Májová pobožnosť

Májovými pobožnosťami si osobitným spôsobom uctievame Pannu Máriu.

V každom národe na celom svete si veriaci ctia Pannu Máriu svojím spôsobom a podľa svojich tradícií. Ctia si ju v rodinách, vo farnostiach, v diecézach, v rehoľných spoločenstvách. U nás si ju ctíme na národných pútnických miestach: Šaštín, Levoča, Staré hory, Gaboltov, Marianka, Višňové,…

Zo všetkých našich kostolov a kaplniek najviac je zasvätených Panne Márii: 250 farských kostolov, 199 filiálnych a 459 kaplniek.

Skúste sa pomodliť alebo zaspievať litánie o Panne Márii ako vyznanie svojej viery a svojej lásky. Budete možno prekvapení, aké sú bohaté a ako šťastne vyjadrujú, čo pozná, cíti a prežíva veriaci človek.  

Z talianskeho pútnického mesta Loreto sa od 16. storočia začali šíriť oslavné spevy na Pannu Máriu ako Bohorodičku, známe ako Loretánske litánie.Litániami si uctievame Božiu Matku, Pannu Máriu, a  prosíme ju o ochranu a pomoc.

Modlitba májovej pobožnosti. (Každodenne.)

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka milosrdenstva,
Matka Božej milosti,
Matka nádeje,
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha migrantov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.

Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo i dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista.
Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros nám od neho hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou a so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen.

Záverečná modlitba – 31. mája.

Nekonečne milosrdný Bože, ďakujeme ti za lásku, ktorú si nám za tejto pobožnosti toľko ráz preukázal skrze zásluhy a na orodovanie Panny Márie, Matky tovojho Syna, Ježiša Krista. Prosíme ťa, daj nám zbožného ducha, aby sme túto svoju Matku vždy dôstojnejšie ctili a na pomoc si ju volali, aby sme sa vždy mohli tešiť jej materinskej ochrane a v hodinu smrti sme boli hodní jej pomoci. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN.

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita, ABÚ Košice, Prot. č. 374/17


Odpustky. Veriaci, ktorí sa zbožne zúčastnia na verejných mariánskych májových pobožnostiach, každý deň získajú 7 rokov odpustkov. — Ak tak vykonajú aspoň cez 10 dní a pristúpia k sv. spovedi, k sv. prijímaniu a pomodlia sa na úmysel sv. Otca, získajú pln. odpustky.

Tí však, ktorí súkromne odbavujú nejakú mariánsku májovú pobožnosť, získajú každodenne odp. 5 rokov. — Títo však plnomocné odpustky získajú len vtedy, ak pre vážne príčiny nemôžu sa zúčastniť na verejných pobožnostiach a ak vyplnia vyššie cit. tri podmienky a celý mesiac konajú súkromnú pobožnosť. — PPO 295.

Máj – mesiac Panny Márie

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: