Kňazi pochádzajúci z farnosti

Mgr. Miroslav Martoňák

Vysviacka Košice 22. 6. 1996

Primície Dubovica 23. 6. 1996

Mgr. Štefan Ružbarský

Vysviacka Prešov 27. 6. 1997

Primície Dubovica 28. 6. 1997

P. Mgr. František Boldy CSsR

Vysviacka Staré Hory 23. 6. 2001

Primície Dubovica 8. 7. 2001

ThLic. Štefan Oslovič PhD.

Vysviacka Košice 17. 6. 2006

Primície Dubovica 25. 6. 2006

Mgr. Marek Wolanszký

Vysviacka Spišská Kapitula 18. 6. 2011

Primície Dubovica 19. 6. 2011