Aktuality

Sv. Benedikt, opát, patrón Európy


Pôvod mena: benedictus – požehnaný. Narodil sa v Nurzii okolo r. 480. Bol syn veľkostatkára. Študoval v Ríme. Po niekoľkých rokoch prešiel do hôr neďaleko Subiaca. Začali sa okolo neho zhromažďovať jeho nasledovníci. V okolí založil 12 kláštorov. Neskôr prešiel do ruín opustenej, malej pevnosti na Monte Cassino, kde založil opátstvo. Tu napísal Regulu, ktorá... Continue Reading →

Návšteva Panny Márie


Sviatok, ktorý pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety, je vo všeobecnom cirkevnom kalendári zaradený na 31. mája. Na Slovensku sa so súhlasom Svätej stolice slávi 2. júla, ako sa slávil v západnom kresťanstve pred liturgickými úpravami 2. vatikánskeho koncilu. Na tento sviatok sa viaže aj tradičná veľká púť do baziliky Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore... Continue Reading →

Nepoškvrnené Srdce preblahoslavenej Panny Márie


Už sv. Ján Eudes dal do úzkeho súvisu úctu k Srdcu Panny Márie s úctou k Ježišovmu Srdcu. Z podnetu fatimských zjavení pápež Pius XII. dňa 31. októbra 1942 zasvätil celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a v roku 1944 ustanovil sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na 22. august. Po koncile obnovený kalendár dáva tento... Continue Reading →

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť


V piatok 24. júna slávime slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú pre celú Cirkev zaviedol pápež Pius IX. v roku 1856. Objaviť Ježišovo Srdce znamená spoznať veľkosť lásky, ktorou sme milovaní. Znamená tiež horieť tou láskou, ktorá chce priviesť všetkých ľudí k nemu. Podstata a cieľ pobožnosti k Ježišovmu Srdcu znamená úplne sa dať k dispozícii... Continue Reading →

Sv. Anton Paduánsky


Kňaz a učiteľ Cirkvi (13. jún) Vlastným menom Ferdinand Buglione. Narodil sa v Lisabone v r. 1195. Keď mal desať rokov, dali ho do školy, ktorú otvorili kanoníci pri biskupskom chráme v Lisabone, kde pôsobil aj jeho strýc. V pätnástich rokoch začal Ferdinand vážne premýšľať, v ktorom povolaní by najlepšie slúžil Bohu. Rodičia ho priviedli k priorovi rehoľných kanoníkov sv. Augustína. Tu chcel... Continue Reading →

Slávnosť zoslania Ducha Svätého


„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.“ (Jn 14, 15-16) Modlitba k Duchu Svätému Duchu Svätý, prosím ťa; o dar múdrosti, aby som lepšie poznal teba a Božiu dokonalosť, o dar rozumu, aby som lepšie chápal tajomstvá našej viery,... Continue Reading →

Novéna k Duchu Svätému


Najstaršia novéna je novéna k Duchu Svätému. Konali ju už apoštoli vo večeradle spolu s Pannou Máriou, keď očakávali príchod Ducha Svätého. "Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami a Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi" (Sk 1, 14) Novénu sa modlíme od piatku po Nanebovstúpení Pána ÚVOD - Denne V mene... Continue Reading →

Nanebovstúpenia Pána


Slávnosť - prikázaný sviatok „Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?“ On im povedal: „Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“ Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol... Continue Reading →

Panna Mária Fatimská


13. mája si spomíname na zvláštne udalosti, ktoré sa opakovali pravidelne vždy 13. až do októbra, s výnimkou mesiaca august, kedy sa Matka Božia zjavila deťom až 19., nakoľko im štátne úrady znemožnili stretnutie. Ide o udalosť, ktorá menila a mení svet. Je to stretnutie troch detí so ženou, ktorá nesie posolstvo pokoja. Stretnutie so... Continue Reading →

Nedeľa Dobrého pastiera


Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa. Ježiš povedal: „Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť... Continue Reading →

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 2022


Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu. Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: "Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov... Continue Reading →

Veľkonočné obdobie


Od nedele zmŕtvychvstania až po slávnosť Turíc prežívame veľkonočné obdobie. Trvá 50 dní. Veľká noc je pohyblivý sviatok. Slávi sa vždy po splne mesiaca po jarnej rovnodennosti.Liturgická farba tohto obdobia je biela. Znakom tohto obdobia je spev Aleluja, ktorý sa 40 dní nespieval a veľkonočná svieca paškál, ktorá sa zapaľuje pri každej svätej omši tohto... Continue Reading →

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: