Obdobie cez rok


     Obdobie cez rok sa začína v pondelok po Nedeli krstu Krista Pána a trvá do utorka pred Popolcovou stredou. Potom je prerušené a pokračuje v pondelok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého až po prvé vešpery prvej adventnej Nedele. Trvá 33 alebo 34 týždňov.      V Cezročnom období sa neslávi osobitný aspekt Kristovho tajomstva. Skôr sa,... Continue Reading →

Štedrá večera


Ktoré štedrovečerné zvyky vo vašich rodinách zachovávate a ktoré naopak nie? Niektoré kresťanské rodiny udržiavajú štedrovečerné tradície poprepletané s kresťansko-pohanskými úkonmi pre ďalšie generácie. Je to z kresťanského hľadiska správne? Naši predkovia vykonávali na Štedrý deň rozmanité obyčaje. Verili, že práve na Vianoce majú rôzne obrady a úkony tajomnú moc. Dodržiavali množstvo zvykov, ktoré však boli chudobné z duchovnej stránky.... Continue Reading →

Požehnané a milostiplné Vianočné sviatky


Nech sa Božie Dieťa každý deň narodí v srdci každého z  nás, aby mohlo cez nás rozdávať svoje požehnanie, radosť a lásku Nech sa Vám svetlo Vianoc žiariace z betlehemských jasieľ stane hviezdou vo Vašom živote,  ktorá odhalí cestu lásky, jednoty, radosti a pokoja.Požehnané vianočné sviatky a veľa Božích milostí v novom roku! Dieťa – náš... Continue Reading →

Sv. Lukáš, evanjelista


Vo svätom evanjelistovi Lukášovi sa stretáme s výnimočnou osobnosťou prvotnej Cirkvi. Spomedzi novozákonných a možno i všetkých biblických pisateľov on jediný nepochádzal zo židovstva. Jeho dva spisy - evanjelium a Skutky apoštolov - tvoria nielen najrozsiahlejšie dielo Nového zákona, ale obsahujú state, ako napr. podobenstvá o márnotratnom synovi a milosrdnom Samaritánovi, ktoré patria medzi najkrajšie... Continue Reading →

Sv. Ján XXIII


Pápež Ján XXIII., vlastným menom Angelo Guiseppe Roncalli sa narodil 25. novembra 1881 v podhorskej dedinke Sotto il Monte neďaleko Bergama na severe Talianska, ako štvrtý z 12 detí. Ako jedenásťročný sa rozhodol svoj život zasvätiť Bohu. V roku 1892 začal v Bergame navštevovať lýceum, kde si zaznamenával svoje duchovné zápisky, v ktorých potom pokračoval... Continue Reading →

Sv. Bernard


Opát a učiteľ Cirkvi 20. august - spomienka "Muž dvanásteho storočia!" Tak nazývajú niektorí historici sv. Bernarda z Clairvaux. Jednak preto, lebo na jeho osobe a počínaní sa výrazne odzrkadľujú problémy a spôsoby vtedajšej doby, jednak preto, lebo on svojou silnou osobnosťou ovplyvnil vývoj myslenia a udalostí v dobe, v ktorej žil. Stačí uviesť niektoré... Continue Reading →

Sv. Ján Mária Vianney


Štvrtý august patrí v liturgickom kalendári spomienke na sv. Jána Máriu Vianneya (1786-1859) – patróna kňazov. Tento svätec pôsobil viac než 40 rokov ako farár vo francúzskom mestečku Ars v Lyonskej diecéze. Vynikal láskou, dobrotou, priamosťou a bol známy ako horlivý a dobrý spovedník, ktorému veľmi záležalo na spáse duší jeho farníkov, ale i všetkých... Continue Reading →

Sv. Mária Magdaléna


Svätá Mária Magdaléna (Magdalská, z Magdaly) je biblická svätica. ktorú po Panne Márii spomínajú evanjeliá najviac. Patrila medzi ženy, ktoré sprevádzali Krista, podľa možností mu slúžili, stáli pod jeho krížom a boli prvými svedkami jeho vzkriesenia. Západná kresťanská tradícia od čias sv. Gregora Veľkého (koniec 6. stor.) stotožňovala Máriu Magdalskú s hriešnicou, ktorá Ježišovi umývala... Continue Reading →

Sv. Benedikt, opát, patrón Európy


Pôvod mena: benedictus – požehnaný. Narodil sa v Nurzii okolo r. 480. Bol syn veľkostatkára. Študoval v Ríme. Po niekoľkých rokoch prešiel do hôr neďaleko Subiaca. Začali sa okolo neho zhromažďovať jeho nasledovníci. V okolí založil 12 kláštorov. Neskôr prešiel do ruín opustenej, malej pevnosti na Monte Cassino, kde založil opátstvo. Tu napísal Regulu, ktorá... Continue Reading →

Sv. Anton Paduánsky


Kňaz a učiteľ Cirkvi (13. jún) Vlastným menom Ferdinand Buglione. Narodil sa v Lisabone v r. 1195. Keď mal desať rokov, dali ho do školy, ktorú otvorili kanoníci pri biskupskom chráme v Lisabone, kde pôsobil aj jeho strýc. V pätnástich rokoch začal Ferdinand vážne premýšľať, v ktorom povolaní by najlepšie slúžil Bohu. Rodičia ho priviedli k priorovi rehoľných kanoníkov sv. Augustína. Tu chcel... Continue Reading →

Pôst 2022


Na začiatku Pôstneho obdobia nás Cirkev slovami Ježiša Krista „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15) vyzýva na pokánie. V Evanjeliu podľa Matúša je táto výzva spojená s myšlienkou priblíženia sa nebeského kráľovstva. Pokánie je podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha. Patrí to k podstate kresťanstva. Skutky apoštolov jednou vetou opisujú kresťanstvo takto: „Teda Boh aj pohanom daroval pokánie,... Continue Reading →

Náš adoptívny bohoslovec Lumière


Jedným z efektívnych spôsobov ako podporiť misie je pomôcť pri formácii a vzdelávaní miestnych povolaní. Misijné diecézy sa vďaka domácim kňazom môžu stať samostatné v poskytovaní pastoračnej starostlivosti. Aj naša farnosť má formou adopcie bohoslovcov na diaľku adoptovaného ďalšieho bohoslovca, Lumière ISSOY MANGULU, študenta kňazského seminára sv. Cypriána v meste Bunia - Konžská demokratická republika.... Continue Reading →

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: