Sviatosti


 SVIATOSTI CIRKVI    

                                                  

KristusKKC-1210 Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: Krst,  Birmovanie, EucharistiaPokánie, Pomazanie chorých, Posvätná vysviacka Manželstvo. Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana: dávajú životu viery kresťanov vznik a rast, uzdravenie a poslanie. V tomto je určitá podobnosť medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života.

 

Reklamy