Svetový deň pokoja – 1. január 2022


Posolstvo Svätého Otca na 55. svetový deň pokoja - 1. január 2022 1. „Aké krásne sú na horách nohy posla, ktorý hlása pokoj, posla dobrej zvesti” (Iz 52,7). Slová proroka Izaiáša hovoria o úteche, vyjadrujú úľavu ľudu vo vyhnanstve, vyčerpaného z násilia a zneužívania, vystaveného ponižovaniu a smrti. Tohto ľudu sa týka údiv proroka Barucha:... Continue Reading →

Synoda 2021 – 2023


10. októbra 2021 pri svätej omši bola oficiálne otvorená Synoda o synodalite Cirkvi  v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Svätý Otec František v homílii poprial dobrú spoločnú cestu a „nech sme pútnikmi zamilovanými do evanjelia, otvorenými pre prekvapenia Ducha Svätého. Nepremeškajme milostivé príležitosti na stretnutie, na vzájomné počúvanie, na rozlišovanie.“ Na Slovensku sa diecézna fáza synody... Continue Reading →

107. svetový deň migrantov a utečencov – 26. september 2021


Posolstvo Svätého Otca Františka na 107. svetový deň migrantov a utečencov 202126. septembra 2021 Na ceste k čoraz širšiemu my Drahí bratia a sestry! V encyklike Fratelli tutti som vyjadril svoju starosť a túžbu, ktorá stále zaberá v mojom srdci dôležité miesto: „Keď sa raz pominie zdravotná kríza, najhoršou reakciou by bolo ešte viac upadnúť... Continue Reading →

Osobitný rok rodiny


V nadväznosti na vyhlásený Rok sv. Jozefa, Svätý Otec František na sviatok Svätej rodiny 27. decembra 2020 ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia,“ ktorý začíname dnes na slávnosť sv. Jozefa, pri 5. výročí vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia - Radosť lásky. Ako vysvetlil Svätý Otec v príhovore, práve začíname špeciálny rok... Continue Reading →

Svetový deň chorých 2021


Posolstvo Svätého Otca k XXIX. Svetovému dňu chorých (11. februára 2021), 12.01.2021 „Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia (Mt 23,8). Vzťah dôvery je základom starostlivosti o chorých“. Takto znie motto posolstva pápeža Františka k tohtoročnému Svetovému dňu chorých, ktorý sa slávi v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej, 11. februára. 29. svetový... Continue Reading →

Mimoriadny rok sv. Jozefa


Vatikán 9. decembra (RV) Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi. Urobil tak dnes vydaným apoštolským listom Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí... Continue Reading →

Svetový deň migrantov a utečencov 2020


Posolstvo Svätého Otca na 106. svetový deň migrantov a utečencov 27. septembra 2020 Prinútení utiecť ako Ježiš Kristus Prijať, chrániť, podporovať a integrovať vnútorných vysídlencov  Začiatkom tohto roka som v príhovore členom diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej stolici uviedol, že k výzvam súčasného sveta patrí aj dráma vnútorných vysídlencov: „Konflikty a humanitárne krízy, zhoršené klimatickými... Continue Reading →

List Svätého Otca všetkým veriacim na mesiac máj


Svätý Otec napísal všetkým veriacim osobitný list na mesiac máj, v ktorom ich vyzýva k modlitbe posvätného ruženca v domácnostiach. Ruženec má všetkých zjednotiť ako duchovnú rodinu na prekonanie súčasnej krízy spojenej s pandémiou Covid-19. K listu sú pripojené dve osobitné modlitby k Panne Márii, ktoré Svätý Otec odporúča na záver ruženca. List Svätého Otca... Continue Reading →

Svetový deň chorých


Na 11. februára pripadá v kalendári spomienka na Pannu Máriu Lurdskú. Na tento deň totiž pripadá výročie prvého zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Svätý  Ján Pavol II. založil  Svetový deň chorých a jeho slávenie určil práve na sviatok Panny Márie Lurdskej. Tento rok ho slávime už 27-krát. Pápež František i v tomto roku napísal posolstvo ku... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: