Kňazi pôsobiaci vo farnosti

FARÁRI / FARSKÍ ADMINISTRÁTORI
(od najstaršieho po súčasného)

r. 1331                 farár  Mikuláš

r. 1424                farár Peter

Ďalej až do obsadenia farnosti protestantmi nemáme  spoľahlivé správy o kňazoch pôsobiacich vo farnosti.

Od roku 1590 do roku 1672 farnosť  patrila evanjelikom.

r. 1672  –  1683  anonymný farár

Od roku 1683 až do 18.7.1717 bola farnosť opäť evanjelická.

r. 1717    –    1733      Andrej Filipi

r. 1733    –    1749      Pavol Habiňák

r. 1749    –    1761       Andrej Košík

r. 1761     –   1762       P. Kalixt Paulovszki, OFMConv.

r. 1762     –   1768       Ján Levický

r. 1768    –    1780       Juraj Kiseľ

r. 1780    –    1782       P. Marek Fiala, OFMConv.

r. 1782    –    1785       Ján Katona, excurendo z Lipian

r. 1782    –    1785       Karol Helner, excurendo, súčasne s Katonom

r. 1785    –    1808       P. Marek Fiala, OFMConv.

r. 1809    –    1815       Jozef Nehila

r. 1819?   –    1822       Ján Henn

r. 1822    –    1845       Vojtech Španík

r. 1845    –    1848       Ján Ružbarský

r. 1848                Imrich Krajcer, excurendo z Rožkovian

r. 1848    –    1857        Alexander Sleiminger

r. 1857    –    1859        Imrich Tatay

r. 1860    –    1862        Imrich Leško

r. 1862    –    1902        Štefan Kuzmiak

r. 1903    –    1939       Teodor Baláž

r. 1939    –    1940       Jozef Zlatohlavý, excurendo z Lipian

r. 1940  -  1955
Michal Duľa
✶ 23. 10. 1907 Košice ✝︎3. 10. 1970 Pezinok

Životopis:
Po skončení teologických štúdií bol ordinovaný 11. júna 1932 za kňaza. Bol kaplánom v Parchovanoch v trebišovskom okrese, v r. 1933 v Ražňanoch v okrese Sabinov, v r. 1934 v Snine a v Humennom. V rokoch 1936-1939 bol administrátorom farnosti Čaňa v okrese Košice-okolie, v r. 1939 pôsobil v Gaboltove v bardejovskom okrese, v rokoch 1940-1955 v Dubovici v sabinovskom okrese, v rokoch 1955-1959 v Kendiciach v prešovskom okrese. Od r. 1959 bol kaplánom vo farnosti Prešov-Solivar. Je pochovaný v Košiciach

r. 1955    –    1958         Alojz Kravjanský

r. 1958  -  1975
ThDr. Ján Švec – Slavkovian
Vysviacka  28. júl 1935
* 28.7.1911 Nižný Slavkov † 28.8.1976 Nižný Slavkov, kde je aj pochovaný.

Životopis:
štúdiá – Prešov, Košice, teológia Innsbruck, 1936 kaplán Terňa, 1937 Ľubiša, 1938 miestna kapelánia Medzilaborce, 1939 ThDr. Bratislava, cenzor kníh, člen umeleckej komisie, 1944 notár dištriktu, administrátor Košická Belá, 1945 prefekt kňazského seminára, profesor kanonického práva a cirkevných dejín, 1950 farár Prešov - Solivar, 1958 Dubovica, 1975 na dôchodku Nižný Slavkov,
Literárne činný, bol jedným z redaktorov časopisu Verbum v r. 1947 - 48. Zachovalo sa okolo 60 básní, no sám sa pokladal za lepšieho prekladateľa ako básnika. Prekladal básne z francúzštiny, maďarčiny, poľštiny, nemčiny, ruštiny, taliančiny, gréčtiny, latinčiny, albánčiny. Okrem toho ovládal angličtinu a slovinčinu. Do konca života prekladal biblické texty.
r. 1975    -    1996
Peter Adamčák
Vysviacka  20. jún 1937
∗ 16.9.1914 Oravský Biely Potok † 30.5.2000 Župčany, kde je aj pochovaný.

Životopis:
Pochádzal zo Spišskej diecézy. Gymnázium navštevoval v Trstenej, teológiu študoval v Banskej Bystrici. Po ukončení štúdia teológie ho biskup Jozef Čársky vysvätil 20. júna 1937 v kaplnke košického seminára za kňaza Košickej diecézy. Bol kaplánom v Prešove-Solivare, v r. 1938 v Ľubiši v okrese Humenné, v r. 1939 opäť v Solivare, v r. 1940 v Humennom. V rokoch 1941-1952 bol farárom v Nižnom Slavkove v sabinovskom okrese, v rokoch 1952-1956 v Župčanoch v okrese Prešov, v rokoch 1956-1958 v Sačurove vo vranovskom okrese. V rokoch 1958-1975 bol farárom v Širokom v prešovskom okrese, potom do r. 1996 v Dubovici v okrese Sabinov. Od r. 1997 žil na odpočinku v Župčanoch, kde zomrel a kde je aj pochovaný.

r. 1996  –   9. 7. 1997

Štefan Sojčák, excurendo z Brezovice

Vysviacka  12. jún 1977

∗14.2.1950 Kamenica nad Cirochou † 22. 1. 2014 Kamenica nad Cirochou, kde je aj pochovaný.


Ján Biroš
10. 7. 1997 - 30. 6. 2012
Mgr. Ján Biroš
Vysviacka 20. jún 1971
*10. 7. 1939 Víťaz  † 17. 12. 2020 Veľký Šariš, pochovaný vo Víťazi.

Životopis:
Kristov kňaz, Ján Biroš, sa narodil 10. júla 1939 tu vo Víťaze rodičom Antonovi a Márii r. Timkovej.
Po štúdiách na gymnáziu a Stavebnej priemyslovke v Prešove pracoval istý čas ako stavbyvedúci na rôznych projektoch. Viac TU

1. 7. 2012 – 30. 6. 2022

Mgr. Milan Tomko

Vysviacka  15. jún 2002

1. 7. 2022 – doteraz

ThDr. PaedDr. Jozef Novák PhD.

Vysviacka  19. jún 1993