Rodina Nepoškvrnenej je združenie chorých, ale aj zdravých ľudí, ktorí sa rozhodli sa vzájomne podporovať, pomáhať si a spájať sa vo vzájomnej modlitbe sv. ruženca každý deň o 15. hodine.

Združenie Rodina Nepoškvrnenej vzniklo na Turíce v Jubilejnom roku 1975. Jej zakladateľkou je sestra Mária Bernadeta Pánčiová z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, ku ktorej je toto združenie pričlenené.

Z jej podnetu sa skupina chorých započúvala do výzvy pápeža Pavla VI., aby sa celý svet zapálil evanjelizáciou lásky. Na tento úmysel sa začali denne modliť posvätný ruženec a z lásky uvili zo svojich modlitieb a obetí prvú duchovnú kyticu, ktorú poslali ako vianočný darček Svätému Otcovi.Združenie sa napriek náboženskému útlaku začalo šíriť. Chorí sa stali apoštolmi medzi chorými a Rodina sa rozrastala.

Po páde totality sme prostredníctvom otca biskupa Rudolfa Baláža žiadali o schválenie v Ríme. Svätý Otec Ján Pavol II. oficiálne schválil a potvrdil Rodinu Nepoškvrnenej 8. júna 1991 na spomienku Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Dnes už Rodina Nepoškvrnenej prekročila aj hranice Slovenska. Má svojich členov po celom svete – na Slovensku, v Rusku, na Ukrajine, v Rumunsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Švédsku i v USA, Kanade a Austrálii. Zvlášť je rozšírená na Morave a v Čechách, kde každoročne pribúda množstvo nových členov.

Rodina Nepoškvrnenej pri kostole Obetovania Pána v Dubovici

Aj v našej farnosti máme veľa farníkov ktorí sú členmi Rodiny Nepoškvrnenej. Do združenia Rodiny Nepoškvrnenej sa začali prihlasovať naši farníci v roku 1997. Doteraz máme evidovaných 62. členov. Do domu nebeského Otca už odišlo dvadsať z nich, z toho dvaja muži. Žijúcich členov, krorí sú zároveň aj členmi Bratstva posv. ruženca je 42. Veľkou väčšinou sú to ženy, ale máme aj dvoch mužov. Naši členovia sa zúčastňujú na stretnutiach Rodiny Nepošvrnenej v rámci svojích možností. V posledných rokoch to boli stretnutia v Turzovke-Živčáková Foto>>>, Višňové pri Žiline Foto>>> a skalné sanktuárium Butkov-Ladce Foto >>>