Advent 2021

Začíname nový cirkevný rok. V liturgickom kalendári tento čas voláme Adventom. Z latinského “adventus – príchod“. Je to čas očakávania, radostného pokánia a prípravy na liturgický sviatok, keď si pripomenieme historický príchod Boha ako človeka na svet v Betleheme. Štyri sviece symbolizujú štyri nedele Adventu. Adventný veniec má tvar kruhu, lebo má pripomínať návrat Pána Ježiša. Zelená farba venca je symbolom nádeje a života v Kristovi, ktorý nikdy nezaniká. Keď zažíname postupne každú nedeľu o jednu sviecu viac, pripomíname si rastúce túžobné očakávanie celého ľudstva na príchod Mesiáša. Jednotlivými sviecami si sprítomňujeme udalosti spojené s historickým narodením Pána Ježiša pred viac ako 2000 rokmi v Betleheme. Zvyčajná farba sviec na adventnom venci je fialová, lebo Advent je časom duchovnej prípravy, pokánia a stíšenia. Usilujte sa o to aj vo Vašej domácnosti. Jedna svieca môže byť ružovej farby, lebo 3. adventná nedeľa sa nazýva v latinčine „Gaudete“ – „Radujte sa“. Pripomína nám, že príchod Pána Ježiša je už blízko a máme sa pripraviť na jeho radostné prijatie do našich čistých sŕdc. 

Navrhujeme Vám, aby ste do stredu adventného venca vložili bielu sviecu (môže byť aj slávnostne zdobená). Tá symbolizuje Pána Ježiša. Zažnete ju na Štedrý večer a môžete sa pri nej modliť počas vianočného obdobia. Z liturgického hľadiska sa Advent delí na dve obdobia, pričom hranicu rozdelenia tvorí dátum 17. december. Prvá časť Adventu sa výberom liturgických čítaní a modlitieb zameriava na druhý príchod Krista na konci vekov a úlohu veriaceho viesť taký život, aby obstál pri jeho príchode. Druhé obdobie Adventu upriamuje pozornosť na bezprostrednú oslavu prvého príchodu Božieho Syna na tento svet pred viac ako 2000 rokmi v Betleheme. 

Svätý Bernard z Clairvaux (1090-1153) hovoril o troch príchodoch Pána. Prvý príchod sa uskutočnil v Betleheme. Druhý príchod nastane pri poslednom súde. Tretí príchod môžeme zažiť každý deň, keď Pán Ježiš k nám prichádza vo sviatostiach, predovšetkým v Eucharistii, na bohoslužbách, vo Svätom písme, v osobnej aj spoločnej modlitbe, v službe druhým, najmä tým najbiednejším. Otvorme pre neho svoje srdcia, životy, rodiny, vzťahy, priateľstvá.

Ježiš je pravý dôvod a zmysel Vianoc!

V tejto pandemickej dobe vám ponúkame: Liturgiu domácej cirkvi pri adventnom venci 2021 pdf.

Vyprosujeme každému, požehnaný a pokojný čas Adventu!

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: