Osobitný rok rodiny

V nadväznosti na vyhlásený Rok sv. Jozefa, Svätý Otec František na sviatok Svätej rodiny 27. decembra 2020 ohlásil Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia,“ ktorý začíname dnes na slávnosť sv. Jozefa, pri 5. výročí vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia – Radosť lásky.

Ako vysvetlil Svätý Otec v príhovore, práve začíname špeciálny rok uvažovania nad vzorom manželskej a rodinnej lásky podľa podnetov spomenutého dokumentu a so zreteľom na evanjelizačnú úlohu rodiny. Cieľom je prehĺbiť si poznanie Amoris laetitia. Osobitný rok rodiny má za cieľ osloviť každú rodinu v celom svete prostredníctvom niekoľkých duchovných, pastoračných a kultúrnych návrhov, ktoré je možné realizovať v rámci farností, diecéz, univerzít, cirkevných hnutí a rodinných združení. Teda netýka sa to iba Cirkvi, ale všetkých rodín celého sveta. Každá z nich môže mať z tohto roku úžitok. V realite dnešných dní poznačených pandémiou si naliehavejšie uvedomujeme centrálnu úlohu rodiny ako domácej cirkvi a väzieb medzi rodinami. Svätý Otec nás pozýva nielen prehlbovať úctu k ochrancovi rodín, svätému Jozefovi, ale aj na celoročnú oslavu rodiny. Vyzdvihuje dôležitosť pastoračnej starostlivosti o rodiny. Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“ bude koordinovať Dikastérium pre laikov, rodinu a život  a potrvá do 26. júna 2022, keď sa v Ríme bude konať X. Svetové stretnutie rodín za účasti pápeža.

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: