Pozor, pozor!!!

18. júla  začína duchovno-zábavný 🙂 Farský tábor 🙂 pre deti od prvého do šiestého ročníka, ktorý organizujú mladežníci z farnosti Dubovica.


Plagát tábor

Fotky z tábora TU


 Indiáni v Dubovici

29

Aj tento rok sa v našej obci Dubovica konal už druhý denný farský tábor s názvom WOTANG ŠUZúčastnili sa ho deti vo veku od 5-13 rokov, ktoré sa po celý týždeň postupne stávali indiánmi. Každý deň sme začínali svätou omšou, ktorú mal na starosti vždy jeden z kmeňov a na začiatku nesmel chýbať ruženec za účasti detí. V pondelok deti ukázali indiánsku zručnosť pri stavaní si wigwamov, robení si čeleniek, vlajok a totémov. Svoju tvorivosť predviedli pri vymýšľaní názvu kmeňa končiacich na _apači. Deti prišli s nápadmi ako CHŇapači, KLapači, Lapači, STRapači, NECHSapači, DRapači, TRapači, CHapači, POTapači a Papači. V ďalšie dni dokazovali indiánsku vytrvalosť zdolaním turistiky a tiež sa zúčastnili Maratónskeho dňa, kde preukázali bojovnosť, šikovnosť a rýchlosť. Vo štvrtok nás čakal deň, na ktorý sa každý tešil pretože sme pomáhali iným. Večer sme prežili indiánsku noc v ZŠ, kde sa tí najodvážnejší dobrovoľne zúčastnili na strašidelných príbehoch. Deti sa zabávali, tancovali, opekali a hrali rôzne hry. V piatok našich indiánov čakalo nejedno prekvapenie, ako trampolína a bazén, pretože každý z nich sa stal indiánom a tak sa začlenil do kmeňa „Wotang šu”. S hrdosťou môžeme povedať, že sa nám po náročných, ale krásnych týždňoch pohybuje po obci 71 malých indiánov. Ako ich spoznáte? Majú oblečené červené tričká s názvom Wotang šu a úsmev na tvári. My: Biely Orol, Akšim, Ikiv, Akin, Agni, Akzuz, Ožoj, Divad, Namor, Akteb, Anavi, Aťap, Amim, Anomis, Kinimod a Akdar, by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za krásnu účasť, že nám Pán Boh počas oboch týždňov bol na pomoci, chránil nás, upevňoval a povzbudzoval k viere a k láske medzi nami.

                WOTANG ŠU      ĎAKOVNÝ LIST                                      

21

Veľké a krásne slovko ĎAKUJEME by sme chceli všetci spoločne vysloviť hlavne všetkým deťom a ich záujmu, lebo bez nich by žiadny tábor ani nebol. Obidva týždne sme si my, animátori, veľmi užili .  Ďakujeme aj za finančnú pomoc od pána Ľudovíta Čarnogurského, Jozefa Cifru, Štefana Šipku, Vincenta Onderča, FK Dubovica i od tých rodičov či starých rodičov, ktorí nechceli byť menovaní, a hlavne od nášho duchovného otca, ktorý nám s láskou a s ochotou vždy vyšiel v ústrety. Nesmieme zabudnúť ani na nášho pána riaditeľa Mgr. Michala Hromjaka, ktorý nám bez problémov poskytol priestory školy . Nezabúdame ani na úžasné mamičky, ktoré nám pomohli finančne, sladkosťami  či jedlom, ktoré deťom veľmi chutilo. Ďakujeme aj rodičom , ktorí bez strachu a radi vyprevádzali svoje deti na 2. farský denný tábor a ktorí nám prejavili dôveru v tom, byť hoc len malým vzorom pre ich deti. Ak vás budú deti nútiť ukazovať „Wotang šu” alebo „O ulele” odpustite nám to. Nakoniec v skratke ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí sa akýmkoľvek skutkom či darom pričinili o fungovanie tohto tábora. Veríme, že sa Vaším deťom páčilo minimálne tak ako nám. Hlasy nám síce počas týždňa doslúžili, ale Vaše deti nám to odplatili usmiatymi tvárami.

Animátori „indiáni”, šéfova a náčelník „Biely Orol”


W O T A N G   Š U

images-1

Pozor, pozor milé  D E T I,  veľká novina k Vám letí!                                     Vaši animátori Vás pozývajú na 2. farský denný tábor v Dubovici v termínoch:                                                                                                           1. termín 21. 7. – 25. 7. 2014 pre deti nastupujúce do 1. – 4. ročníka                 2. termín 28. 7. – 1. 8. 2014 pre deti nastupujúce do 5. – 9. ročníka

images

Prihlášky do tábora si rodičia môžu vyzdvihnúť v kostole na stolíku a priniesť do sakristie po sv. omši do 9. júla. Podrobnejšie informácie sú uvedené na prihláške. Poplatok za jedno dieťa je 5 € (súrodenci, každý po 4 €). Tábor bude realizovaný v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. Vo štvrok je pripravená indiánska noc.

Tešia sa na Vás,  Vaši animátori.


Dobrá novina 25. 12. 2013

Dobra novina 2013

Ďakujeme vám, že ste otvorili dvere svojho príbytku pre malých poslov tej najkrajšej zvesti. Prišli, aby oznámili radostnú novinu o narodení Spasiteľa a zavinšovali Božie požehnanie do nového roka. Vďaka vašej podpore sú požehnaním i pre mnohých ľudí v krajinách Afriky, a tak spoločne prispievame k spravodlivejšiemu svetu.

Pán nech žehná a ochraňuje vás i vaše rodiny.

DSCF0115

Koledníci dobrej noviny.


• „DIRISHA HAKUNA MATATA ” – okienko bez starostí. Hello ladies and gentlemen! Opäť ste nás nesklamali a v piatok 13.9.2013 ste nás prekvapili veľkou účasťou na potáborovom stretnutí. Tešíme sa, že na naše skvelé stretko neprišli iba bývalí účastníci tábora, ale aj nové tváre sme mohli privítať medzi nami, ktoré naďalej voláme na ďalšie akcie. Aby sme neostali leniví, pozývame vás na ďalšiu super akciu. JESENNÁ AFRICKÁ ŠARKANIÁDA

šarkan

Pozývame všetky dievčatá a všetkých chlapcov od 6 do 13 rokov na šarkaniádu, ktorá sa uskutoční 4.10.2013 o 15.00 hod. stretneme sa na farskom dvore. Nezabudnite si so sebou zobrať šarkana a teplo sa obliecť. Nebudú chýbať rôzne súťaže a prekvapenie na záver. Tento deň zakončíme poďakovaním na sv. omši v Dubovici. Tešíme sa na vás! P.S.l: Ešte úloha pre vás! Nezabudnite sa pri vašej večernej modlitbe pomodliť za pekné počasie počas našej šarkaniády. P.S.2: Fotografie z tábora sa vám budeme snažiť čo najrýchlejšie urobiť. Aj nám už začali školské povinnosti, skúšanie a písomky.  S pozdravom vaši drahí animátori.

Pamätáte na tábor Hakuna Matata?

Untitled

Tábor-Hakuna Matata sa konal v Dubovici 5.-9. augusta 2013. Začal sa Africkou olympiádou, v stredu sme plnili úlohy ducha Gusta, ktoré nás zaviedli až na Holciju, kde sme na záver opekali. Štvrtok sa niesol v duchu misií, deti si vyskúšali prácu misionárov a pomáhali v rodinách. Nasledovali hry na ihrisku. Zoznámili sme sa so sv. Bakhitou, ktorá je patrónkou Sudánu. Pokračovali sme v   hrách a vyhodnotením celého týždňa. Naše najväčšie prekvapenie celého týždňa  bol bazén. Bol to úžasný darček pre naše deti od nášho pána farára, za ktorý mu veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme rodičom a deťom, za ich ochotu a najmä takú veľkú účasť, ktorú sme vôbec nepredpokladali. Zvlášť mladým ľudom, ktorí mali úlohu animátorov chcem poďakovať za ich dobrú vôľu dopomôcť k zlepšovaniu života detí vo viere. Robí nám to radosť, že tábor mal veľký úspech a už teraz sa tešíme na ďalší ročník ale aj na ďalšie aktivity, ktoré budú počas školského roka. P.S. : Chocolate Veronika a Tatiana.

  • Spomienky na Afriku

Organizátori tábora pozývajú deti, ktoré sa zúčastnili tábora ale aj ostatné deti, ktoré sa z určitých dôvodov nemohli tohto skvelého týždňa zúčastniť, na potáborové stretnutie. Príďte s nami zasúťažiť a zabaviť sa. Tento skvelý deň ukončíme svätou omšou v kostole v Dubovici. Tešíme sa     na Vás!

  • Kde? → na farskom dvore v Dubovici
  • Kedy? → 13.9.2013 (v piatok) o 14:30

Stránky: 1 2 3