eRko – deti a mládež


Dobrá novina 2018

P o z v á n k a

O dva týždne v prvú adventnú nedeľu 2. 12. 2018 pozývame všetky deti ZŠ 1.-9. roč., birmovancov i rodičov na stretnutie spoločenstva eRko-Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Stretnutie sa uskutoční v sále KD zo začiatkom o 14.00 hod. popoludní. Budeme si rozprávať o mimoškolských aktivitách i Dobrej novine. Tešíme sa na Vás.

Stretká v šk. roku 2018/19 v katechetickej miestnosti na fare:

Pondelok o 16.00 hod. – dievčatá štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. Stretká vedú, Zuzka Fedáková a Danielka Stariňáková.

Streda o 16.00 hod. – chlapci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. Stretká vedú, Martin Ceperko a Peter Molčan.

Ak sa chceš zabaviť, niečo sa naučiť a zmysluplne využiť voľný čas príď medzi nás!

VIAC O AKTIVITÁCH MLÁDEŽE VO FARNOSTI NA

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci.  Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.


6. farský denný tábor

Milé deti!

Pozývame Vás na 6. denný farský tábor “Vtedy na západe.” Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky vzadu na stolíku. Vek účastníkov tábora je od maličkých kovbojov, ktorí v septembri pôjdu do prvého ročníka až po kovbojov, ktorí v septembri nastúpia do siedmeho ročníka. POZOR!!! Tábor je kapacitne obmedzený. Rovnako by sme chceli poprosiť všetkých tých, ktorí by nám chceli finančne pomôcť, aby tak urobili najneskôr do nedele 8. júla. Taktiež tí, ktorí by chceli priniesť nejaké sladkosti, môžete tak spraviť počas víkendu pred táborom 14. – 15. júla. Prajeme Vám požehnané letné prázdniny a 16. júla sa na Vás veľmi tešíme.

Vaši animátori.5. farský denný tábor

Milé deti, Vaši animátori Vás pozývajú už na 5. farský denný tábor v Dubovici, ktorý sa uskutoční v termíne 24.- 28. 7. 2017. Tábor je určený pre deti, ktoré v septembri nastúpia do 1.- 7. ročníka a aspoň jeden z ich rodičov pochádza z Dubovice. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v kostole na stolíku, alebo si stiahnúť z webu. Spolu s peniazmi a kópiou preukazu poistenca ich odovzdajte v zalepenej obálke do truhličky na stolíku najneskôr do nedele 25. júna. Tábor bude realizovaný v čase od 8.00 do 15.00 a vo štvrtok je pripravená aj táborová noc. V cene tábora je 4x polievka, 1x hlavné jedlo, 1x večera (opekačka), 1x raňajky. Cena na 1 dieťa na 5 dní je 10 eur. V prípade súrodencov sa cena na dieťa znižuje. Viac info v prihláške.

PRIHLÁŠKA


dn_napisl_000001

Počas 3. adventnej nedele sme sa spolu s deťmi zúčastnili Vysielacej sv. omše, ktorá sa konala v Prešove, vo Farnosti Kráľovnej Pokoja.🙂

 dsc_0931

33 členná posádka, ktorá sa aj tento rok odhodlala koledovať a byť súčasťou DOBREJ NOVINY prišla, aby dostala požehnanie od Otca arcibiskupa.

dsc_0967

Posilnení arcibiskupovými slovami sa naďalej pripravujeme na hlásanie dobrej noviny vo farnosti.

dsc_1046

Dubovica: Ak chcete aj vy prijať koledníkov dobrej noviny 25.12. a podporiť chudobnú krajinu Etiópiu, ktorej poputujú vykoledované financie, nezabudnite sa zapísať do zoznamu na stolíku, aby sme neobišli váš dom, ale naopak prišli aj vám ohlásiť narodenie Ježiša Krista 🙂 

dsc_0807

Viac info o Dobrej Novine : http://www.dobranovina.sk/

Ivana Zvolenská


28. NOVEMBERA 2016

 HĽADAJ BETLEHEMSKÚ HVIEZDU

obrazok1-003

Milí „detektívi“,

začíname adventné obdobie, počas ktorého budeme hľadať betlehemskú hviezdu. Hviezdu, ktorá pastierom ako prvým ukázala kde sa narodil spasiteľ, Ježiško. Ak sa chceš pridať do tímu detektívov a vybrať sa na strastiplnú cestu hľadania, musíš mať vek do 10 rokov (vrátane 4.ročníka). Nezabudni si vyzdvihnúť po sv. omši denník detektíva HVIEZD a hneď splniť aj prvú úlohu. Počas adventu v týždni budeš lepiť na oblohu hviezdy, ale pozor v  adventné nedele ťa čaká úloha na doma, ktorú prinesieš do kostola v danú adventnú nedeľu. Za splnené úlohy a účasť na svätej omši dostaneš v ten deň pečiatku do denníka od animátora. Neváhaj, čakáme ťa každý deň na sv. omši a naj vytrvalcov neminie odmena.

Tešíme sa na super tím detektívov.

Vaši animátori J

Ivana Zvolenská


DOBRÁ NOVINA 2014


Pozor, pozor!!!

18. júla  začína duchovno-zábavný 🙂 Farský tábor 🙂 pre deti od prvého do šiestého ročníka, ktorý organizujú mladežníci z farnosti Dubovica.


Plagát tábor

Fotky z tábora TU


 Indiáni v Dubovici

29Aj tento rok sa v našej obci Dubovica konal už druhý denný farský tábor s názvom WOTANG ŠUZúčastnili sa ho deti vo veku od 5-13 rokov, ktoré sa po celý týždeň postupne stávali indiánmi. Každý deň sme začínali svätou omšou, ktorú mal na starosti vždy jeden z kmeňov a na začiatku nesmel chýbať ruženec za účasti detí. V pondelok deti ukázali indiánsku zručnosť pri stavaní si wigwamov, robení si čeleniek, vlajok a totémov. Svoju tvorivosť predviedli pri vymýšľaní názvu kmeňa končiacich na _apači. Deti prišli s nápadmi ako CHŇapači, KLapači, Lapači, STRapači, NECHSapači, DRapači, TRapači, CHapači, POTapači a Papači. V ďalšie dni dokazovali indiánsku vytrvalosť zdolaním turistiky a tiež sa zúčastnili Maratónskeho dňa, kde preukázali bojovnosť, šikovnosť a rýchlosť. Vo štvrtok nás čakal deň, na ktorý sa každý tešil pretože sme pomáhali iným. Večer sme prežili indiánsku noc v ZŠ, kde sa tí najodvážnejší dobrovoľne zúčastnili na strašidelných príbehoch. Deti sa zabávali, tancovali, opekali a hrali rôzne hry. V piatok našich indiánov čakalo nejedno prekvapenie, ako trampolína a bazén, pretože každý z nich sa stal indiánom a tak sa začlenil do kmeňa „Wotang šu”. S hrdosťou môžeme povedať, že sa nám po náročných, ale krásnych týždňoch pohybuje po obci 71 malých indiánov. Ako ich spoznáte? Majú oblečené červené tričká s názvom Wotang šu a úsmev na tvári. My: Biely Orol, Akšim, Ikiv, Akin, Agni, Akzuz, Ožoj, Divad, Namor, Akteb, Anavi, Aťap, Amim, Anomis, Kinimod a Akdar, by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať za krásnu účasť, že nám Pán Boh počas oboch týždňov bol na pomoci, chránil nás, upevňoval a povzbudzoval k viere a k láske medzi nami.

                WOTANG ŠU      ĎAKOVNÝ LIST                                      

21Veľké a krásne slovko ĎAKUJEME by sme chceli všetci spoločne vysloviť hlavne všetkým deťom a ich záujmu, lebo bez nich by žiadny tábor ani nebol. Obidva týždne sme si my, animátori, veľmi užili .  Ďakujeme aj za finančnú pomoc od pána Ľudovíta Čarnogurského, Jozefa Cifru, Štefana Šipku, Vincenta Onderča, FK Dubovica i od tých rodičov či starých rodičov, ktorí nechceli byť menovaní, a hlavne od nášho duchovného otca, ktorý nám s láskou a s ochotou vždy vyšiel v ústrety. Nesmieme zabudnúť ani na nášho pána riaditeľa Mgr. Michala Hromjaka, ktorý nám bez problémov poskytol priestory školy . Nezabúdame ani na úžasné mamičky, ktoré nám pomohli finančne, sladkosťami  či jedlom, ktoré deťom veľmi chutilo. Ďakujeme aj rodičom , ktorí bez strachu a radi vyprevádzali svoje deti na 2. farský denný tábor a ktorí nám prejavili dôveru v tom, byť hoc len malým vzorom pre ich deti. Ak vás budú deti nútiť ukazovať „Wotang šu” alebo „O ulele” odpustite nám to. Nakoniec v skratke ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí sa akýmkoľvek skutkom či darom pričinili o fungovanie tohto tábora. Veríme, že sa Vaším deťom páčilo minimálne tak ako nám. Hlasy nám síce počas týždňa doslúžili, ale Vaše deti nám to odplatili usmiatymi tvárami.

