Sv. Ján, apoštol a evanjelista


Pôvod mena: z hebrejského Jochanán – Boh je milostivý, Bohom daný, milostivý, Boží dar O tomto apoštolovi nám sväté písmo podáva presné údaje. Jeho otec bol rybár Zebedej, matka Salome. Pochádzal z Betsaidy pri Genezaretskom jazere. Učeníkom Ježiša Krista bol aj jeho brat Jakub. Ján je ten apoštol, ktorého Pán miloval. Bol svedkom vzkriesenia Jairovej dcéry, bol... Continue Reading →

Katedra sv. Petra, apoštola


Sviatok: 22. február Hlavný sviatok sv. Petra apoštola slávime 29. júna spolu so sv. Pavlom. Okrem tohto sviatku sú však v cirkevnom kalendári ešte dva menšie sviatky, určené týmto dvom apoštolom. 25. januára Obrátenie sv. Pavla a 22. februára si zasa pripomíname najvyššiu hodnosť Cirkvi , ktorú Ježiš zveril sv. Petrovi, aby na svete navždy zachoval jeho učenie a jednotu jeho veriacich. Cirkev je spoločnosť ľudí,... Continue Reading →

Sv. Matúš, apoštol a evanjelista


„Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 13). Matúš síce s Rimanmi kolaboroval dobrovoľne, no vedel, že na svoju prácu nemá byť prečo hrdý. Jeho bohatstvo mu prinášalo len pohŕdanie a odmietanie zo strany jeho národa. Pravdepodobne si od svojich krajanov vypočul aj pár jedovatých poznámok a je možné, že im aj sám začal... Continue Reading →

Sv. Tomáš, apoštol


Sviatok: 3. júl Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „dvojča“. Meno apoštola Tomáša sa v Novom zákone uvádza vo všetkých štyroch textoch, ktoré vymenúvajú zoznam apoštolov. V Jánovom evanjeliu nosí prívlastok Didymus – dvojča. Nesprávne chápanie tohoto mena viedlo k názoru, že Tomáš je dvojčaťom Ježiša, Eleazára, alebo Lýzie. V apokryfnej korešpondencii Ježiša s kráľom Abgarom, sa nachádza sýrsky dodatok,... Continue Reading →

Sv. Matej, apoštol


Matej bol jedným zo 72 učeníkov nášho Pána. Bol zvolený, aby nahradil Judáša v zbore dvanástich apoštolov. Nemáme o ňom veľa správ. Podľa gréckeho podania kázal evanjelium v Kapadócií a oblastiach pri Kaspickom mori. Útržky z jeho učenia sa zachovali u Klementa Alexandrijského (2.-3. stor.). Sú mu pripisované aj tieto vety: "Obdivuj časné veci tak,... Continue Reading →

Sv. Marek, evanjelista


Sviatok:25. apríl Marek bol židovského pôvodu z kmeňa Lévi a pôvodne sa volal Ján. Až neskôr prijal meno Rimanom obľúbené Marek (v preklade „mierny“. Porov. Sk 13, 5.13; 15,39; 12,12)  Na vieru v Ježiša Krista ho obrátil svätý apoštol Peter, ktorý ho nazýva svojim duchovným synom. Marek sa stal žiakom sv. Petra, ale taktiež na zúčastnil i misijných ciest... Continue Reading →

Katedra sv. Petra


Sviatok: 22. február Sviatkom si pripomíname mimoriadnu hodnosť, ktorou Pán Ježiš zveril Petrovi k zachovaniu viery a jednoty božieho ľudu. Nie je to teda hmotná stolica, ale funkcia, pre ktorú sa sv. Peter a jeho nasledovníci stali na rímskej biskupskej stolici hlavou apoštolského zboru a vrchnými pastiermi celej Cirkvi. Sviatok Katedry sv. Petra sa slávil v... Continue Reading →

Obrátenie sv. Pavla


Pavol sa narodil v židovskej rodine v Tarze, v meste, ktoré leží v cilícijskom kraji v Malej Ázii v dnešnom Turecku. Tarzus bolo prvým miestom, ktoré malo vplyv na budúceho Kristovho učeníka a jeho formáciu. Bolo to prístavné mesto, kde sa stretávali ľudia, obchod a kultúra. Pavol sa tu stretol s gréckou kultúrou, jazykom, filozofiou... Continue Reading →

Ondrej (Andrej), apoštol


Svätý Sviatok: 30. november Význam mena: mužný, odvážny, pevný (gr.) Atribúty: kríž v tvare X, sieť s rybami Sv. Ondrej, apoštol, sa narodil v Betsaide, v mestečku na brehu Tiberiadského jazera neďaleko Kafarnauma. Jeho otec sa volal Jonáš (Ján) a jeho mladším bratom bol Šimon Peter. Východní cirkevní spisovatelia nazývajú Ondreja „prvým povolaným“, lebo Ježiš práve jeho... Continue Reading →

Sv. Šimon a Júda, apoštoli


Šimon Horlivec, apoštol Svätý Sviatok: 28. október † 1. stor. Babylon, dnes Han-al-Mahawil, Irak (?) Šimon apoštol sa nazýval Horlivcom, pretože bol zástancom prísnej vernosti židovskému zákonu, pravdepodobne patril ku skupine zelótov, ktorí horlili za zákon. Stal sa apoštolom. Západná tradícia hovorí, že hlásal evanjelium v Egypte a potom odišiel aj so sv. Júdom do Perzie, kde obidvaja podstúpili mučenícku smrť.... Continue Reading →

Bartolomej, apoštol


Svätý Sviatok: 24. august * začiatok 1. stor. Kána Galilejská, Izrael† okolo 51 (?) Arménsko (?) Význam mena: syn Tolomaia; syn vyorávača brázd, syn silného muža (aram.) Atribúty: nôž, kniha, stiahnutá koža O sv. Bartolomejovi vieme s istotou povedať len to, čo sa o ňom píše v Novom zákone – v evanjeliách a Skutkoch apoštolov. Patril medzi Dvanástich apoštolov. Jeho... Continue Reading →

Sv. Jakub Starší, apoštol


Sviatok: 25. júl * pri Genezaretskom jazere, Izrael† okolo Veľkej noci r. 43 Jeruzalem, Izrael Význam mena: ten, ktorý nasleduje Boha (hebr.) Atribúty: odev pútnika alebo rytiera, mušľa Patrón bojovníkov, robotníkov, vrátnikov, námorníkov, klobučníkov, voskárov, lekárov a lekárnikov, pútnikov; proti reumatizmu Sv. Jakub sa zvykne niekedy nazývať aj Starším, aby sa odlíšil od Jakuba Mladšieho, ktorý bol prvým biskupom mesta... Continue Reading →

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: