Aktuality

Sv. Terézia Benedikta z Kríža


 Sv. Edita Steinová (Terézia Benedikta z Kríža) – židovka, filozofka, konvertitka, karmelitánka a mučenica. * 12. október 1891 – † 9. august 1942 Edita  Steinová sa narodila v Breslau, v dnešnom poľskom Wroclawi, 12. októbra 1891 ako jedenáste dieťa Siegrfieda a Auguste Steinovcom: v ten deň bol Jom Kippur, Deň zmierenia. Obchodník Siegfried Stein zomrel štyridsaťosemročný, keď Edita nemala ani dva... Continue Reading →

Sv. Ján Mária Vianney


Štvrtý august patrí v liturgickom kalendári spomienke na sv. Jána Máriu Vianneya (1786-1859) – patróna kňazov. Tento svätec pôsobil viac než 40 rokov ako farár vo francúzskom mestečku Ars v Lyonskej diecéze. Vynikal láskou, dobrotou, priamosťou a bol známy ako horlivý a dobrý spovedník, ktorému veľmi záležalo na spáse duší jeho farníkov, ale i všetkých... Continue Reading →

Sv. Mária Magdaléna


Svätá Mária Magdaléna (Magdalská, z Magdaly) je biblická svätica. ktorú po Panne Márii spomínajú evanjeliá najviac. Patrila medzi ženy, ktoré sprevádzali Krista, podľa možností mu slúžili, stáli pod jeho krížom a boli prvými svedkami jeho vzkriesenia. Západná kresťanská tradícia od čias sv. Gregora Veľkého (koniec 6. stor.) stotožňovala Máriu Magdalskú s hriešnicou, ktorá Ježišovi umývala... Continue Reading →

II. Svetový deň starých rodičov a seniorov


Tému na tohtoročný Svetový deň starých rodičov seniorov zverejnilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Tvoria ju známe slová biblickej modlitby „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Žalm 92,15). „Vybral som túto tému pre Druhý Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť 24. júla 2022, na podporu dialógu medzi generáciami, osobitne... Continue Reading →

Sv.Brigita Švédska, rehoľníčka, spolupatrónka Európy


Sviatok: 23. júl * okolo 1303 Finsta pri Uppsale, Švédsko† 23 . júl 1373 Rím Význam mena: mocná, silná, vznešená (ír.) Atribúty: kniha, pero, srdce s krížom Patrónka Európy, Švédska; pútnikov; v hodine smrti Sv. Brigita sa narodila okolo roku 1303 na hrade Finsta pri Uppsale v južnom Švédsku v nábožnej a vzdelanej rodine. Od svojich... Continue Reading →

Panna Mária Karmelská (Škapuliarska)


Katolícka cirkev si 16. júla pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie Panna Mária Karmelská sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Hebrejské slovo karmel znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku oblečú do zelene. V Biblii je pohorie symbolom krásy a kypriaceho života.... Continue Reading →

Sv. Benedikt, opát, patrón Európy


Pôvod mena: benedictus – požehnaný. Narodil sa v Nurzii okolo r. 480. Bol syn veľkostatkára. Študoval v Ríme. Po niekoľkých rokoch prešiel do hôr neďaleko Subiaca. Začali sa okolo neho zhromažďovať jeho nasledovníci. V okolí založil 12 kláštorov. Neskôr prešiel do ruín opustenej, malej pevnosti na Monte Cassino, kde založil opátstvo. Tu napísal Regulu, ktorá... Continue Reading →

Návšteva Panny Márie


Sviatok, ktorý pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety, je vo všeobecnom cirkevnom kalendári zaradený na 31. mája. Na Slovensku sa so súhlasom Svätej stolice slávi 2. júla, ako sa slávil v západnom kresťanstve pred liturgickými úpravami 2. vatikánskeho koncilu. Na tento sviatok sa viaže aj tradičná veľká púť do baziliky Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore... Continue Reading →

Nepoškvrnené Srdce preblahoslavenej Panny Márie


Už sv. Ján Eudes dal do úzkeho súvisu úctu k Srdcu Panny Márie s úctou k Ježišovmu Srdcu. Z podnetu fatimských zjavení pápež Pius XII. dňa 31. októbra 1942 zasvätil celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a v roku 1944 ustanovil sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na 22. august. Po koncile obnovený kalendár dáva tento... Continue Reading →

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť


V piatok 24. júna slávime slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú pre celú Cirkev zaviedol pápež Pius IX. v roku 1856. Objaviť Ježišovo Srdce znamená spoznať veľkosť lásky, ktorou sme milovaní. Znamená tiež horieť tou láskou, ktorá chce priviesť všetkých ľudí k nemu. Podstata a cieľ pobožnosti k Ježišovmu Srdcu znamená úplne sa dať k dispozícii... Continue Reading →

Sv. Anton Paduánsky


Kňaz a učiteľ Cirkvi (13. jún) Vlastným menom Ferdinand Buglione. Narodil sa v Lisabone v r. 1195. Keď mal desať rokov, dali ho do školy, ktorú otvorili kanoníci pri biskupskom chráme v Lisabone, kde pôsobil aj jeho strýc. V pätnástich rokoch začal Ferdinand vážne premýšľať, v ktorom povolaní by najlepšie slúžil Bohu. Rodičia ho priviedli k priorovi rehoľných kanoníkov sv. Augustína. Tu chcel... Continue Reading →

Slávnosť zoslania Ducha Svätého


„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.“ (Jn 14, 15-16) Modlitba k Duchu Svätému Duchu Svätý, prosím ťa; o dar múdrosti, aby som lepšie poznal teba a Božiu dokonalosť, o dar rozumu, aby som lepšie chápal tajomstvá našej viery,... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: