Primície Miroslav Martoňák r. 1996
Primície Štefan Oslovič r. 2006
Primície Štefan Ružbarský r. 1997
Primície František Boldy r. 2001
Primície Marek Wolanszký r. 2011