASSISI Nedeľa 5.5.2019 - Pondelok 13.5.2019 1.deň - nedeľa 5.5.2019 - odchod okolo 13.00 hod. z Dubovice od kostola 2.deň - pondelok 6.5.2019 - príchod ráno do Benátok, prehliadka námestia a chrámu …