Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Liturgické slávenie: sviatok

Archanjeli patria v hierarchii anjelov medzi vyššie anjelské chóry. Obvykle sa považujú za vedúcich alebo najmocnejších anjelov (Júda 9; 1 Sol 4,16). Práve archanjeli sa najčastejšie spomínajú v Biblii, ktorá hovorí, že ich je celkom sedem, ale menovite nám zjavuje iba troch: „Ja som Rafael, jeden zo siedmich anjelov, čo sú vždy pripravení predstúpiť pred Pánovu velebu.“(Tob 12, 15). Majú jedinečné postavenie ako Boží poslovia k ľuďom v ťažkých časoch histórie a spásy (Tob 12,6; 15; Jn 5,4; Zjv 12,7-9). Potvrdzuje to napr. i Zvestovanie narodenia Jána Krstiteľa alebo Zvestovanie Pána (Lk 1,13; 1,35). Sviatok troch archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela slávime 29. septembra.

Svätý pápež Gregor Veľký hovorí: „Treba vedieť, že názov anjelov označuje ich úrad, nie prirodzenosť. Lebo tí svätí duchovia v nebeskej vlasti sú síce vždy duchovia, ale vždy ich nemožno nazvať anjelmi. Oni sú anjelmi iba vtedy, keď sa prostredníctvom nich niečo oznamuje. Tí, čo zvestujú iba menšie veci, volajú sa anjeli, tí, čo zvestujú veľmi veľké, nazývajú sa archanjeli.

Preto k Panne Márii nebol poslaný hocijaký anjel, ale archanjel Gabriel. Patrilo sa totiž, aby na takúto službu išiel ten najvyšší anjel, veď zvestoval najväčšiu vec zo všetkých. Preto oni dostávajú aj vlastné mená, aby sa aj ich názvom označovalo, akej činnosti sú schopní. Lebo v onom svätom meste, ktorého dokonalosť spočíva v plnom poznaní z videnia všemohúceho Boha, nedávajú sa vlastné mená preto, žeby nebolo možno bez mien poznať ich osoby, ale keď prichádzajú k nám s nejakou úlohou, u nás dostávajú mená podľa svojich služieb. Michal znamená „Kto je ako Boh?“, Gabriel „Božia sila“, Rafael zase „Boží liek“.

A kedykoľvek ide o niečo mimoriadne silné, hovorí sa o poslaní Michala, aby sa dalo zo samého činu i z mena vybadať, že nik nemôže urobiť to, čo dokáže urobiť Boh. Preto aj ten starý nepriateľ, čo v pýche chcel byť podobný Bohu a povedal: „Do neba vystúpim, ponad hviezdy neba svoj trón vyvýšim, podobný budem Najvyššiemu,“ bude na konci sveta ponechaný na svoju silu a odsúdený na večné muky, lebo sa o ňom tvrdí, že bude bojovať s archanjelom Michalom, ako hovorí Ján: „Strhol sa boj s archanjelom Michalom”.

Svätý archanjel Michal
Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.


K Márii bol poslaný zase Gabriel, čo znamená „Božia sila.“ Prišiel totiž zvestovať toho, ktorý sa dobrotivo zjavil v poníženosti, aby porazil vzdušné mocnosti. Božia sila mala zvestovať toho, ktorý prichádzal ako Pán mocností a mocný v boji.

Svätý archanjel Gabriel
Anjel Vtelenia, verný vyslanec Boží, otvor náš sluch pre tiché napomínanie a volanie milujúceho Srdca nášho Pána Ježiša Krista. Nech máme vždy na pamäti, aby sme Božiemu slovu správne rozumeli, riadili sa ním, Boha počúvali a robili, čo od nás žiada. Dopomôž nám ku bdelej pripravenosti, aby nás Pán, keď príde, nenašiel spiacich. Amen.Rafael sa prekladá, ako sme povedali, „Boží liek“. Lebo keď sa dotkol Tobiášových očí ako ošetrujúci lekár, odstránil tmu jeho slepoty. Bolo teda vhodné, aby sa ten, ktorý bol poslaný liečiť, nazýval „Boží liek“.

Svätý archanjel Rafael
Šíp lásky a liek Lásky Božej! Poraň naše srdcia planúcou Láskou a nech sa nikdy nezahojí táto rana, aby sme po všetky dni ostávali na ceste Lásky a aby sme Láskou nad všetkým zvíťazili. Buď nám sprievodcom a liečiteľom. Lej svoj balzam do našich rán. Otváraj nám svoj duchovný zrak, tak ako si ho otváral Tobiášovi. Buď našich ochrancom pred zlom a pomôž nám prekonať ducha hnevu, nenávisti, vzbury a pýchy. Amen.

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: