Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi


Každoročne vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice slávi Katolícka cirkev Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (Božie Telo) ako prikázaný sviatok. V tento deň sú veriaci povinní zúčastniť sa na svätej omši. Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej.... Continue Reading →

Najsvätejšej Trojice


Viera všetkých kresťanov má základ v Najsvätejšej Trojici a kresťania sú krstení „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. Katechizmus Katolíckej cirkvi (261) nás učí: „Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredné tajomstvo viery a kresťanského života. Iba Boh nám ho môže dať poznať tak, že sa nám zjavuje ako Otec, Syn a Duch Svätý". Zjavená... Continue Reading →

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza


Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (lat. festum Domini nostri Iesu Christi Summi et Æterni Sacerdotis) sa slávi vo štvrtok po slávnosti Zoslania Ducha Svätého v krajinách, v ktorých biskupská konferencia požiadala Svätú stolicu o jeho zaradenie do svojho liturgického kalendára. Prvýkrát sa začal sláviť v Španielsku, kde jeho slávenie povolil pápež Pavol VI. v roku 1970. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza - Sviatok Tento... Continue Reading →

Jún, mesiac Najsvätejšieho Srdca Ježišovho


Mesiac jún je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Jeho sviatok a kult osobitným spôsobom odporúčal Lev XIII. v encyklike z roku 1899. Encyklika jasne hovorí, že kult Najsvätejšieho Srdca nemá nič spoločné s prehnanou sentimentálnosťou. Vyzývam všetkých veriacich, aby aj naďalej horlivo pestovali kult Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a vďaka tomu mohli neustále čerpať  z jeho nevyčerpateľného bohatstva...(sv. Ján... Continue Reading →

Panna Mária, Matka Cirkvi


Spomienka Od roku 2018 slávime v celej Cirkvi latinského obradu povinnú liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi. Jej termínom je pondelok po Turíčnej nedeli, tradične označovaný ako Svätodušný pondelok. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí to ustanovila zverejneným dekrétom s podpisom prefekta kardinála Roberta Saraha z 11. februára 2018. O motivácii k celoplošnému zavedeniu spomienky Panny... Continue Reading →

Zoslanie Ducha Svätého


Svätodušná nedeľa je druhým najvýznamnejším sviatkom liturgického roka – prvým je Veľká noc – a nastáva 50 dní (7 týždňov) po Veľkej noci (najskorším možným dátumom tohto sviatku je 10. máj). V tento deň sa oslavuje zoslanie Ducha Svätého na učeníkov a Pannu Máriu a v istom zmysle aj obrat v príbehu o Babylonskej veži.... Continue Reading →

Sv. Filip Neri, kňaz


Sviatok: 26.máj * 21. júl 1515 Florencia, Taliansko† 26. máj 1595 Rím  Atribúty: horiace srdce, ruženec Patrón humoristov; pri neplodnosti žien, zemetrasení Sv. Filip Neri sa narodil 21. júla 1515. Bolo to v čase vystúpenia reformátorov – Luthera, Zwingliho a Kalvína. Jeho rodiča pochádzali zo vznešených a bohatých rodov, avšak sami toho príliš veľa nemali. Filipova... Continue Reading →

Sv. Rita


Sviatok 22. mája Svätá Rita z Cascie je známa a uctievaná talianska svätica. Žila v 15. stor., z ktorého je zachovaných dosť historických pamiatok. A predsa o jej živote máme prekvapujúco málo spoľahlivých historických údajov. Ich miesto nahradilo množstvo legiend, z ktorých sa dá ťažko vylúpnuť čisté historické jadro. Ako hovoria zachované životopisy, jej rodičia... Continue Reading →

Nanebovstúpenia Pána


Slávnosť - prikázaný sviatok „Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?“ On im povedal: „Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“ Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol... Continue Reading →

Prvoprijímajúcim, aj nám….


Milé prvoprijímajúce deti, drahí rodičia, krstní rodičia,  príbuzní, bratia a sestry! Prvé sväté prijímanie je radostnou udalosťou, nie len v rodine, kde majú prvoprijímajúce dieťa, ale v celej farnosti. Je to veľký dar nášho Spasiteľa, keď sa nám dáva za pokrm v Oltárnej sviatosti. Na túto chvíľu, tento dar, keď príjmete Krista do svojích čistých srdiečok,... Continue Reading →

Panna Mária Fatimská


13. mája si spomíname na zvláštne udalosti, ktoré sa opakovali pravidelne vždy 13. každý mesiac až do októbra, s výnimkou mesiaca august, kedy sa Matka Božia zjavila deťom až 19., nakoľko im štátne úrady znemožnili stretnutie. Ide o udalosť, ktorá menila a mení svet. Je to stretnutie troch detí so ženou, ktorá nesie posolstvo pokoja.... Continue Reading →

Mesiac máj – mesiac Panny Márie


Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí: „Čo Katolícka cirkev verí o Márii, zakladá sa na tom, čo verí o Kristovi.“ (KKC, 487) Niekto sa môže pohoršiť nad tým, že Cirkev nazýva Máriu svojou Matkou. Ale nie je to pohoršujúce, práve naopak, pretože „Mária je skutočne Božou Matkou, keďže je Matkou večného Božieho Syna“ (KKC, 509). Kvetinky májové, Márii sa kloňte, zvončeky hájové, Márii... Continue Reading →

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: