Primície Štefan Ružbarský

Reklamy

Kňazi rodáci

Kňazi pochádzajúci z farnosti Mgr. Miroslav Martoňák Vysviacka Košice 22. 6. 1996 Primície Dubovica 23. 6 1996   Mgr. Štefan Ružbarský Vysviacka Prešov 27. 6. 1997 Primície Dubovica 28. 6. 1997   P. Mgr. František Boldy CSsR Vysviacka Staré Hory 23. 6. 2001 Primície Dubovica 8. 7. 2001   ThLic. Štefan Oslovič PhD. Vysviacka Košice 17. 6. 2006 Primície Dubovica 25. 6. 2006   Mgr. Marek Wolanszký Vysviacka Spišská Kapitula 18. 6. 2011 Primície Dubovica 19. …

Kňazi pôsobiaci

Kňazi pôsobiaci vo farnosti FARÁRI / FARSKÍ ADMINISTRÁTORI (od najstaršieho po súčasného) r. 1331                 farár  Mikuláš r. 1424                farár Peter Ďalej až do obsadenia farnosti protestantmi nemáme  spoľahlivé správy o kňazoch pôsobiacich vo farnosti. Od roku 1590 do roku 1672 farnosť  patrila evanjelikom. r. 1672  -  1683  anonymný farár Od …