sv. Ondrej Dung-Lak, kňaz a 116 spoločníkov mučeníkov


„Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam, uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno.“ Pravdu dnešného evanjelia dosvedčujú aj svätí vietnamskí mučeníci. Začiatky kresťanstva v krajinách terajšieho Vietnamu siahajú do roku 1533. No čoskoro v časoch krutých prenasledovaní v 17. storočí a... Continue Reading →

Sv. Katarína Alexandrijská


25. november Pochádzala z kráľovského rodu a žila v egyptskej Alexandrii na rozhraní 3. a 4. storočia. Bola neobyčajne krásna a vynikala učenosťou. Odmietala každého nápadníka s poznámkou, že svoju ruku dá len tomu, ktorý bude od nej vznešenejší, bohatší a múdrejší. Raz sa na púšti stretla s kresťanským pustovníkom, ktorý jej povedal, že nájde... Continue Reading →

sv. Cecília, panna a mučenica


22. novembra Pôvod mena: z lat. caecus –slepý, temný,pochybný; meno spojené s rodovým mestom Caeculo. Svätá Cecília je jedna z najslávnejších mučeníc Cirkvi. Podľa starej tradície zložila sľub čistoty, ale prinútili ju vydať sa za pohana Valeriána. Svojmu ženíchovi sa cez svadobnú noc priznala, že sa zasvätila Kristovi. „Som panna zasvätená Bohu a anjel Pána... Continue Reading →

Sv. Terézia Benedikta z Kríža


 Sv. Edita Steinová (Terézia Benedikta z Kríža) – židovka, filozofka, konvertitka, karmelitánka a mučenica. * 12. október 1891 – † 9. august 1942 Edita  Steinová sa narodila v Breslau, v dnešnom poľskom Wroclawi, 12. októbra 1891 ako jedenáste dieťa Siegrfieda a Auguste Steinovcom: v ten deň bol Jom Kippur, Deň zmierenia. Obchodník Siegfried Stein zomrel štyridsaťosemročný, keď Edita nemala ani dva... Continue Reading →

Sv. Agáta


5. februára panna a mučenica Sebastiano del Piombo: Mučenie sv. Agáty Podobne ako sv. Agnesa alebo sv. Šebastián i sv. Agáta patrí medzi svätých, ktorých úcta sa rozšírila v Cirkvi už v najstarších časoch. Rímska liturgia zaradila jej meno do kánona (eucharistickej modlitby) sv. omše. O jej živote však máme málo historicky zaručených správ. Najstaršie... Continue Reading →

Bl. Anna Kolesárová


20. november – spomienka Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom rodičom Jánovi a Anne rodenej Kušnírovej. Keď mala trinásť rokov, zomrela jej mama. Po jej smrti prevzala na seba všetky jej povinnosti, ktoré si svedomito plnila. Žila veľmi jednoducho a skromne v dobrej povesti a nevinnosti. Cez dobrú kresťanskú výchovu vyzrela... Continue Reading →

Sv. Mária Goretti, panna a mučenica


            Svätú Máriu Goretti niekedy nazývajú svätou Agnesou 20. storočia. A naozaj, obidve majú veľa spoločného. Okrem toho, že pochádzali z tej istej krajiny, obidve hrdinsky bránili svoje panenstvo a podstúpili mučenícku smrť vo veku 12 rokov. Najväčší rozdiel je azda v tom, že Agnesu dal zabiť pohan v pohanskej krajine, kým Máriu zabil kresťan v... Continue Reading →

Prvomučeník svätý Štefan


Bol prvým z Ježišových nasledovníkov. Jeho horlivosť v plnení Božej vôle ho viedla k vydávaniu svedectva o Kristovi-Spasiteľovi, a to až k vrcholnému svedectvu krvi. Ako prvomučeník je uctievaný hneď po sviatku Kristovho narodenia, čím sa zvýrazňuje spolupatričnosť s Kristovou láskou. /sviatok 26. decembra/Štefan, vyvolený za diakona, bol kvôli láske ku Kristovi ukameňovaný za hradbami Jeruzalema... Continue Reading →

Košickí mučeníci


Sv. Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz, kňazi, mučeníci (Traja košickí mučeníci) Sviatok: 7. september Liturgické slávenie: spomienka 16.-17. storočie Medzi troch košických mučeníkov patrí Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz. Marek Križin pochádzal z Chorvátska, z mesta Križevac. Narodil sa roku 1589 v šľachtickej a veľmi zbožnej rodine. Študoval vo Viedni, v Štajerskom Hradci... Continue Reading →

Maximilián Kolbe, kňaz, mučeník


Svätý Sviatok: 14. august * 7. január 1894 Zduńska Wola Poľsko† 14. august 1941 Auschwitz, dnes Oświęcim, Poľsko Sv. Maximilián Kolbe Sv. Maximilián Kolbe sa narodil v Zduńskej Woli pri meste Lódz v Poľsku. Vstúpil do rehole františkánov. V reholi vážne ochorel, dostal turbekulózu. Vyliečil sa, ale po celý život zostal krehkým na tele. Ešte pred kňazskou vysviackou... Continue Reading →

Sv. Vavrinec, diakon a mučeník


Sviatok: 10. august * Osca, dnes Huesca, Španielsko† 10. august 258 Rím Význam mena: nositeľ víťazného venca; obyvateľ Laurenta (z lat.) Atribúty: palma, rošt, chlieb, peniaze Patrón Španielska, Ríma, Norimbergu; diakonov, kuchárov, vojakov, archivárov, sklárov, knihárov; pred požiarom, popáleninami, očnými a kožnými chorobami, pred morom a horúčkou Pôvodný životopis sv. Vavrinca nemáme. Fakty o ňom nám podáva... Continue Reading →

Sv. Košickí mučeníci – jubileum


Prípravný rok na jubileum 7. septembra 2019 uplynie 400 rokov od mučeníckej smrti sv. Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas ďakovnej bohoslužby v Košickej katedrále 2. septembra 2018 o. arcibiskup vyhlásil pre Košickú arcidiecézu prípravný rok na Jubileum štyristého výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov. Motto prípravného roka: Obnoviť túžbu po vernosti. Na základe... Continue Reading →

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: