Sv. Filip Neri, kňaz


Sviatok: 26.máj * 21. júl 1515 Florencia, Taliansko† 26. máj 1595 Rím  Atribúty: horiace srdce, ruženec Patrón humoristov; pri neplodnosti žien, zemetrasení Sv. Filip Neri sa narodil 21. júla 1515. Bolo to v čase vystúpenia reformátorov – Luthera, Zwingliho a Kalvína. Jeho rodiča pochádzali zo vznešených a bohatých rodov, avšak sami toho príliš veľa nemali. Filipova... Continue Reading →

Svätý (Veľký) týždeň


Posledná 6. pôstna nedeľa, známa pod menom Palmová (Kvetná) nedeľa alebo Nedeľa utrpenia Pána, je prvým dňom Svätého týždňa. Ten je najdôležitejším v celom cirkevnom roku. Palmová nedeľa je posledná nedeľa pôstneho obdobia, ktoré sa začalo Popolcovou stredou. Palmová nedeľa, nám pripomína rozhodnutie židovskej rady o Ježišovej smrti a kresťania si počas nej pripomínajú triumfálny vstup... Continue Reading →

Sv. Jozef, ženích Panny Márie


Slávnosť Sv. Jozef bol pestúnom Pána Ježiša a pred zákonom bol jeho otcom a manželom Panny Márie. Vieme o ňom veľmi málo, len to, čo je o ňom napísané v Sv. Písme. Pochádzal z kráľovského rodu, bol potomkom kráľa Dávida. Narodil sa v Betleheme, no potom neskôr sa presťahoval do Nazareta, pravdepodobne kvôli práci. Bol... Continue Reading →

10 rokov od zvolenia pápeža Františka


13. marca 2013 bol zvolený v poradí už 266. pápež. Stal sa ním, Argentínčan Jorge Mario Bergoglio (76), arcibiskup z Buenos Aires. Nástupca Benedikta XVI. na svätopeterskom stolci prijal meno František I. na počesť sv. Františka z Assisi. Je prvým mimoeurópskym pápežom po viac ako tisícročí a vôbec prvý pápež z amerického kontinentu. Kardinál Jorge... Continue Reading →

Obdobie cez rok


     Obdobie cez rok sa začína v pondelok po Nedeli krstu Krista Pána a trvá do utorka pred Popolcovou stredou. Potom je prerušené a pokračuje v pondelok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého až po prvé vešpery prvej adventnej Nedele. Trvá 33 alebo 34 týždňov.      V Cezročnom období sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva. Skôr sa,... Continue Reading →

Štedrá večera


Ktoré štedrovečerné zvyky vo vašich rodinách zachovávate a ktoré naopak nie? Niektoré kresťanské rodiny udržiavajú štedrovečerné tradície poprepletané s kresťansko-pohanskými úkonmi pre ďalšie generácie. Je to z kresťanského hľadiska správne? Naši predkovia vykonávali na Štedrý deň rozmanité obyčaje. Verili, že práve na Vianoce majú rôzne obrady a úkony tajomnú moc. Dodržiavali množstvo zvykov, ktoré však boli chudobné z duchovnej stránky.... Continue Reading →

Požehnané a milostiplné Vianočné sviatky


Nech sa Božie Dieťa každý deň narodí v srdci každého z  nás, aby mohlo cez nás rozdávať svoje požehnanie, radosť a lásku Nech sa Vám svetlo Vianoc žiariace z betlehemských jasieľ stane hviezdou vo Vašom živote,  ktorá odhalí cestu lásky, jednoty, radosti a pokoja.Požehnané vianočné sviatky a veľa Božích milostí v novom roku! Dieťa – náš... Continue Reading →

Sv. Lukáš, evanjelista


Vo svätom evanjelistovi Lukášovi sa stretáme s výnimočnou osobnosťou prvotnej Cirkvi. Spomedzi novozákonných a možno i všetkých biblických pisateľov on jediný nepochádzal zo židovstva. Jeho dva spisy - evanjelium a Skutky apoštolov - tvoria nielen najrozsiahlejšie dielo Nového zákona, ale obsahujú state, ako napr. podobenstvá o márnotratnom synovi a milosrdnom Samaritánovi, ktoré patria medzi najkrajšie... Continue Reading →

Sv. Ján XXIII


Pápež Ján XXIII., vlastným menom Angelo Guiseppe Roncalli sa narodil 25. novembra 1881 v podhorskej dedinke Sotto il Monte neďaleko Bergama na severe Talianska, ako štvrtý z 12 detí. Ako jedenásťročný sa rozhodol svoj život zasvätiť Bohu. V roku 1892 začal v Bergame navštevovať lýceum, kde si zaznamenával svoje duchovné zápisky, v ktorých potom pokračoval... Continue Reading →

Sv. Bernard


Opát a učiteľ Cirkvi 20. august - spomienka "Muž dvanásteho storočia!" Tak nazývajú niektorí historici sv. Bernarda z Clairvaux. Jednak preto, lebo na jeho osobe a počínaní sa výrazne odzrkadľujú problémy a spôsoby vtedajšej doby, jednak preto, lebo on svojou silnou osobnosťou ovplyvnil vývoj myslenia a udalostí v dobe, v ktorej žil. Stačí uviesť niektoré... Continue Reading →

Sv. Ján Mária Vianney


Štvrtý august patrí v liturgickom kalendári spomienke na sv. Jána Máriu Vianneya (1786-1859) – patróna kňazov. Tento svätec pôsobil viac než 40 rokov ako farár vo francúzskom mestečku Ars v Lyonskej diecéze. Vynikal láskou, dobrotou, priamosťou a bol známy ako horlivý a dobrý spovedník, ktorému veľmi záležalo na spáse duší jeho farníkov, ale i všetkých... Continue Reading →

Sv. Mária Magdaléna


Svätá Mária Magdaléna (Magdalská, z Magdaly) je biblická svätica. ktorú po Panne Márii spomínajú evanjeliá najviac. Patrila medzi ženy, ktoré sprevádzali Krista, podľa možností mu slúžili, stáli pod jeho krížom a boli prvými svedkami jeho vzkriesenia. Západná kresťanská tradícia od čias sv. Gregora Veľkého (koniec 6. stor.) stotožňovala Máriu Magdalskú s hriešnicou, ktorá Ježišovi umývala... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: