Naši adoptívni bohoslovci

Naša farnosť sa zapojila cez pápežské misijné diela do adopcie bohoslovcov z Afriky. Bohoslovcov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok.

Lumière ISSOY MANGULU viac TU
Lèopold KODE viac TU