Veľkonočné obdobie

Od nedele zmŕtvychvstania až po slávnosť Turíc prežívame veľkonočné obdobie. Trvá 50 dní. Veľká noc je pohyblivý sviatok. Slávi sa vždy po splne mesiaca po jarnej rovnodennosti.
Liturgická farba tohto obdobia je biela. Znakom tohto obdobia je spev Aleluja, ktorý sa 40 dní nespieval a veľkonočná svieca paškál, ktorá sa zapaľuje pri každej svätej omši tohto obdobia.
Veľká noc sa slávi ako jeden sviatočný deň = „veľká nedeľa“. Hovorí sa o nej, že je to oktáva oktávy (7×7+1 deň). Cez to všetko sú niektoré dni význačnejšie – veľkonočná oktáva (dni v týždni po veľkonočnej nedeli) Aby sa nestratil veľkonočný charakter tohto obdobia, nedovoľujú sa vo veľkonočnej oktáve sláviť omše za rozličné potreby, za zosnulých, iba ak je nutná potreba veriacich. 7 veľkonočných nedelí – majú svoje vlastné liturgické texty, nie je dovolené sláviť iné slávenia, zádušné omše, ani pohrebná.
Všetky dni vo veľkonočnom období majú svoje vlastné liturgické texty: prvé čítania pochádzajú zo skutkov apoštolských, ktoré dávajú príklad života a svedectvo prvých kresťanov, ktorí rástli z moci Vzkrieseného a z jeho Ducha. Druhé čítania sú z prvého listu Jána, Petra i zo Zjavenia Jána, pretože svojou radosťou z viery najlepšie zodpovedajú duchu veľkonočnej doby.
Nanebovstúpenie Pána – 40. deň po Veľkonočnej nedeli (štvrtok 6. týždňa); Ježiš Kristus prekonal smrť a hriech a preto neodchádza aby nás opustil, ale aby svet od Otca a cez Ducha Svätého dovršoval, utváral. V strede pozornosti nestojí samotná udalosť, ale poverenie: „ja som s vami po všetky dni…“ Medzi Nanebovstúpením Pána a zoslaním Ducha svätého, liturgické texty pripomínajú Kristovo zasľúbenie Ducha Svätého, dni, kedy učeníci jednomyseľne zotrvávali v modlitbách spolu so ženami…Koná sa novéna k Duchu Svätému.
Zoslanie Ducha Svätého– Židovský kalendár má 7 týždňov po Veľkej noci týždenný sviatok – šavout- gr. pentekoste (50. deň). Po prenesení do kresťanstva, kalendár označuje pentekoste sviatok Turíc, ktorý sa slávi 50. deň po Veľkej noci; 10 deň po Nanebovstúpení Pána. Neslávi sa oddelene, nemá svoj vlastný sviatočný okruh, ale stojí vo veľkonočnom období ako koruna vykúpenia. „Ty si na Turíce dovŕšil dielo nášho vykúpenia…“ Svätodušná oktáva odpadá, pretože tieto sviatky tvoria záver veľkonočného obdobia a preto nemajú vytvárať vlastný okruh. Táto slávnosť sa často nazýva narodeninami Cirkvi, lebo poslaný Duch Svätý je prvým ovocím veľkonočného tajomstva. Slávnosť Ducha Svätého je poslednou nedeľou veľkonočného obdobia. Svätodušný pondelok sa chápe spolu s nedeľou ako dvojitý záver veľkonočnej doby. Po skončení veľkonočného obdobia sa paškál uchováva pri krstiteľnici.
V tomto období sa odporúča sláviť slávnosť prvého svätého prijímania, hlavne v 6 a 7 veľkonočnú nedeľu, aby sa mohla použiť eucharistická modlitba z omše za účasti detí. Kto pristúpi prvý raz k sv. prijímaniu, môže získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok a tiež ti, ktorí sa zúčastňujú na slávnosti prvého svätého prijímania

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: