Rímskokatolícky farský úrad
Dubovica 191
082 71 Lipany 

Farár:

ThDr. PaedDr. Jozef Novák PhD.

📧 dubovica@abuke.sk
📞+421 51 457 22 05 

Úradné hodiny:
Utorok 15.00 – 16.00 hod.
Štvrtok 15.00 – 16.00 hod.


Môžete nás podporiť…

Pokiaľ by ste chceli prispieť na kostol, alebo podporiť farnosť jednorazovým darom, či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť prevodom na účet farnosti vo Všeobecnej úverovej banke č. účtu:

SK18 0200 0000 0022 6028 6251

Pre lepšiu idetifikáciu darcu, do správy pre prijímateľa, uveďte číslo domu, poprípade ak chcete aj svoje meno.

Pán Boh odplať a odmeň za vašu štedrosť