Slávnosť požehnania kríža


„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Sv. Ján Pavol II.) Novopostavený kríž na Bukovej hore, ktorý pre nepriaznivé počasie nemohol byť požehnaný v plánovanom termíne, požehnal vdp. Mgr. Milan Tomko pri sv. omši 1. septembra 2018. Túto milú a vzácnu slávnosť sme začali fatimským večeradlom. Po ňom nasledovalo slávenie najsvätejšej eucharistie. Duchovný zážitok …

Reklamy

Požehnávanie vozidiel


Veľkou pomocou v živote ľudí je používanie prostriedkov, ktoré skracujú vzdialenosti, umožňujú vzájomné stretanie, utváranie jednoty a vzájomnú komunikáciu a ktoré možno vo všeobecnosti označiť ako prostriedky na cestovanie. Keďže používaním týchto prostriedkov sa zdokonaľuje povedomie vzájomnej pomoci, je vhodné vzývať Boha o požehnanie a zároveň sa modliť za ľudí, ktorí ich používajú. Dnes po …

Slávnosť prvého sv. prijímania r. 2018


Najvznešenejšou sviatosťou je najsvätejšia Eucharistia, v ktorej sám Kristus Pán je prítomný, obetuje sa a je prijímaný a ktorou Cirkev ustavične žije a rastie. Eucharistická obeta, pamiatka smrti a zmŕtvychvstania Pána, v ktorej obeta kríža naveky pretrváva, je vrcholom a prameňom celého kultu a kresťanského života, ňou sa naznačuje a uskutočňuje jednota Božieho ľudu a …

Veľký piatok – Krížová cesta


Fatimskou Krížovov cestou po dedine sme si pripomenuli utrpenie a smrť nášho Pána, Ježiša Krista. Pane Ježišu, tvoje utrpenie a kríž úzko súvisí s tvojou matkou Máriou. Nedajú sa od seba oddeliť. 13.mája 1917 do Fatimy prichádza tvoja Matka. Jej Nepoškvrnenému srdcu sa zasvätil aj svätý Ján Pavol II. 13.mája 1981 bol tento pápež postrelený. …

Krížová cesta


Dramatizovaná Krížová cesta - Dubovica "Sme mladí. Pane, Ty vieš, ako veľmi túžime milovať a byť milovaní. Ty sám si nám dal príklad ako milovať a na svojej krížovej ceste si nám ukázal, kde má skutočná láska hranice. Daj, aby sme na krížovej ceste nášho života pochopili, že láska je tým najvyšším, čoho sme schopní. …