Birmovanci

„Príprava na birmovanie má viesť kresťana k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou a s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba apoštolské povinnosti kresťanského života. Preto sa má birmovná katechéza usilovať o prebudenie vedomia príslušnosti ku Kristovej Cirkvi, a to tak k všeobecnej Cirkvi, ako aj k farskému spoločenstvu, ktoré má osobitnú zodpovednosť za prípravu birmovancov.” (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1309)


28. 12. 2022BIRMOVANCI, môžete sa prihlasovať na prípravu k sviatosti birmovania. Prihlasujú sa ročníky narodenia 2005,2006,2007,2008 a v ročníku 2009 iba narodení do 30.6.2009. Prihláška je prioritne mailom na adresu fara.dubovica@gmail.com Napíšte do mailu priezvisko, meno, dátum narodenia, kde ste boli pokrstení a trvalý pobyt, hlavne nezabudnúť ČÍSLO DOMU. Prihlasovanie je do 6.1.2023 a len(!) na tento mail. Nepíšte mi to tu do FB, ani na messenger, ani nikde inde. Tento mail používam iba na prihlasovanie na birmovku. Toť vše. Zatiaľ… DJ🙂

Ďalšie aktuality budú zverejňované na, FB Fara Dubovica