Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť


V piatok 24. júna slávime slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorú pre celú Cirkev zaviedol pápež Pius IX. v roku 1856. Objaviť Ježišovo Srdce znamená spoznať veľkosť lásky, ktorou sme milovaní. Znamená tiež horieť tou láskou, ktorá chce priviesť všetkých ľudí k nemu. Podstata a cieľ pobožnosti k Ježišovmu Srdcu znamená úplne sa dať k dispozícii... Continue Reading →

Slávnosť zoslania Ducha Svätého


„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.“ (Jn 14, 15-16) Modlitba k Duchu Svätému Duchu Svätý, prosím ťa; o dar múdrosti, aby som lepšie poznal teba a Božiu dokonalosť, o dar rozumu, aby som lepšie chápal tajomstvá našej viery,... Continue Reading →

Nanebovstúpenia Pána


Slávnosť - prikázaný sviatok „Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?“ On im povedal: „Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“ Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol... Continue Reading →

Sviatok obetovania Pána


Druhého februára slávime Sviatok Obetovania Pána. Ľudovo nazývaný – Hromnice. Tento deň je spojený s Dňom zasväteného života, kedy si Bohu zasvätené osoby – rehoľníci a rehoľníčky – pripomínajú zasvätenie svojho života Bohu. V tento deň si pred miestnym biskupom symbolicky obnovujú svoje rehoľné sľuby. Sviatok Obetovania Pána pripomína udalosť, ktorú opisuje evanjelista Lukáš (Lk... Continue Reading →

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi


Každoročne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) ako prikázaný sviatok. V tento deň sú veriaci povinní zúčastniť sa na svätej omši. Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej.... Continue Reading →

Nedeľa Dobrého pastiera


Svetový deň za duchovné povolania „Jedine pastier, ktorý sa podobá Ježišovi, dáva stádu dôveru, pretože On je bránou. Štýlom pastiera musí byť Ježišov štýl, neexistuje iný,“ (Pápež František 3. mája 2020) Svätý Jozef: sen o povolaní - tak znie názov posolstva pápeža Františka k tohtoročnému, v poradí už 58. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania,... Continue Reading →

Nedeľa Božieho milosrdenstva


Druhú veľkonočnú nedeľu slávi Katolícka cirkev ako Nedeľu Božieho milosrdenstva. Tento sviatok zaviedol svätý pápež Ján Pavol II.  30. apríla 2000, ktorý v jeho predvečer, kedy Cirkev už vstúpila do liturgie nedele Božieho milosrdenstva, 2. apríla 2005, zomrel. Pán Ježiš v zjavení sestre Faustíne zjavil požiadavku, aby Cirkev slávila sviatok Božieho milosrdenstva. Božie milosrdenstvo a s tým... Continue Reading →

Zvestovanie Pána – slávnosť


Na deň 25. marca pripadá slávnosť Zvestovania Pána.Tajomstvo Zvestovania Pána, ktoré možno nazvať aj Tajomstvom počatia Ježiša, sa slávi deväť mesiacov pred Narodením Pána (Vianoce). Prorok Izaiáš zhruba 500 rokov pred narodením Krista povedal: „Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!“ (Iz 7, 14). Sviatok... Continue Reading →

Sviatok Krstu Krista Pána


Poddaný krstí Kráľa, služobník Pána, Ján Spasiteľa; vody Jordána sú plné úžasu, holubica svedčí a počuť hlas Otca: Toto je môj Syn. Keď Kristus zjavil celému svetu svoju slávu, posvätil pramene vôd. Čerpajte vodu z prameňov spásy. Dnes Kristus, náš Boh, posvätil celé stvorenie. Krst Ježiša v rieke Jordán sa stal medzníkom v jeho pozemskom živote,... Continue Reading →

Kristus Kráľ


"Slávnosť Krista Kráľa" je sviatok, ktorý slávime v poslednú nedeľu liturgického roka (podľa katolíckeho liturgického kalendára je to 34. nedeľa v cezročnom období - posledná nedeľa pred adventom). Sviatok vyhlásil v roku 1925 pápež Pius XI. Sviatok pripomína Kristov kráľovský titul, Kristovu zvrchovanosť nad ľudskými dejinami aj nad všetkými "vládcami" v tomto svete. "Ježiš Kristus... Continue Reading →

Premenenia Pána


Sviatok: 6. august Liturgické slávenie: Sviatok Premenenie Pána patrí k najdôležitejším udalostiam v živote Ježiša Krista tu na zemi. Sv. Matúš píše: O šesť dní (šesť dní po Petrovom vyznaní, že Ježiš je Mesiáš, a po prvej predpovedi utrpenia) vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty.... Continue Reading →

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)


Slávnosť - prikázaný sviatok. Je pripomienkou skutočnej prítomnosti Ježiša Krista, spasiteľa sveta, vo Sviatosti oltárnej ako Boha a človeka. Oslavuje sa vždy v druhý štvrtok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého. V jednej z nádherných vatikánskych sál sa nachádza Rafaelova freska „Omša v Bolsene“, na ktorej v prostriedku nad mohutným oltárom vidieť kňaza, ktorý slúži sv. omšu, vpredu kľačí pápež a a... Continue Reading →

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: