Birmovanci

„Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.” (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1309)

Duch Svätý je ten, ktorý nás zjednocuje, aj keď každý zostávame sám sebou. Boží Duch je štedrým darcom Božích milostí a darov. V týchto myšlienkach pripravujeme štvrtú birmovku počas môjho pôsobenia. Na prípravu ku sviatosti birmovania,ktorá potrvá 2017 – 2019, sa môžu prihlásiť tohoroční ÔSMACI, DEVIATACI A PRVÁCI STREDNÝCH ŠKÔL. Vlastnú prípravu začneme v septembri. Dovtedy budú mať birmovanci niekoľko motivačných ponúk. Prihlasovací lístok nájdete na stolíku. Vyplnený birmovný lístok prineste po ktorejkoľvek sv. omši do sakristie. Vysluhovanie sviatosti birmovania plánujeme v roku 2019 podľa dátumu, ktorý určí arcibiskupský úrad.

duchovný otec Milan

Ďalšie aktuality budú zverejňované vo Farskom liste.