Rímskokatolícky farský úrad
Dubovica 191
082 71 Lipany 

Farár:

ThDr. PaedDr. Jozef Novák PhD.

📧 fara.dubovica@gmail.com
📞+421 51 457 22 05 

Úradné hodiny:
Utorok 15.00 – 16.00 hod.
Štvrtok 15.00 – 16.00 hod.


Podporte nás

Ak chcete prispieť na kostol, alebo podporiť farnosť jednorazovým darom, či pravidelnou finančnou podporou, môžete tak urobiť prevodom na účet farnosti.

VÚB účet farnosti:

SK18 0200 0000 0022 6028 6251

Pre lepšiu idetifikáciu darcu, do správy pre prijímateľa, uveďte číslo domu, poprípade ak chcete aj svoje meno.

Pán Boh odplať a odmeň za vašu štedrosť.