Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Katolícka cirkev bude už tento piatok 18. januára, sláviť tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Táto tradícia modlitieb za jednotu kresťanov v rámci ekumenického spoločenstva má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI. 4. decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za …

Reklamy

Dobrá novina 2018

Vysielacou sv. omšou v chráme sv. Jakuba vo Veľkom Šariši 16. decembra na 3. adventnú nedeľu začalo tohoročné koledovanie Dobrej noviny. Na tejto sv. omši boli prítomné aj deti našej farnosti. Otec arcibiskup Bober vo svojom príhovore ich povzbudil, aby na svojej misii priniesli do navštívených domácnosti, ohlásenie radostnej zvesti o narodení nášho Pána Ježiša Krista, …

Sv. Košickí mučeníci – jubileum

Prípravný rok na jubileum 7. septembra 2019 uplynie 400 rokov od mučeníckej smrti sv. Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas ďakovnej bohoslužby v Košickej katedrále 2. septembra 2018 o. arcibiskup vyhlásil pre Košickú arcidiecézu prípravný rok na Jubileum štyristého výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov. Motto prípravného roka: Obnoviť túžbu po vernosti. Na základe …

Milión detí sa modlí ruženec

“Boh si vo Fatime vyvolil deti, aby svetu odhalil najdôležitejší mierový plán pre našu dobu. Buďme hlasom Božej Matky v tomto nepokojnom svete a pomáhajme našim deťom, aby od útleho detstva zakúšali, že iba cez modlitbu ruženca, to znamená, keď sa budú držať ruky Panny Márie, sa dá na tejto zemi vybudovať spoločnosť, kde bude …

Milión detí sa modlí ruženec

Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Medzinárodná modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec vznikla v roku 2005 vo Venezuele. Na začiatku bolo niekoľko ľudí, ktorí dôverovali …

Nanebovzatie Panny Márie

Boh s nami počíta – Nanebovzatie Panny Márie Keď pápež Pius XII., v novembri 1950, promulgoval apoštolskú konštitúciu Munificentissimus Deus (Najláskavejší Boh), na prosby mnohých veriacich a so súhlasom kolégia katolíckych biskupov, vyhlásil v nej štvrtú pravdu viery, týkajúcu sa Márie, Ježišovej Matky:  „Je Bohom zjavenou pravdou viery, že Nepoškvrnená, vždy panenská Matka Božia Mária bola po dokončení behu …