Animátori „indiáni”, šéfova a náčelník „Biely Orol”


W O T A N G   Š U

images-1Pozor, pozor milé  D E T I,  veľká novina k Vám letí!                                     Vaši animátori Vás pozývajú na 2. farský denný tábor v Dubovici v termínoch:                                                                                                           1. termín 21. 7. – 25. 7. 2014 pre deti nastupujúce do 1. – 4. ročníka                 2. termín 28. 7. – 1. 8. 2014 pre deti nastupujúce do 5. – 9. ročníka

imagesPrihlášky do tábora si rodičia môžu vyzdvihnúť v kostole na stolíku a priniesť do sakristie po sv. omši do 9. júla. Podrobnejšie informácie sú uvedené na prihláške. Poplatok za jedno dieťa je 5 € (súrodenci, každý po 4 €). Tábor bude realizovaný v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. Vo štvrok je pripravená indiánska noc.

Tešia sa na Vás,  Vaši animátori.


Dobrá novina 25. 12. 2013

Dobra novina 2013Ďakujeme vám, že ste otvorili dvere svojho príbytku pre malých poslov tej najkrajšej zvesti. Prišli, aby oznámili radostnú novinu o narodení Spasiteľa a zavinšovali Božie požehnanie do nového roka. Vďaka vašej podpore sú požehnaním i pre mnohých ľudí v krajinách Afriky, a tak spoločne prispievame k spravodlivejšiemu svetu.

Pán nech žehná a ochraňuje vás i vaše rodiny.

DSCF0115

Koledníci dobrej noviny.


• „DIRISHA HAKUNA MATATA ” – okienko bez starostí. Hello ladies and gentlemen! Opäť ste nás nesklamali a v piatok 13.9.2013 ste nás prekvapili veľkou účasťou na potáborovom stretnutí. Tešíme sa, že na naše skvelé stretko neprišli iba bývalí účastníci tábora, ale aj nové tváre sme mohli privítať medzi nami, ktoré naďalej voláme na ďalšie akcie. Aby sme neostali leniví, pozývame vás na ďalšiu super akciu. JESENNÁ AFRICKÁ ŠARKANIÁDA

šarkanPozývame všetky dievčatá a všetkých chlapcov od 6 do 13 rokov na šarkaniádu, ktorá sa uskutoční 4.10.2013 o 15.00 hod. stretneme sa na farskom dvore. Nezabudnite si so sebou zobrať šarkana a teplo sa obliecť. Nebudú chýbať rôzne súťaže a prekvapenie na záver. Tento deň zakončíme poďakovaním na sv. omši v Dubovici. Tešíme sa na vás! P.S.l: Ešte úloha pre vás! Nezabudnite sa pri vašej večernej modlitbe pomodliť za pekné počasie počas našej šarkaniády. P.S.2: Fotografie z tábora sa vám budeme snažiť čo najrýchlejšie urobiť. Aj nám už začali školské povinnosti, skúšanie a písomky.  S pozdravom vaši drahí animátori.

Pamätáte na tábor Hakuna Matata?

UntitledTábor-Hakuna Matata sa konal v Dubovici 5.-9. augusta 2013. Začal sa Africkou olympiádou, v stredu sme plnili úlohy ducha Gusta, ktoré nás zaviedli až na Holciju, kde sme na záver opekali. Štvrtok sa niesol v duchu misií, deti si vyskúšali prácu misionárov a pomáhali v rodinách. Nasledovali hry na ihrisku. Zoznámili sme sa so sv. Bakhitou, ktorá je patrónkou Sudánu. Pokračovali sme v   hrách a vyhodnotením celého týždňa. Naše najväčšie prekvapenie celého týždňa  bol bazén. Bol to úžasný darček pre naše deti od nášho pána farára, za ktorý mu veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme rodičom a deťom, za ich ochotu a najmä takú veľkú účasť, ktorú sme vôbec nepredpokladali. Zvlášť mladým ľudom, ktorí mali úlohu animátorov chcem poďakovať za ich dobrú vôľu dopomôcť k zlepšovaniu života detí vo viere. Robí nám to radosť, že tábor mal veľký úspech a už teraz sa tešíme na ďalší ročník ale aj na ďalšie aktivity, ktoré budú počas školského roka. P.S. : Chocolate Veronika a Tatiana.

  • Spomienky na Afriku

Organizátori tábora pozývajú deti, ktoré sa zúčastnili tábora ale aj ostatné deti, ktoré sa z určitých dôvodov nemohli tohto skvelého týždňa zúčastniť, na potáborové stretnutie. Príďte s nami zasúťažiť a zabaviť sa. Tento skvelý deň ukončíme svätou omšou v kostole v Dubovici. Tešíme sa     na Vás!

    • Kde? → na farskom dvore v Dubovici
  • Kedy? → 13.9.2013 (v piatok) o 14:30

Reklamy

komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s