Aktuality

sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a 116 spoločníkov mučeníkov


„Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam, uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.“ Pravdu dnešného evanjelia dosvedčujú aj svätí vietnamskí mučeníci. Začiatky kresťanstva v krajinách terajšieho Vietnamu siahajú do roku 1533. No čoskoro v časoch krutých prenasledovaní v 17. storočí a... Continue Reading →

Sv. Katarína Alexandrijská


25. november Pochádzala z kráľovského rodu a žila v egyptskej Alexandrii na rozhraní 3. a 4. storočia. Bola neobyčajne krásna a vynikala učenosťou. Odmietala každého nápadníka s poznámkou, že svoju ruku dá len tomu, ktorý bude od nej vznešenejší, bohatší a múdrejší. Raz sa na púšti stretla s kresťanským pustovníkom, ktorý jej povedal, že nájde... Continue Reading →

sv. Cecília, panna a mučenica


22. novembra Pôvod mena: z lat. caecus –slepý, temný,pochybný; meno spojené s rodovým mestom Caeculo. Svätá Cecília je jedna z najslávnejších mučeníc Cirkvi. Podľa starej tradície zložila sľub čistoty, ale prinútili ju vydať sa za pohana Valeriána. Svojmu ženíchovi sa cez svadobnú noc priznala, že sa zasvätila Kristovi. „Som panna zasvätená Bohu a anjel Pána... Continue Reading →

Obetovanie Panny Márie


21. november Tento sviatok vznikol na kresťanskom Východe a opiera sa o novozákonný apokryfný spis nazývaný Jakubovo prvoevanjelium (lat. Protoevangelium Jacobi). Toto "prvoevanjelium" vzniklo pravdepodobne v Egypte a usilovalo sa doplniť údaje o živote Panny Márie, ktoré chýbajú v evanjeliách. Ale ako obsahom, tak aj štýlom a hrubou neznalosťou židovských pomerov v Palestíne sa spis... Continue Reading →

Kristus Kráľ


"Slávnosť Krista Kráľa" je sviatok, ktorý slávime v poslednú nedeľu liturgického roka (podľa katolíckeho liturgického kalendára je to 34. nedeľa v cezročnom období - posledná nedeľa pred adventom). Sviatok vyhlásil v roku 1925 pápež Pius XI. Sviatok pripomína Kristov kráľovský titul, Kristovu zvrchovanosť nad ľudskými dejinami aj nad všetkými "vládcami" v tomto svete. "Ježiš Kristus... Continue Reading →

Sv. Ján, apoštol a evanjelista


Pôvod mena: z hebrejského Jochanán – Boh je milostivý, Bohom daný, milostivý, Boží dar O tomto apoštolovi nám sväté písmo podáva presné údaje. Jeho otec bol rybár Zebedej, matka Salome. Pochádzal z Betsaidy pri Genezaretskom jazere. Učeníkom Ježiša Krista bol aj jeho brat Jakub. Ján je ten apoštol, ktorého Pán miloval. Bol svedkom vzkriesenia Jairovej dcéry, bol... Continue Reading →

Sv. Lukáš, evanjelista


Vo svätom evanjelistovi Lukášovi sa stretáme s výnimočnou osobnosťou prvotnej Cirkvi. Spomedzi novozákonných a možno i všetkých biblických pisateľov on jediný nepochádzal zo židovstva. Jeho dva spisy - evanjelium a Skutky apoštolov - tvoria nielen najrozsiahlejšie dielo Nového zákona, ale obsahujú state, ako napr. podobenstvá o márnotratnom synovi a milosrdnom Samaritánovi, ktoré patria medzi najkrajšie... Continue Reading →

Sv. Ján XXIII


Pápež Ján XXIII., vlastným menom Angelo Guiseppe Roncalli sa narodil 25. novembra 1881 v podhorskej dedinke Sotto il Monte neďaleko Bergama na severe Talianska, ako štvrtý z 12 detí. Ako jedenásťročný sa rozhodol svoj život zasvätiť Bohu. V roku 1892 začal v Bergame navštevovať lýceum, kde si zaznamenával svoje duchovné zápisky, v ktorých potom pokračoval... Continue Reading →

sv. Faustína Kovalská, panna


Sviatok: 5. október Sestra Faustína, Helena Kowalská, sa narodila 25. augusta 1905 v Głogowci neďaleko Łodži (Poľsko), v početnej roľníckej rodine. Po niekoľkých rokoch práce v zámožných rodinách vstúpila do Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. V kláštore si horlivo konala povinnosti kuchárky, záhradníčky a vrátničky. Rok po vstupe do kláštora prijala rehoľný habit a meno „sestra... Continue Reading →

Sv. Vincent de Paul, kňaz


Sviatok: 27. september * 24. apríl 1581 Pouy (dnes Saint-Vincent-de-Paul) pri meste Dax, južné Francúzsko† 27. september 1660 Paríž, Francúzsko Význam mena: víťaz (lat.) Patrón združení, podnikov, kňazov, detských domovov a nemocníc, väzňov, pri hľadaní stratených vecí Sv. Vincent de Paul Sv. Vincent de Paul sa narodil 24. apríla 1581 v dedinke Pouy pri meste Dax vo Francúzsku... Continue Reading →

Sv. Ružena Limská


Panna a mystička Sviatok: 23. august     * 20. apríl 1586 Lima, Peru    † 24. august 1617 tamtiež Význam mena: ruža   Atribúty: veniec ruží alebo kytica ruží. Patrónka záhradníkov a kvetinárov; pri poraneniach, pôrode; Ameriky, Peru, Filipín, Západnej Indie, Limy. Sv. Ružena sa narodila 20. apríla 1586 v Lime (hlavné mesto Peru v Južnej Amerike). Jej rodičia boli... Continue Reading →

Nanebovzatie Panny Márie


Sviatok: 15. august Liturgické slávenie: slávnosť; prikázaný sviatok Na svete žili ženy, o ktorých píšu dejiny. Cirkev vyhlásila mnohé z nich za blahoslavené, sväté i za učiteľky Cirkvi. Aj Písmo spomína vzácne  ženy ako Ester, Judit, Rút… Žiadna z nich sa neteší takej úcte, pozornosti, vďačnosti a láske ako Panna Mária, matka Božieho Syna Ježiša Krista. Sviatok... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: