Nanebovzatie Panny Márie


Sviatok: 15. august Liturgické slávenie: slávnosť; prikázaný sviatok Na svete žili ženy, o ktorých píšu dejiny. Cirkev vyhlásila mnohé z nich za blahoslavené, sväté i za učiteľky Cirkvi. Aj Písmo spomína vzácne  ženy ako Ester, Judit, Rút… Žiadna z nich sa neteší takej úcte, pozornosti, vďačnosti a láske ako Panna Mária, matka Božieho Syna Ježiša Krista. Sviatok... Continue Reading →

Panna Mária Karmelská (Škapuliarska)


Katolícka cirkev si 16. júla pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie Panna Mária Karmelská sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Hebrejské slovo karmel znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku oblečú do zelene. V Biblii je pohorie symbolom krásy a kypriaceho života.... Continue Reading →

Návšteva Panny Márie


Sviatok, ktorý pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety, je vo všeobecnom cirkevnom kalendári zaradený na 31. mája. Na Slovensku sa so súhlasom Svätej stolice slávi 2. júla, ako sa slávil v západnom kresťanstve pred liturgickými úpravami 2. vatikánskeho koncilu. Na tento sviatok sa viaže aj tradičná veľká púť do baziliky Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore... Continue Reading →

Nepoškvrnené Srdce preblahoslavenej Panny Márie


Už sv. Ján Eudes dal do úzkeho súvisu úctu k Srdcu Panny Márie s úctou k Ježišovmu Srdcu. Z podnetu fatimských zjavení pápež Pius XII. dňa 31. októbra 1942 zasvätil celý svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a v roku 1944 ustanovil sviatok Nepoškvrneného Srdca Panny Márie na 22. august. Po koncile obnovený kalendár dáva tento... Continue Reading →

Bohorodička Panna Mária – 1. január


Slávnosť; prikázaný sviatok Výraz „Bohorodička“ sa síce vo Sv. písme nenachádza, no na viacerých miestach sa píše o Panne Márii ako o tej, ktorá porodila Božieho Syna. Pomenovanie Bohorodička nachádzame v 3. storočí v spisoch sv. Otcov ako u sv. Gregora Nazianzského, sv. Gregora Nyssenského, sv. Cyrila Alexandrijského, sv. Ignáca Antiochijského a ďalších. Ako dogmu,... Continue Reading →

Ikona Sedembolestná Matka Slovenska


Slovo ikona pochádza z gréckeho eikon - obraz. Na titulnej strane septembrového čísla Posla Božského Srdca Ježišovho je ikona Bohorodičky, ktorú som nazval Sedembolestná Matka Slovenska. Tvár Božej Matky je plná lásky, pokory a obety.Znázorňuje súlad medzi silou a nežnosťou človeka, ktorý má v sebe Božieho Ducha. Otvorené ruky symbolizujú plnosť prijatia Božieho plánu spásy.... Continue Reading →

Sedembolestná Panna Mária


Patrónka Slovenska Sviatok: 15. september Liturgické slávenie: slávnosť (neprikázaný sviatok) Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa). Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem... Continue Reading →

Narodenie Panny Márie


Sviatok: 8. september Liturgické slávenie: sviatok Kedy a kde presne sa narodila Panna Mária, nevieme. Podľa tradície sa jej rodičia volali Joachim a Anna. O mieste narodenia sa tradujú tri rôzne mienky. Jedna z nich považuje za miesto narodenia Božej Matky Betlehem. Hovorí o tom spis „De nativitate S. Mariae“, ktorý bol priložený k dielam sv. Hieronyma. Druhá tradícia... Continue Reading →

Návšteva Panny Márie


Sviatok, ktorý pripomína návštevu Panny Márie u Alžbety, je vo všeobecnom cirkevnom kalendári zaradený na 31. mája. Na Slovensku sa so súhlasom Svätej stolice slávi 2. júla, ako sa slávil v západnom kresťanstve pred liturgickými úpravami 2. vatikánskeho koncilu. Na tento sviatok sa viaže aj tradičná veľká púť do baziliky Návštevy Panny Márie na Mariánskej hore... Continue Reading →

Májová pobožnosť


Májovými pobožnosťami si osobitným spôsobom uctievame Pannu Máriu. V každom národe na celom svete si veriaci ctia Pannu Máriu svojím spôsobom a podľa svojich tradícií. Ctia si ju v rodinách, vo farnostiach, v diecézach, v rehoľných spoločenstvách. U nás si ju ctíme na národných pútnických miestach: Šaštín, Levoča, Staré hory, Gaboltov, Marianka, Višňové,... Zo všetkých našich kostolov a kaplniek najviac je zasvätených Panne... Continue Reading →

Nepoškvrnené počatie Panny Márie


Sviatok: 8. december Liturgické slávenie: slávnosť; prikázaný sviatok Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. (Zjv 12,1) Dobre známy príbeh z knihy Genezis (Prvá kniha Mojžišova) nám hovorí o prvom hriechu našich prarodičov Adama a Evy. Previnili sa voči Božiemu zákazu nejesť zo stromu poznania dobra a zla (porov.... Continue Reading →

Ružencová Panna Mária


Sviatok: 7. október Liturgické slávenie: spomienka Modlitba ruženca má podľa tradície pôvod na prelome 12. a 13. storočia. Hovorí sa, že jej autorom a šíriteľom bol sv. Dominik, ktorý zomrel v r. 1221. V jeho diele ďalej pokračoval a aj dodnes pokračuje Rád kazateľov (dominikáni), ktorý založil tiež sv. Dominik. U nás na Slovensku sa napríklad starajú o... Continue Reading →

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: