Naša farnosť sa zapojila cez pápežské misijné diela do adopcie bohoslovcov z Afriky. Bohoslovcov si môžu adoptovať jednotlivci, ale aj spoločenstvá. Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok.

Lumière ISSOY MANGULU viac TU
Lèopold KODE viac TU
Kňazské semináre sú na africkom kontinente plné. Na snímke je kňazská vysviacka v Rwande.
Adoptujte si seminaristu z misií