Pôst 2022

Na začiatku Pôstneho obdobia nás Cirkev slovami Ježiša Krista „Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1,15) vyzýva na pokánie. V Evanjeliu podľa Matúša je táto výzva spojená s myšlienkou priblíženia sa nebeského kráľovstva. Pokánie je podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha. Patrí to k podstate kresťanstva. Skutky apoštolov jednou vetou opisujú kresťanstvo takto: „Teda Boh aj pohanom daroval pokánie, aby mali život“ (Sk 11, 18).

Posolstvo Svätého Otca na Pôstne obdobie 2022

Témou Pôstného obdobia, ktoré sa začne Popolcovou stredou 2. marca je biblická výzva z Listu Galaťanom, v ktorej apoštol Pavol používa slovo „kairos“ a vyzýva k neúnavnému konaniu dobra: „Neúnavne konajme dobro, lebo ak neochabneme, budeme v pravom čase žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým“ (Gal 6,9 -10a).

Pripomeňme, že na deň vstupu do Pôstneho obdobia 2. marca Svätý Otec v kontexte dramatickej krízy okolo Ukrajiny vyhlásil Deň pôstu za mier, pričom svoje pozvanie pripojiť sa k tomuto úmyslu rozšíril na veriacich i neveriacich.

Sila zasiateho dobra

„Sv. Pavol spomína „kairos“, teda čas, ktorý je s ohľadom na žatvu najvhodnejší na siatie dobra. Ktorý čas je to pre nás?“ – Touto otázkou začína svoj duchovný podnet Svätý Otec. V trojbodovom posolstve vyzdvihuje nezištnosť v konaní dobra. Ako píše, „keď sejeme pre dobro druhých, podieľame sa na Božej veľkodušnej láske. Je veľmi vznešené spúšťať procesy s nádejou na tajomnú silu zasiateho dobra, ktorých ovocie budú zbierať druhí. Siatie dobra pre druhých nás oslobodzuje od úzkej logiky osobného zisku, napĺňa naše skutky nezištnosťou a tak nás včleňuje do nádhernej panorámy Božích láskyplných plánov.“

„Neúnavne sa modlime,“ vyzýva pápež František slovami Ježišovej výzvy, že je potrebné „stále sa modliť a neochabovať“ (Lk 18,1): „Potrebujeme sa modliť, pretože potrebujeme Boha. To, že si vystačíme sami, je len nebezpečná ilúzia. Ak pandémia zvýšila povedomie o našej osobnej i spoločenskej krehkosti, nech nám toto Pôstne obdobie umožní zakúsiť útechu z viery v Boha, bez ktorého nemôžeme obstáť.“

V búrkach dejín

„Nik sa nespasí sám, pretože všetci sme v búrkach dejín na jednej lodi; no predovšetkým nik sa nespasí bez Boha, ebo iba veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista víťazí nad temnými vodami smrti. Viera nás neušetrí od ťažkostí života, ale umožní nám čeliť im v spojení s Bohom v Kristovi, vo veľkej nádeji, ktorá nesklame a ktorej prísľubom je láska, Bohom „rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého“ (Rim 5,1-5).

Nástrahy závislosti od médií

„Neúnavne bojujme proti žiadostivosti, slabosti, ktorá nás vedie k egoizmu a ku každému zlu a ktorá počas stáročí našla rôzne spôsoby, ako uvrhnúť ľudí do hriechu. Jedným z nich je riziko závislosti od digitálnych médií, ktorá ochudobňuje ľudské vzťahy. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom na to, aby sme sa postavili proti týmto nástrahám a  pestovali namiesto toho integrálnu formu ľudskej komunikácie, spočívajúcu v „reálnych stretnutiach“, zoči-voči.“

„Pôstny čas nám každoročne pripomína, že dobro, tak ako láska, spravodlivosť a solidarita sa nedosahuje raz a navždy; musia sa získavať každý deň,“ píše v závere posolstva Svätý Otec a povzbudzuje k vytrvalosti: „Prosme teda Boha o trpezlivú vytrvalosť roľníka, aby sme neprestajne konali dobro, krok za krokom.“

Plné znenie Pôstneho posolstva

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: