Pohreb Vdp. Ján Biroš
80 r. Vdp. Ján Biroš
Dramatizovaná krížová cesta r. 2019
Milión detí sa modli ruženec
Krížova cesta r. 2018
Slávnosť požehnania kríža 1. 9. 2018
Vianočný koncert 2017
Požehnanie vozidiel
Odpust 2018
Dekanátny futbalový miništrantský turnaj – II. stupeň ZŠ 2017
DSM 2016
Rekonštrukcia fary r. 2012 – 2015

Púť k B. Milosrdenstvu

Misie 5. – 13. máj 2001

Oprava veže a fasády
Veľký týždeň 2016

Sviečkový sprievod a pobožnosť za nenarodené deti

Krížová cesta 29.3.2013

Ružencová obnova 13.2.2011

Chodníky 2008