Náš adoptívny bohoslovec Lumière

Jedným z efektívnych spôsobov ako podporiť misie je pomôcť pri formácii a vzdelávaní miestnych povolaní. Misijné diecézy sa vďaka domácim kňazom môžu stať samostatné v poskytovaní pastoračnej starostlivosti. Aj naša farnosť má formou adopcie bohoslovcov na diaľku adoptovaného ďalšieho bohoslovca, Lumière ISSOY MANGULU, študenta kňazského seminára sv. Cypriána v meste Bunia – Konžská demokratická republika.

Adopcia zahŕňa modlitbu za bohoslovca a finančnú podporu vo výške 600 eur na jeden akademický rok. Podpora pokrýva polovicu nákladov na štúdium, ubytovanie a stravu v seminári. Ostatné náklady hradí diecézny biskup a iní zahraniční sponzori. Seminarista nastúpil tento šk. rok 2021/22 do 1. ročníka teológie. V prípade, že by bohoslovec odišiel zo seminára, ako aj o úspešnom ukončení Vás budeme informovať.

Modlitba:

Pane Ježišu Kriste, ty si položil život za spásu ľudí a stal si sa Večným kňazom. Prosíme ťa za nášho bohoslovca Lumièra, ktorý sa pripravuje na kňazstvo. Udeľuj mu aj naďalej svoju milosť, vzdiaľ od neho všetky pokušenia a posilňuj ho vo svätosti, aby ochotne a oddane poznával teba a tak sa pripravoval na dôstojnú službu v tvojej Cirkvi. Ukáž mu zmysel a hodnotu povolania, aby ťa sám čoraz viac miloval a zjednocoval sa s tebou. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.


„Pohľad na Afriku mi dáva nádej, že Cirkev žije a rastie. Krásnym príkladom sú plné semináre a živá viera. Bohoslovci sa modlia aj za Slovensko. Nech vás Pán žehná a napĺňa radosťou.“ o. Ivan Kňaze, Pápežské misijné diela.
Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: