Sv. Ján, apoštol a evanjelista

Sviatok 27. decembra

Pôvod mena: z hebrejského Jochanán – Boh je milostivý, Bohom daný, milostivý, Boží dar

O tomto apoštolovi nám sväté písmo podáva presné údaje. Jeho otec bol rybár Zebedej, matka Salome. Pochádzal z Betsaidy pri Genezaretskom jazere. Učeníkom Ježiša Krista bol aj jeho brat Jakub. Ján je ten apoštol, ktorého Pán miloval. Bol svedkom vzkriesenia Jairovej dcéry, bol pri premenení na hore Tábor, ale aj na Golgote, a ako jediný z apoštolov stál pri Ježišovom kríži. Ohlasoval evanjelium v Efeze a tam s ním istý čas žila aj Ježišova matka Mária, ktorú mu do opatery zveril Pán. Za cisára Décia, ktorý kruto prenasledoval Cirkev, bol poslaný do vyhnanstva na ostrov Patmos, kde napísal Apokalypsu. Po návrate z vyhnanstva napísal vo vysokom veku štvrté evanjelium. Okrem toho je autorom troch listov. Najslávnejší zvyk na sv. Jána je požehnávanie vína. Pochádza to z legendy , že ktosi chcel otráviť apoštola a podali mu kalich s jedom. Apoštol kalich požehnal, nato vyšiel z neho had a apoštol vypil nápoj bez ujmy na zdraví. Nové požehnané víno nazývajú kalichom lásky sv. Jána.

Zomrel vo vysokom veku prirodzenou smrťou na konci 1. storočia v Efeze, kde je podľa najčastejšie prezentovanej mienky aj pochovaný.

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: