Aktuality

Dramatizovaná Krížová cesta


Aj tento rok si pre Vás mládežníci z Dubovice pripravili dramatizovanú Krížovú cestu, ktorá sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2023 o 19:30 v Kultúrnom dome v Dubovici, na ktorú vás srdečne pozývame.

Zvestovanie Pána – slávnosť


Na deň 25. marca pripadá slávnosť Zvestovania Pána.Tajomstvo Zvestovania Pána, ktoré možno nazvať aj Tajomstvom počatia Ježiša, sa slávi deväť mesiacov pred Narodením Pána (Vianoce). Prorok Izaiáš zhruba 500 rokov pred narodením Krista povedal: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14). Sviatok... Continue Reading →

Sv. Jozef, ženích Panny Márie


Slávnosť Sv. Jozef bol pestúnom Pána Ježiša a pred zákonom bol jeho otcom a manželom Panny Márie. Vieme o ňom veľmi málo, len to, čo je o ňom napísané v Sv. Písme. Pochádzal z kráľovského rodu, bol potomkom kráľa Dávida. Narodil sa v Betleheme, no potom neskôr sa presťahoval do Nazareta, pravdepodobne kvôli práci. Bol... Continue Reading →

10 rokov od zvolenia pápeža Františka


13. marca 2013 bol zvolený v poradí už 266. pápež. Stal sa ním, Argentínčan Jorge Mario Bergoglio (76), arcibiskup z Buenos Aires. Nástupca Benedikta XVI. na svätopeterskom stolci prijal meno František I. na počesť sv. Františka z Assisi. Je prvým mimoeurópskym pápežom po viac ako tisícročí a vôbec prvý pápež z amerického kontinentu. Kardinál Jorge... Continue Reading →

Jarné kántrové dni


Kántrové dni sú štyri (z lat. quat-tuor) trojice dní – streda, piatok a sobota – zaradené do Pôstneho, Veľkonočného, Cezročného a Adventného obdobia liturgického roka. Keďže sú rozčlenené do štyroch ročných období, nazývame ich aj jarné, letné, jesenné a zimné. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) určila čas a obsah kántrových dní: jarné (po Prvej pôstnej nedeli) – príprava... Continue Reading →

Pobožnosť krížovej cesty počas dejín.


Pôstne obdobie je časom prípravy na Veľkú noc. Vo farnostiach sú práve v pôste najobľúbenejšou pobožnosťou krížové cesty, ktoré „kopírujú“ Kristovu cestu od Pontského Piláta až ku Božiemu hrobu. V 16. storočí sa táto cesta oficiálne nazývala „Via Dolorosa“ (smutná cesta) alebo jednoducho krížová cesta. Ako však táto pobožnosť vznikla a ako sa vyvinula do svojej súčasnej... Continue Reading →

Veľký pôst


Pod slovom "Veľký pôst" rozumieme čas od Popolcovej stredy do Veľkej noci. Tento čas zahrňuje štyridsať všedných dní a šesť nedieľ. Cirkev však nikdy na nedeľu nepredpisovala pôst. Tento štyridsaťdenný pôst ustanovila Cirkev na pamiatku štyridsaťdenného pôstu Spasiteľa Ježiša Krista na púšti, keď sa pripravoval na verejnú činnosť. Začiatky tohto veľkého pôstu siahajú v Cirkvi... Continue Reading →

Jarná zbierka na charitu


Počas prvej pôstnej nedele, 26. februára 2023, sa v kostoloch na Slovensku koná pravidelná jarná zbierka na charitu. Arcidiecézna charita pomáha rodinám v núdzi, osamelým seniorom, chorým jednotlivcom i deťom, sprevádza zomierajúcich pri odchode do večnosti. Viac na www.charita-ke.sk. Drahí bratia a sestry, ďakujem všetkým, ktorí pomáhate Arcidiecéznej charite Košice v rozvoji charitného diela. Chudobných medzi... Continue Reading →

Popolcová streda


Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom... „Obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom, plačom a nárekom“ (Joel 2, 12). Týmto čítaním z knihy proroka Joela na Popolcovú stredu začíname Pôstne obdobie. Cirkev nám ho predkladá, aby sme sa aj my obrátili k Bohu celým svojím srdcom. Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový... Continue Reading →

Pôstne obdobie 2023


Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2023 Pôstna askéza – synodálna cesta Drahí bratia a sestry! Matúšovo, Markovo a Lukášovo evanjelium zhodne opisujú príbeh Ježišovho premenenia. V tejto udalosti vidíme Pánovu reakciu na nepochopenie, ktoré voči nemu prejavili jeho učeníci. Krátko predtým totiž došlo ku skutočnej roztržke medzi Učiteľom a Šimonom Petrom, ktorý po... Continue Reading →

POSOLSTVO SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA K 31. SVETOVÉMU DŇU CHORÝCH


Posolstvo Svätého Otca Františka  k 31. svetovému dňu chorých 11. február 2023 „Staraj sa oňho“ Súcit ako synodálna prax uzdravovania Drahí bratia a sestry! Choroba je súčasťou našej ľudskej skúsenosti. No táto skúsenosť sa môže stať „neľudskou“, ak sa prežíva v izolácii a opustenosti, ak nie je sprevádzaná starostlivosťou a súcitom. Ak kráčame spoločne, je normálne, že sa niekto cíti... Continue Reading →

Sv. Blažej, biskup a mučeník


Sviatok: 3. február * 2. pol. 3. stor. Sebaste, dnes Sivas, Turecko† okolo 316 (?) tamtiež Atribúty: prekrížené sviečky, kniha, prasačia hlava Patrón otorinolaryngolóv (ušných, nosových a krčných lekárov), muzikantov na dychové nástroje, obchodníkov s vlnou, krajčírov, obuvníkov, klobučníkov, tkáčov, garbiarov, pekárov, mlynárov, murárov, štukatérov, kamenárov, výrobcov mydla, voskárov, nočných strážcov; domácich zvierat; pre dobrú spoveď; proti bolestiam hrdla, kašľu,... Continue Reading →

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: