Milión detí sa modlí ruženec

Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojí k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Medzinárodná modlitbová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec vznikla v roku 2005 vo Venezuele. Na začiatku bolo niekoľko ľudí, ktorí dôverovali …

Reklamy

Slávnosť požehnania kríža

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“ (Sv. Ján Pavol II.) Novopostavený kríž na Bukovej hore, ktorý pre nepriaznivé počasie nemohol byť požehnaný v plánovanom termíne, požehnal vdp. Mgr. Milan Tomko pri sv. omši 1. septembra 2018. Túto milú a vzácnu slávnosť sme začali fatimským večeradlom. Po ňom nasledovalo slávenie najsvätejšej eucharistie. Duchovný zážitok …

Nanebovzatie Panny Márie

Boh s nami počíta – Nanebovzatie Panny Márie Keď pápež Pius XII., v novembri 1950, promulgoval apoštolskú konštitúciu Munificentissimus Deus (Najláskavejší Boh), na prosby mnohých veriacich a so súhlasom kolégia katolíckych biskupov, vyhlásil v nej štvrtú pravdu viery, týkajúcu sa Márie, Ježišovej Matky:  „Je Bohom zjavenou pravdou viery, že Nepoškvrnená, vždy panenská Matka Božia Mária bola po dokončení behu …

Požehnávanie vozidiel

Veľkou pomocou v živote ľudí je používanie prostriedkov, ktoré skracujú vzdialenosti, umožňujú vzájomné stretanie, utváranie jednoty a vzájomnú komunikáciu a ktoré možno vo všeobecnosti označiť ako prostriedky na cestovanie. Keďže používaním týchto prostriedkov sa zdokonaľuje povedomie vzájomnej pomoci, je vhodné vzývať Boha o požehnanie a zároveň sa modliť za ľudí, ktorí ich používajú. Dnes po …