Kňazi pôsobiaci


Kňazi pôsobiaci vo farnosti

FARÁRI / FARSKÍ ADMINISTRÁTORI
(od najstaršieho po súčasného)

r. 1331                 farár  Mikuláš

r. 1424                farár Peter

Ďalej až do obsadenia farnosti protestantmi nemáme  spoľahlivé správy o kňazoch pôsobiacich vo farnosti.

Od roku 1590 do roku 1672 farnosť  patrila evanjelikom.

r. 1672  –  1683  anonymný farár

Od roku 1683 až do 18.7.1717 bola farnosť opäť evanjelická.

r. 1717    –    1733      Andrej Filipi

r. 1733    –    1749      Pavol Habiňák

r. 1749    –    1761       Andrej Košík

r. 1761     –   1762       P. Kalixt Paulovszki, OFMConv.

r. 1762     –   1768       Ján Levický

r. 1768    –    1780       Juraj Kiseľ

r. 1780    –    1782       P. Marek Fiala, OFMConv.

r. 1782    –    1785       Ján Katona, excurendo z Lipian

r. 1782    –    1785       Karol Helner, excurendo, súčasne s Katonom

r. 1785    –    1808       P. Marek Fiala, OFMConv.

r. 1809    –    1815       Jozef Nehila

r. 1819?   –    1822       Ján Henn

r. 1822    –    1845       Vojtech Španík

r. 1845    –    1848       Ján Ružbarský

r. 1848                         Imrich Krajcer, excurendo z Rožkovian

r. 1848    –    1857        Alexander Sleiminger

r. 1857    –    1859        Imrich Tatay

r. 1860    –    1862        Imrich Leško

r. 1862    –    1902        Štefan Kuzmiak

r. 1903    –    1939       Teodor Baláž

r. 1939    –    1940       Jozef Zlatohlavý, excurendo z Lipian

Vdp. Duľa Michalr. 1940    –    1955

Michal Duľa

*23. 10. 1907 Košice † 3. 10. 1970 Pezinok

 

r. 1955    –    1958         Alojz Kravianský

ThDr. Ján Slavkovianr. 1958    –    1975

ThDr. Ján Švec – Slavkovian

Vysviacka  28. júl 1935

* 28.7.1911 Nižný Slavkov † 26.8.1976 Nižný Slavkov, kde je aj pochovaný.

Adamčákr. 1975    –    1996

Peter Adamčák

Vysviacka  20. jún 1937

∗ 16.9.1914 Oravský Biely Potok † 30.5.2000 Župčany, kde je aj pochovaný.

Sojčákr. 1996  –   9. 7. 1997

Štefan Sojčák, excurendo z Brezovice

Vysviacka  12. jún 1977

∗14.2.1950 Kamenica nad Cirochou † 22. 1. 2014 Kamenica nad Cirochou, kde je aj pochovaný.

Ján Biroš10. 7. 1997 – 30. 6. 2012

Mgr. Ján Biroš

Vysviacka 20. jún 1971

 

DSC_1308 (kópia)1. 7. 2012 – doteraz

Mgr. Milan Tomko

Vysviacka  15. jún 2002

Reklamy