Sv. Matej, apoštol

Matej bol jedným zo 72 učeníkov nášho Pána. Bol zvolený, aby nahradil Judáša v zbore dvanástich apoštolov. Nemáme o ňom veľa správ. Podľa gréckeho podania kázal evanjelium v Kapadócií a oblastiach pri Kaspickom mori. Útržky z jeho učenia sa zachovali u Klementa Alexandrijského (2.-3. stor.). Sú mu pripisované aj tieto vety: “Obdivuj časné veci tak, aby si v nich objavil Božiu veľkosť. Dušu vychovávame vo viere a v poznaní tým, že bojujeme proti telu, tvrdo s ním zachádzame a nedovoľujeme mu nijaký hriešny pôžitok. Keď hreší sused vyvoleného, vtedy má hriech aj vyvolený. Lebo keby sa správal, ako predpisuje Slovo, aj jeho sused by sa hanbil hriešne žiť!.

Podľa staršieho kalendára sme boli naučení pripomínať si tohto apoštola 24. (v priestupných rokoch 25.) februára. S jeho sviatkom súviseli ľudové porekadlá zodpovedajúce zmene ročných období (napr. “Svätý Matej ľady láme…”). Nový liturgický kalendár zaraďuje sviatok sv. Mateja apoštola na 14. mája.

Vo Sv. písme sa spomína sv. Matej iba v súvislosti s jeho voľbou namiesto apoštola Judáša. Skutky apoštolov uvádzajú (Sk l,15n), že to bolo po nanebovstúpení Pána Ježiša, keď sa Kristovi učeníci spolu s jeho Matkou a niektorými ženami zdržiavali v “hornej sieni” istého domu v Jeruzaleme. Bolo ich spolu okolo stodvadsať osôb. Vtedy prvý apoštol Peter prehovoril k zhromaždeným bratom a povedal: „Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša; patril do nášho počtu a dostal podiel na tej istej službe. Lebo v knihe Žalmov je napísané: ‚Jeho príbytok nech spustne a nech niet nikoho, kto by v ňom býval,‘ a: ‚Jeho úrad nech prevezme iný.‘ Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania.“ A tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením Justus, a Mateja. A modlili sa: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto.“ Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom. Teda Matej patril medzi verných Ježišových učeníkov a bol s apoštolmi po celý čas Kristovho účinkovania až po jeho nanebovstúpenie, a tak mohol byť spolu s apoštolmi svedkom jeho vzkriesenia.

O jeho ďalšom živote a pôsobení nevieme nič isté. Niektorí starí cirkevní spisovatelia kladú jeho apoštolskú činnosť do Palestíny, kde ho údajne zabili kameňovaním a sťatím sekerou. Iní zasa uvádzajú, že účinkoval v Etiópii a tam bol aj umučený. Ba nechýbajú hlasy, podľa ktorých zomrel prirodzenou smrťou.Nevedno, prečo si sv. Mateja veľmi ctili starokresťanskí bludári gnostici v Egypte, ktorí mu pripisovali autorstvo niektorých apokryfných spisov, ako bolo Evanjelium podľa Mateja, Matejova tradícia, Tajné Ježišove reči Matejovi. Z týchto nepravých spisov sa zachovali iba nepatrné zlomky.Relikvie sv. apoštola Mateja sa uctievajú v bazilike S. Maria Maggiore v Ríme a v trevírskej katedrále v západnom Nemecku. No ťažko sa dá overiť ich pravosť.Sv. Matej sa uctieva ako patrón mäsiarov (pravdepodobne v súvislosti s mučeníckou smrťou – zabitý sekerou) a stavebných remeselníkov.

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: