Turíčna novéna 2019 Gaboltov


Od slávnosti Nanebovstúpena Pána do slávnosti Zoslania Ducha Svätého sa spolu modlíme a vyprosujeme potrebné dary Ducha Svätého. Brána mariánskej svätyne bude otvorená 24 hodín denne pre každého, kto sa chce zastaviť v kolotoči života a načerpať silu a pokoj od Eucharistického Krista. Spoločný modlitbový program, vrátane sv. omše bude od 17.00 hod. do 21.00 hod. (sv. omša …

Reklamy

Máj – mesiac Panny Márie


Ako Panna Mária, najmilostivejšia Kráľovná neba, neprestáva vyprosovať ľudskému pokoleniu nové a nové dobrodenia, tak zas nesčíselní jej ctitelia neprestávajú uvádzať vždy nové a nové pobožnosti a slávnosti na jej uctenie. Medzi mnohými mariánskymi pobožnosťami a slávnosťami, ktorými je cirkevný rok prepletený ako ružami, najdojímavejšou je májová pobožnosť, podľa ktorej sa celý máj volá mariánskym …

Sprievodca Veľkým týždňom


Týždeň, ktorý je pred nami, je opäť pozvaním vstúpiť do blízkosti Boha. Počuť jeho slovo, pocítiť jeho dotyk… Nemá to byť len čas nariekania, sebaľútosti a plačom nad Ježišom, ale tichým a bolestným zamyslením nad sebou samými. Vo Veľkom týždni Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň sa začína Kvetnou …

Svetový deň chorých


Na 11. februára pripadá v kalendári spomienka na Pannu Máriu Lurdskú. Na tento deň totiž pripadá výročie prvého zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Svätý  Ján Pavol II. založil  Svetový deň chorých a jeho slávenie určil práve na sviatok Panny Márie Lurdskej. Tento rok ho slávime už 27-krát. Pápež František i v tomto roku napísal posolstvo ku …

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov


Katolícka cirkev bude už tento piatok 18. januára, sláviť tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Táto tradícia modlitieb za jednotu kresťanov v rámci ekumenického spoločenstva má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI. 4. decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za …