Májová pobožnosť 2021

Májovými pobožnosťami si osobitným spôsobom uctievame Pannu Máriu.

V každom národe na celom svete si veriaci ctia Pannu Máriu svojím spôsobom a podľa svojich tradícií. Ctia si ju v rodinách, vo farnostiach, v diecézach, v rehoľných spoločenstvách. U nás si ju ctíme na národných pútnických miestach: Šaštín, Levoča, Staré hory, Gaboltov, Marianka, Višňové,…

Zo všetkých našich kostolov a kaplniek najviac je zasvätených Panne Márii: 250 farských kostolov, 199 filiálnych a 459 kaplniek.

Skúste sa pomodliť alebo zaspievať litánie o Panne Márii ako vyznanie svojej viery a svojej lásky. Budete možno prekvapení, aké sú bohaté a ako šťastne vyjadrujú, čo pozná, cíti a prežíva veriaci človek.  

Z talianskeho pútnického mesta Loreto sa od 16. storočia začali šíriť oslavné spevy na Pannu Máriu ako Bohorodičku, známe ako Loretánske litánie.Litániami si uctievame Božiu Matku, Pannu Máriu, a  prosíme ju o ochranu a pomoc.

Modlitba májovej pobožnosti. (Každodenne.)

LORETÁNSKE LITÁNIE

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.

Svätá Božia rodička,

Svätá Panna panien,

Matka Kristova,

Matka Cirkvi,

Matka milosrdenstva,

Matka nádeje,

Matka najčistejšia,

Matka najnevinnejšia,

Matka panenská.

Matka nepoškvrnená,

Matka hodna lásky,

Matka obdivuhodná,

Matka dobrej rady,

Matka Stvoriteľa,

Matka Spasiteľa,

Panna najmúdrejšia,

Panna hodna úcty,

Panna hodna chvály,

Panna mocná,

Panna dobrotivá,

Panna verná,

Zrkadlo spravodlivosti,

Sídlo múdrosti,

Príčina našej radosti,

Príbytok Ducha svätého,

Príbytok hoden cti,

Vznešený príbytok nábožnosti,

Ruža tajomná,

Veža Dávidovho mesta,

Veža zo slonovej kosti,

Dom zlatý,

Archa zmluvy,

Brána do neba,

Hviezda ranná,

Uzdravenie chorých,

Útočisko hriešnikov,

Útecha migrantov,

Útecha zarmútených,

Pomocnica kresťanov,

Kráľovná anjelov,

Kráľovná patriarchov,

Kráľovná prorokov,

Kráľovná apoštolov,

Kráľovná mučeníkov,

Kráľovná vyznávačov,

Kráľovná panien,

Kráľovná všetkých svätých,

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,

Kráľovná nanebovzatá,

Kráľovná posvätného ruženca,

Kráľovná rodiny,

Kráľovná pokoja,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa.

Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba

Preblahoslavená Panna Mária, Božia Rodička! Hoci sme hriešni, predsa pred očami všemohúceho Boha a celého neba padáme k tvojim nohám a volíme si ťa dnes za svoju ochrankyňu a matku, za svoju orodovníčku u tvojho Syna, Ježiša. Zasväcujeme ti seba, svoje telo i dušu so všetkým, čo máme a čím sme. Darujeme ti svoje srdcia a prajeme si, aby sme na teba nezabúdali, ale stále milovali teba i tvojho Syna, Ježiša Krista.
Božia Rodička, obetujeme ti všetky modlitby a pobožnosti tohto mesiaca a prosíme ťa, vypros nám u Boha tú milosť, ktorú najviac potrebujeme. Ukáž, že si našou Matkou a že neopúšťaš tých, ktorí sa k tebe s dôverou utiekajú. Veď nás po ceste prikázaní tvojho Syna a vypros nám od neho hlavne tú milosť, aby sme mu zostali verní a aby sme chváliac teba na zemi, raz s tebou a so všetkými anjelmi a svätými chválili Ježiša v nebi na veky vekov. Amen.

Záverečná modlitba – 31. mája.

Nekonečne milosrdný Bože, ďakujeme ti za lásku, ktorú si nám za tejto pobožnosti toľko ráz preukázal skrze zásluhy a na orodovanie Panny Márie, Matky tovojho Syna, Ježiša Krista. Prosíme ťa, daj nám zbožného ducha, aby sme túto svoju Matku vždy dôstojnejšie ctili a na pomoc si ju volali, aby sme sa vždy mohli tešiť jej materinskej ochrane a v hodinu smrti sme boli hodní jej pomoci. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Pozri aj – Máj – mesiac Panny Márie

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorené službou WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: