Slávnosť zoslania Ducha Svätého

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.“ (Jn 14, 15-16)

   Modlitba k Duchu Svätému

   Duchu Svätý, prosím ťa;
  
   o dar múdrosti, aby som lepšie poznal teba a Božiu dokonalosť,
   o dar rozumu, aby som lepšie chápal tajomstvá našej viery, 
   o dar poznania, aby som sa v živote riadil zásadami tejto viery,
   o dar rady, aby som vo všetkom hľadal radu u teba a vždy ju nachádzal, 
   o dar sily, aby ma nijaké obavy ani svetské ohľady neodlúčili od teba, 
   o dar nábožnosti, aby som vždy slúžil tvojej velebnosti so synovskou láskou,
   o dar bázne voči Bohu, aby som sa bál hriechu,ktorý uráža teba Bože. 
   Amen.

  Sv. Ján Pavol II

Katolícka cirkev oslávi v nedeľu 5. júna Sviatok Zoslania Ducha Svätého, ktorý je známy aj pod názvom Turíce. Svätodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Svätodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky.

Veriaci si na Svätodušnú nedeľu pripomínajú udalosť, keď Ježišovi učeníci zhromaždení v Jeruzaleme boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť rôznymi jazykmi. „Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili a na každom z apoštolov spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť,“ uvádza sa v knihe Skutky apoštolov.

V deň Turíc bol Duch Svätý zjavený ako Tretia Božská osoba Najsvätejšej Trojice a zároveň v tento deň bola Cirkev zjavená svetu. Známych je sedem darov Ducha Svätého, a to – Dar múdrosti, Dar rozumu, Dar rady, Dar sily, Dar poznania, Dar nábožnosti a Dar bázne Božej. K symbolom Ducha Svätého patrí najmä voda, ktorá naznačuje jeho pôsobenie pri krste a oheň symbolizujúci jeho pretrvávajúcu silu a tiež oblak a svetlo. Až neskôr sa symbolom Ducha Svätého stala holubica.

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: