II. Svetový deň starých rodičov a seniorov

Tému na tohtoročný Svetový deň starých rodičov seniorov zverejnilo Dikastérium pre laikov, rodinu a život. Tvoria ju známe slová biblickej modlitby „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie“ (Žalm 92,15).

„Vybral som túto tému pre Druhý Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť 24. júla 2022, na podporu dialógu medzi generáciami, osobitne medzi starými rodičmi a vnúčatami.“ Takto píše na sociálnej sieti o svojej voľbe témy pápež František. Téma chce poukázať na to, že „starí rodičia a seniori sú hodnotou a darom pre spoločnosť aj pre cirkevné komunity“. Zároveň je téma výzvou, aby sme ich ocenili, pretože sú príliš často odsúvaní na okraj rodín a spoločností.

Ich životné skúsenosti a viera môžu pomôcť budovať spoločnosť, ktorá si je vedomá svojich koreňov a dokáže snívať o jednotnejšej budúcnosti“, píše spomínané dikastérium. Ako dodáva, „výzva načúvať múdrosti rokov má osobitný význam aj v kontexte synodálnej cesty, na ktorú sa Cirkev vydala“.

Dodajme, že pápež František často vyjadruje svoju blízkosť starým ľuďom, okrem iného pozdravom pri každej generálnej audiencii. Dnes na nich upozornil aj ďalšími dvoma odkazmi cez sociálnu sieť Twitter:

„O starších ľudí sa treba starať ako o poklad ľudstva: sú našou múdrosťou, našou pamäťou. Je veľmi dôležité, aby vnúčatá zostali spojené so svojimi starými rodičmi, ktorí sú pre ne ako korene, z ktorých čerpajú miazgu ľudských a duchovných hodnôt.“

„Je veľmi dôležité spojiť múdrosť starých ľudí a nadšenie mladých. Stretnutie starých rodičov s vnúčatami je kľúčovým stretnutím, najmä v čase hospodárskej a sociálnej krízy, ktorou ľudstvo prechádza.“

Posolstvo Svätého Otca Františka pri príležitosti 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov (TU KLIKNI)

Dekrét k udeleniu úplných odpustkov pri príležitosti 2. svetového dňa starých rodičov a seniorov, vydaný 30. 05. 2022 (TU KLIKNI)

Modlitba na 2. svetový deň starých rodičov a seniorov

 Ďakujem ti, Pane, 
za požehnanie dlhého života
pretože tým, ktorí sa k Tebe utiekajú,
vždy dopraješ, aby prinášali ovocie.
 
Odpusť, mi Pane, 
že sa často vzdávam a bývam sklamaný;
Neopúšťaj ma, 
keď mi ubúdajú sily.
 
Nauč ma, aby som s nádejou pozeral
na budúcnosť, ktorú mi uštedríš,
na poslanie, ktoré mi zveruješ,
a neprestajne ospevoval tvoju chválu.
 
Urob ma nežným majstrom
tvojej revolúcie,
aby som s láskou ochraňoval svoje vnúčatá
a všetkých maličkých, ktorí u teba hľadajú útočisko.
 
Ochraňuj, Pane, pápeža Františka 
a daj, aby tvoja Cirkev, 
zbavila svet osamelosti
a naše kroky upriam na cestu pokoja. 
Amen.

Imprimatur: Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita, 9. júna 2022, Prot. č. 213/2022.

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: