Sv. Bernard


Opát a učiteľ Cirkvi 20. august - spomienka "Muž dvanásteho storočia!" Tak nazývajú niektorí historici sv. Bernarda z Clairvaux. Jednak preto, lebo na jeho osobe a počínaní sa výrazne odzrkadľujú problémy a spôsoby vtedajšej doby, jednak preto, lebo on svojou silnou osobnosťou ovplyvnil vývoj myslenia a udalostí v dobe, v ktorej žil. Stačí uviesť niektoré... Continue Reading →

Sv. Ján Mária Vianney


Štvrtý august patrí v liturgickom kalendári spomienke na sv. Jána Máriu Vianneya (1786-1859) – patróna kňazov. Tento svätec pôsobil viac než 40 rokov ako farár vo francúzskom mestečku Ars v Lyonskej diecéze. Vynikal láskou, dobrotou, priamosťou a bol známy ako horlivý a dobrý spovedník, ktorému veľmi záležalo na spáse duší jeho farníkov, ale i všetkých... Continue Reading →

Sv. Mária Magdaléna


Svätá Mária Magdaléna (Magdalská, z Magdaly) je biblická svätica. ktorú po Panne Márii spomínajú evanjeliá najviac. Patrila medzi ženy, ktoré sprevádzali Krista, podľa možností mu slúžili, stáli pod jeho krížom a boli prvými svedkami jeho vzkriesenia. Západná kresťanská tradícia od čias sv. Gregora Veľkého (koniec 6. stor.) stotožňovala Máriu Magdalskú s hriešnicou, ktorá Ježišovi umývala... Continue Reading →

Sv. Benedikt, opát, patrón Európy


Pôvod mena: benedictus – požehnaný. Narodil sa v Nurzii okolo r. 480. Bol syn veľkostatkára. Študoval v Ríme. Po niekoľkých rokoch prešiel do hôr neďaleko Subiaca. Začali sa okolo neho zhromažďovať jeho nasledovníci. V okolí založil 12 kláštorov. Neskôr prešiel do ruín opustenej, malej pevnosti na Monte Cassino, kde založil opátstvo. Tu napísal Regulu, ktorá... Continue Reading →

Sv. Anton Paduánsky


Kňaz a učiteľ Cirkvi (13. jún) Vlastným menom Ferdinand Buglione. Narodil sa v Lisabone v r. 1195. Keď mal desať rokov, dali ho do školy, ktorú otvorili kanoníci pri biskupskom chráme v Lisabone, kde pôsobil aj jeho strýc. V pätnástich rokoch začal Ferdinand vážne premýšľať, v ktorom povolaní by najlepšie slúžil Bohu. Rodičia ho priviedli k priorovi rehoľných kanoníkov sv. Augustína. Tu chcel... Continue Reading →

Pôst 2022


Na začiatku Pôstneho obdobia nás Cirkev slovami Ježiša Krista „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15) vyzýva na pokánie. V Evanjeliu podľa Matúša je táto výzva spojená s myšlienkou priblíženia sa nebeského kráľovstva. Pokánie je podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha. Patrí to k podstate kresťanstva. Skutky apoštolov jednou vetou opisujú kresťanstvo takto: „Teda Boh aj pohanom daroval pokánie,... Continue Reading →

Náš adoptívny bohoslovec Lumière


Jedným z efektívnych spôsobov ako podporiť misie je pomôcť pri formácii a vzdelávaní miestnych povolaní. Misijné diecézy sa vďaka domácim kňazom môžu stať samostatné v poskytovaní pastoračnej starostlivosti. Aj naša farnosť má formou adopcie bohoslovcov na diaľku adoptovaného ďalšieho bohoslovca, Lumière ISSOY MANGULU, študenta kňazského seminára sv. Cypriána v meste Bunia - Konžská demokratická republika.... Continue Reading →

Te Deum na počesť sv. Jozefa


Veľký Bože, chválim Ťa, lebo si sv. Jozefa takvyvýšil a bohato obdaril milosťami.Teba, sv. Jozef, chválime ako verného pestúna Božieho Syna!Teba vzývame a uznávame za svojho zvláštneho ochrancu!Teba si ctí celý svet ako od večnosti vyvoleného Máriinho snúbenca!Teba chvália všetci anjeli a archanjeli a všetky nebeské zbory!Cherubíni a serafíni ťa chvália a volajú radostne:Ty veľký svätý patriarcha, snúbenec Márie, z ktorej sa narodil... Continue Reading →

Advent 2021


Začíname nový cirkevný rok. V liturgickom kalendári tento čas voláme Adventom. Z latinského “adventus – príchod“. Je to čas očakávania, radostného pokánia a prípravy na liturgický sviatok, keď si pripomenieme historický príchod Boha ako človeka na svet v Betleheme. Štyri sviece symbolizujú štyri nedele Adventu. Adventný veniec má tvar kruhu, lebo má pripomínať návrat Pána Ježiša.... Continue Reading →

Povýšenie svätého Kríža


Sviatok: 14. september Liturgické slávenie: Sviatok Sviatok Povýšenia sv. Kríža patrí k veľmi starovekým sviatkom liturgického roku. V súvislosti s týmto sviatkom, či v súvislosti s nájdením Kríža, vzniklo mnoho legiend a príbehov, ktoré však je nutné oddeliť od historickej skutočnosti. Historici sa zhodujú v názore, že predovšetkým dve udalosti dali podnet na ustanovenie tohto sviatku: Nájdenie svätého Kríža v 4.storočí. Cisár Konštantín Veľký chcel... Continue Reading →

Sv. Joachim a Anna


Rodičia Panny Márie Dve evanjeliá (Matúšovo a Lukášovo) nám podávajú rodokmeň Pána Ježiša. Ale obidva rodokmene, hoci uvádzajú mená z dvoch rozličných línií, sa vzťahujú iba na predkov svätého Jozefa, ktorý bol pred izraelským zákonom hlavou Svätej rodiny a otcom Ježiša Krista. O rodičoch alebo iných predkoch Kristovej matky, Panny Márie, sa priamo z evanjelií... Continue Reading →

Sv. Filip Neri, kňaz


Sviatok: 26.máj * 21. júl 1515 Florencia, Taliansko† 26. máj 1595 Rím  Atribúty: horiace srdce, ruženec Patrón humoristov; pri neplodnosti žien, zemetrasení Sv. Filip Neri sa narodil 21. júla 1515. Bolo to v čase vystúpenia reformátorov – Luthera, Zwingliho a Kalvína. Jeho rodiča pochádzali zo vznešených a bohatých rodov, avšak sami toho príliš veľa nemali. Filipova... Continue Reading →

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: