Ikona Sedembolestná Matka Slovenska

Slovo ikona pochádza z gréckeho eikon – obraz. Na titulnej strane septembrového čísla Posla Božského Srdca Ježišovho je ikona Bohorodičky, ktorú som nazval Sedembolestná Matka Slovenska.

Tvár Božej Matky je plná lásky, pokory a obety.Znázorňuje súlad medzi silou a nežnosťou človeka, ktorý má v sebe Božieho Ducha. Otvorené ruky symbolizujú plnosť prijatia Božieho plánu spásy. Ľavá ruka je otočená k srdcu, pravá ruka je otvorená k nám s gestom plným úcty a zároveň pozvania: našu pozornosť obracia k Srdcu svojho Syna.

Opačná perspektíva dvoch zlatých sŕdc vťahuje pozorovateľa dovnútra ikony. Menšie srdce je Máriino, lebo Syn bol prv ako jeho Matka. Červené srdce na ploche je srdce Otca, ktoré s láskou objíma Syna i jeho Matku. Lúče vyžarujúce zo srdca vyjadrujú lásku našej Matky.

Sedem mečov symbolizuje plnosť bolestí Panny Márie, pričom siedmy meč, bodajúci zospodu, symbolizuje aj zákernosť dnešných dní: urážanie Boha, Ježiša Krista a jeho Matky, urážky a útoky na Cirkev, nezáujem o vieru a náboženstvo, usmrcovanie nevinných a ešte nenarodených detí, eutanáziu, vytrácanie sa lásky voči blížnemu, nezáujem o neho…

Ikona je živá podoba, ale jej život sa dá odkryť iba tichou kontempláciou. Z tohto života môžeme čerpať a byť oživovaní podobne ako pri modlitbe so Svätým písmom.

Každá farba na ikone má svoj symbolický význam. Modrá vyjadruje nekonečnosť neba, múdrosť a zbožnosť, ale aj pozemský pôvod. Je to farba spodného rúcha Bohorodičky, symbolizuje jej človečenstvo. Červená farba vrchného rúcha symbolizuje život, lásku, je to farba krvi, obety. Pururová farba vrchného plášťa pripomína kráľovskú dôstojnosť, ukazuje Máriu ako prvú z vykúpených. Zlatá farba je symbolom večnosti.

Skratky gréckych písmen MP a ƟY (MP a THY) znamenajú Božia Matka (Métér Theu) a vyjadrujú úlohu Panny Márie v pláne spásy.

Hviezdy na čele a na pleciach Matky vyjadrujú jej panenstvo pred pôrodom, počas pôrodu a po narodení Syna.

V pohľade jej očí sa zračí nádej, je to pohľad nielen na kríž, ale predovšetkým cez kríž na nás a gesto jej rúk sa stáva úplným darom. Pozdvihnuté otvorené ruky akoby chránili srdce, ale zároveň nám ho dáva. Dáva sa nám celá, je tu s nami a pre nás.

Jakub Halčák

Posol Božského Srdca Ježišovho - september 2021

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: