Nedeľa Božieho milosrdenstva

Druhú veľkonočnú nedeľu slávi Katolícka cirkev ako Nedeľu Božieho milosrdenstva. Tento sviatok zaviedol svätý pápež Ján Pavol II.  30. apríla 2000, ktorý v jeho predvečer, kedy Cirkev už vstúpila do liturgie nedele Božieho milosrdenstva, 2. apríla 2005, zomrel.

Pán Ježiš v zjavení sestre Faustíne zjavil požiadavku, aby Cirkev slávila sviatok Božieho milosrdenstva. Božie milosrdenstvo a s tým spojené pobožnosti Ježiš definoval ako poslednú záchranu pre hriešnika. “Skôr než prídem ako spravodlivý Sudca, otvorím naširoko dvere milosrdenstva. Kto nechce prejsť dvermi môjho milosrdenstva, musí prejsť dvermi mojej spravodlivosti… Toto je znamenie posledných čias. Potom príde deň spravodlivosti. Kým je ešte čas, nech si ľudia hľadajú útočište pri prameni milosrdenstva.”

Každý, kto si dnes pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole nábožne uctí tento obraz a splní predpísané podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie milosrdenstvo (napr. Milosrdný Ježišu, dôverujem v teba), môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci.

„Kto v tento deň pristúpi k prameňu života, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov,“ povedal Pán Ježiš v 13. zjavení. A v 33. zjavení toto prisľúbenie zopakoval ešte zreteľnejšie: „Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov.”

Pán Ježiš nadiktoval sestre Faustíne ruženec Božieho milosrdenstva. Povedal: “Ktokoľvek sa ho bude modliť, okúsi v hodine smrti moje veľké milosrdenstvo. Keby to bol aj najzaťatejší hriešnik, keď sa čo i len raz pomodlí tento ruženec, bude účastný milostí môjho milosrdenstva… Tým, ktorí sa tento ruženec budú modliť, chcem darovať všetko, o čo budú prosiť. Aj duše zaťatých hriešnikov naplním pokojom, ak sa budú modliť túto modlitbu. Hodina ich smrti bude šťastná”

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: