eRko – Deti a Mládež

Logo Svetových dní mládeže
2023 v Lisabone 

V piatok 16. októbra, ktorý je dňom výročia zvolenia sv. Jána Pavla II. na pápežský stolec, sa konala virtuálna prezentácia nového loga najbližších Svetových dní mládeže v Lisabone. Pôvodne sa mali konať v roku 2022, no v dôsledku pandémie sa presunuli na august 2023.

Upútavka k SDM – hľadajte slovenskú vlajku!
“Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.” (sv. Páter Pio)

Spoločenstvo Za Ním

20. augusta  · Ahojte priatelia, s oneskorením, ale predsa. 😇Sme neskutočne radi za tento táborový týždeň, bol to čas plný zábavy, slnka, vody, aktivít, ale hlavne Božieho Slova. 👊📖🗡️Ďakujeme Vám rodičia a starí rodičia za Vaše modlitby a dary, ktorými ste nás požehnávali celý týždeň. Ďakujeme aj ostatným sponzorom, ktorí nám pomohli.🙏😊Priatelia ponúkame Vám krátky zostrih 📸 toho, čo sme spolu zažili. Kto by mal záujem o ďalšie fotky z tábora, kľudne nám napíšete správu, alebo do komentára. 🗨️🤳Kamaráti prajeme Vám ešte požehnaný zvyšok prázdnin a veríme, že sa vidíme na ďalších našich akciách. 👊👣

8. farský denný tábor

🗡TÁBOR 2020 KING ARTHUR👑

28. júna 2020_ V 5. storočí sa podľa dávnej legendy v Anglicku narodil kráľ. 👑 Avšak nikto kráľa nikdy nevidel, zmizol. Jedného dňa boli do starovekého Londýna pozvaní všetci rytieri na turnaj, aby si zmerali svoje sily. Lenže na námestí sa nachádzala aj skala, v ktorej bol zabodnutý meč. Tento meč – Excalibur mohol vytiahnuť iba pravý kráľ. 🗡😇

Deti a mládež, pozývame Vás na dobrodružnú cestu hľadania kráľa, odhaľovania rytierskych čností a predovšetkým odhodlanie bojovať mečom Ducha, ktorým je Božie Slovo.📖 (porov. Ef 6, 17)
Milí rodičia, milé deti.😀
Máme pre Vás skvelú správu. Aj tento rok sa denný farský tábor v Dubovici uskutoční. Budeme musieť byť o niečo viac zodpovední, ale nesmierne sa na Vás tešíme.
Tábor sa uskutoční od 27.7. do 31.7. 2020. Prihlášky nájdete v kostole Obetovania Pána v Dubovici, vzadu na stolíku. 🙏✝️ Prihlasovanie bude prebiehať do nedele 19.7. 2020. Prihlásiť sa môžu deti našej farnosti a to konkrétne deti, ktoré v septembri nastupujú do prvého ročníka až po tie, ktoré v septembri idú do siedmeho ročníka.👊
Program a podrobnejšie informácie sú v prihláške a taktiež budú zverejňované priebežne v kostole a na facebooku.
Tešia sa na Vás Vaši animátori.👣🦹‍♂️🦹‍♂️😇

POZVÁNKA

Ahojte Narničania 😀 !!! Všetky deti vo veku 3 – 13 rokov Aslan pozýva späť do Narnie. Stretneme sa 1. 2. 2020 o 13.00 hod. v kultúrnom dome. Tešia sa na Vás animátori, ktorí si pripravili program plný zábavy 👏, dobré občerstvenie 🍬🍪 a nebude chýbať ani 🦁A S L A N.


Aj tento rok deti našej farnosti budú koledovať Dobrú novinu. Koledovanie bude prebiehať 25. 12. 2019. Touto verejnou zbierkou podporíme severnú časť Kene a to konkrétne obyvateľov Turkany. Zároveň pozývame všetky deti, ktoré chcú koledovať Dobrú novinu na stretko, v nedeľu 24. 11. 2019 o 14.00 hod v KM.

Pozdravujeme narnijčania👋🦁!!!

31. júla 2019 – Trošku s oneskorením, ale už oddýchnutí, sa Vám chceme deti a mládež veľmi pekne poďakovať za úžasne požehnaný táborový týždeň, ktorý sme spolu prežili. 😎🤪
Vďaka patrí aj všetkým naším sponzorom, ktorí prispeli na tohtoročný farský tábor. Niektorých z týchto darcov sme osobne face to face ani nevideli, a preto sa chceme o to viac za Vás všetkých modliť a vyprosovať Vám požehnanie a hojnú odmenu u nášho Nebeského Ocka.🙏😇
Koniec koncov veľká vdaka patrí nášmu perfektnému režisérovi dubovického tábora Duchu Svätému a ostatným Dvom.🙏✝️🕊
So srdiečka ďakujeme aj naším rodičom, starým rodičom osobitne pani kostolníčke a nášmu duchovnému otcovi Milanovi. Nech Vás Ježiš žehná.✝️
Narnijčania tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami a prajeme ešte požehnané prázdniny. Držte sa. 👊
Vaši animátori a spoločenstvo Za Nim.👣
+ posielame fotečky📸 – užite si ich.😂😊

7. farský denný tábor

16. júna 2019 – Ahojte deti a mládež! 👊 👼 Sme veľmi radi, že aj tento rok sa v našej farnosti uskutočni už 7. denný farský tábor s názvom NARNIA krajina podobenstiev🦁.
Už teraz sa na Vás nesmierne tešíme 😎💪. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom prihlášky, ktorú nájdete u nás v kostole Obetovania Pána v Dubovici ⛪️ do konca tohto mesiaca. Tábora sa môžu zúčastniť iba deti ,ktoré v septembri nastupujú do prvého až siedmeho ročníka.
POZOR! 😳 Deti musia pochádzať z našej farnosti, alebo ich rodič/rodičia vyrástali v Dubovici. 😀
Viac informácií na plagáte a vo farskom liste📜. V prípade nejakých otázok môžete sa ozvať na email: spolocenstvo.zanim@gmail.com
S prianím požehnanej nedele spoločenstvo Za Ním.👣
Tešia sa na Vás vaši animátori. 

Dobrá novina 2018

P o z v á n k a

O dva týždne v prvú adventnú nedeľu 2. 12. 2018 pozývame všetky deti ZŠ 1.-9. roč., birmovancov i rodičov na stretnutie spoločenstva eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Stretnutie sa uskutoční v sále KD zo začiatkom o 14.00 hod. popoludní. Budeme si rozprávať o mimoškolských aktivitách i Dobrej novine. Tešíme sa na Vás.

Stretká v šk. roku 2018/19 v katechetickej miestnosti na fare:

Pondelok o 16.00 hod. – dievčatá štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. Stretká vedú, Zuzka Fedáková a Danielka Stariňáková.

Streda o 16.00 hod. – chlapci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. Stretká vedú, Martin Ceperko a Peter Molčan.

Ak sa chceš zabaviť, niečo sa naučiť a zmysluplne využiť voľný čas príď medzi nás!

VIAC O AKTIVITÁCH MLÁDEŽE VO FARNOSTI NA

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci.  Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.


24. JÚNA 2018

6. farský denný tábor

Milé deti!

Pozývame Vás na 6. denný farský tábor “Vtedy na západe.” Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky vzadu na stolíku. Vek účastníkov tábora je od maličkých kovbojov, ktorí v septembri pôjdu do prvého ročníka až po kovbojov, ktorí v septembri nastúpia do siedmeho ročníka. POZOR!!! Tábor je kapacitne obmedzený. Rovnako by sme chceli poprosiť všetkých tých, ktorí by nám chceli finančne pomôcť, aby tak urobili najneskôr do nedele 8. júla. Taktiež tí, ktorí by chceli priniesť nejaké sladkosti, môžete tak spraviť počas víkendu pred táborom 14. – 15. júla. Prajeme Vám požehnané letné prázdniny a 16. júla sa na Vás veľmi tešíme.28. MÁJA 2017

5. farský denný tábor

Milé deti, Vaši animátori Vás pozývajú už na 5. farský denný tábor v Dubovici, ktorý sa uskutoční v termíne 24.- 28. 7. 2017. Tábor je určený pre deti, ktoré v septembri nastúpia do 1.- 7. ročníka a aspoň jeden z ich rodičov pochádza z Dubovice. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v kostole na stolíku, alebo si stiahnúť z webu. Spolu s peniazmi a kópiou preukazu poistenca ich odovzdajte v zalepenej obálke do truhličky na stolíku najneskôr do nedele 25. júna. Tábor bude realizovaný v čase od 8.00 do 15.00 a vo štvrtok je pripravená aj táborová noc. V cene tábora je 4x polievka, 1x hlavné jedlo, 1x večera (opekačka), 1x raňajky. Cena na 1 dieťa na 5 dní je 10 eur. V prípade súrodencov sa cena na dieťa znižuje. Viac info v prihláške.

PRIHLÁŠKA

Stránky: 1 2 3