sv. Faustína Kovalská, panna


Sviatok: 5. október Sestra Faustína, Helena Kowalská, sa narodila 25. augusta 1905 v Głogowci neďaleko Łodži (Poľsko), v početnej roľníckej rodine. Po niekoľkých rokoch práce v zámožných rodinách vstúpila do Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva. V kláštore si horlivo konala povinnosti kuchárky, záhradníčky a vrátničky. Rok po vstupe do kláštora prijala rehoľný habit a meno „sestra... Continue Reading →

Sv. Vincent de Paul, kňaz


Sviatok: 27. september * 24. apríl 1581 Pouy (dnes Saint-Vincent-de-Paul) pri meste Dax, južné Francúzsko† 27. september 1660 Paríž, Francúzsko Význam mena: víťaz (lat.) Patrón združení, podnikov, kňazov, detských domovov a nemocníc, väzňov, pri hľadaní stratených vecí Sv. Vincent de Paul Sv. Vincent de Paul sa narodil 24. apríla 1581 v dedinke Pouy pri meste Dax vo Francúzsku... Continue Reading →

Sv. Ružena Limská


Panna a mystička Sviatok: 23. august     * 20. apríl 1586 Lima, Peru    † 24. august 1617 tamtiež Význam mena: ruža   Atribúty: veniec ruží alebo kytica ruží. Patrónka záhradníkov a kvetinárov; pri poraneniach, pôrode; Ameriky, Peru, Filipín, Západnej Indie, Limy. Sv. Ružena sa narodila 20. apríla 1586 v Lime (hlavné mesto Peru v Južnej Amerike). Jej rodičia boli... Continue Reading →

Nanebovzatie Panny Márie


Sviatok: 15. august Liturgické slávenie: slávnosť; prikázaný sviatok Na svete žili ženy, o ktorých píšu dejiny. Cirkev vyhlásila mnohé z nich za blahoslavené, sväté i za učiteľky Cirkvi. Aj Písmo spomína vzácne  ženy ako Ester, Judit, Rút… Žiadna z nich sa neteší takej úcte, pozornosti, vďačnosti a láske ako Panna Mária, matka Božieho Syna Ježiša Krista. Sviatok... Continue Reading →

Sv. Bernard


Opát a učiteľ Cirkvi 20. august - spomienka "Muž dvanásteho storočia!" Tak nazývajú niektorí historici sv. Bernarda z Clairvaux. Jednak preto, lebo na jeho osobe a počínaní sa výrazne odzrkadľujú problémy a spôsoby vtedajšej doby, jednak preto, lebo on svojou silnou osobnosťou ovplyvnil vývoj myslenia a udalostí v dobe, v ktorej žil. Stačí uviesť niektoré... Continue Reading →

Sv. Terézia Benedikta z Kríža


 Sv. Edita Steinová (Terézia Benedikta z Kríža) – židovka, filozofka, konvertitka, karmelitánka a mučenica. * 12. október 1891 – † 9. august 1942 Edita  Steinová sa narodila v Breslau, v dnešnom poľskom Wroclawi, 12. októbra 1891 ako jedenáste dieťa Siegrfieda a Auguste Steinovcom: v ten deň bol Jom Kippur, Deň zmierenia. Obchodník Siegfried Stein zomrel štyridsaťosemročný, keď Edita nemala ani dva... Continue Reading →

Sv. Ján Mária Vianney


Štvrtý august patrí v liturgickom kalendári spomienke na sv. Jána Máriu Vianneya (1786-1859) – patróna kňazov. Tento svätec pôsobil viac než 40 rokov ako farár vo francúzskom mestečku Ars v Lyonskej diecéze. Vynikal láskou, dobrotou, priamosťou a bol známy ako horlivý a dobrý spovedník, ktorému veľmi záležalo na spáse duší jeho farníkov, ale i všetkých... Continue Reading →

Sv. Mária Magdaléna


Svätá Mária Magdaléna (Magdalská, z Magdaly) je biblická svätica. ktorú po Panne Márii spomínajú evanjeliá najviac. Patrila medzi ženy, ktoré sprevádzali Krista, podľa možností mu slúžili, stáli pod jeho krížom a boli prvými svedkami jeho vzkriesenia. Západná kresťanská tradícia od čias sv. Gregora Veľkého (koniec 6. stor.) stotožňovala Máriu Magdalskú s hriešnicou, ktorá Ježišovi umývala... Continue Reading →

II. Svetový deň starých rodičov a seniorov


Tému na tohtoročný Svetový deň starých rodičov seniorov zverejnilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Tvoria ju známe slová biblickej modlitby „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Žalm 92,15). „Vybral som túto tému pre Druhý Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť 24. júla 2022, na podporu dialógu medzi generáciami, osobitne... Continue Reading →

Sv.Brigita Švédska, rehoľníčka, spolupatrónka Európy


Sviatok: 23. júl * okolo 1303 Finsta pri Uppsale, Švédsko† 23 . júl 1373 Rím Význam mena: mocná, silná, vznešená (ír.) Atribúty: kniha, pero, srdce s krížom Patrónka Európy, Švédska; pútnikov; v hodine smrti Sv. Brigita sa narodila okolo roku 1303 na hrade Finsta pri Uppsale v južnom Švédsku v nábožnej a vzdelanej rodine. Od svojich... Continue Reading →

9 zázrakov Karmelskej Panny Márie


Claudio de La Colombière, jezuitský kňaz a spovedník sv. Margity Márie Alacoque, poznamenal: „K dnešnému dňu nebola potvrdená žiadna oddanosť s väčším počtom autentických zázrakov, než je oddanosť škapuliaru Karmelskej Panny Márie.“ 1. Zázrak obrátenia V ten istý deň, keď Panna Mária odovzdala škapuliar sv. Šimonovi Stockovi, bol svätec zavolaný šľachticom menom Peter z Lintona: „Poďte... Continue Reading →

Panna Mária Karmelská (Škapuliarska)


Katolícka cirkev si 16. júla pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie Panna Mária Karmelská sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Hebrejské slovo karmel znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku oblečú do zelene. V Biblii je pohorie symbolom krásy a kypriaceho života.... Continue Reading →

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: