Plán na pôstne obdobie


Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy! (2 Kor 6,2) Začíname pôstne obdobie. Možno sa pýtame: aký zmysel má pôstne obdobie? Keď počujeme slovo pôst, vyvoláva to v nás predstavu hladu. Na čo je dobré trápiť sa hladom? Avšak zmyslom pôstu nie je predovšetkým hladovať, zmyslom pôstu je konať pokánie. A konať pokánie …

Reklamy

Karneval


KEDY ? Na budúcu nedeľu 3. marca o 15.00 hod. vo Viacúčelovom dome sa uskutoční KARNEVAL SVÄTÝCH pre deti, spodná veková hranica škôlkári. Treba prísť v maske nejakého svätca. Pohár vody Vám podáme s láskou, ostatné na chrumkanie vo vlastnej réžii. Na kreativitu detí i rodičov sa tešia animátori aj duchovný otec.

Svetový deň chorých


Na 11. februára pripadá v kalendári spomienka na Pannu Máriu Lurdskú. Na tento deň totiž pripadá výročie prvého zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Svätý  Ján Pavol II. založil  Svetový deň chorých a jeho slávenie určil práve na sviatok Panny Márie Lurdskej. Tento rok ho slávime už 27-krát. Pápež František i v tomto roku napísal posolstvo ku …

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov


Katolícka cirkev bude už tento piatok 18. januára, sláviť tradičný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Táto tradícia modlitieb za jednotu kresťanov v rámci ekumenického spoločenstva má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI. 4. decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za …

„A teraz, deti moje, ostávajte v ňom, “ (1 Jn, 2, 28)


Pane, naplň ma svojou láskou. To ona dáva zmysel môjmu ži­votu a napĺňa ma vďakou. Vedo­mie, že som pre teba vzácny, ma chráni pred znechutením – zvlášť, keď musím zápasiť so svojimi sla­bosťami a zlyhaniami. Potrebujem zostať v tvojej láske, Pane, pretože bez teba nedokážem milovať ľu­dí, ktorých si mi dal. Chcem ich milovať tak, …