Rímskokatolícky farský úrad
Dubovica 191
082 71 Lipany 

Farár:

ThDr. PaedDr. Jozef Novák PhD.

📧 dubovica@abuke.sk
📞+421 51 457 22 05 

Úradné hodiny:
Utorok 15.00 – 16.00 hod.
Štvrtok 15.00 – 16.00 hod.


Môžete nás podporiť…

Pokiaľ by ste chceli prispieť na kostol, alebo podporiť farnosť jednorazovým darom, či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť prevodom na účet farnosti:

IBAN: SK18 0200 0000 0022 6028 6251

Pre lepšiu idetifikáciu darcu, do správy pre prijímateľa, uveďte číslo domu, poprípade ak chcete aj svoje meno.

Pán Boh odplať a odmeň za vašu štedrosť