Nedeľa Božieho Slova

Nedeľa Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia pápeža Františka slávi každý rok na Tretiu nedeľu v Cezročnom období, pripomína všetkým pastierom i veriacim význam a hodnotu Svätého písma pre kresťanský život, ako aj vzťah medzi Božím slovom a liturgiou: „Ako kresťania sme jeden ľud, ktorý kráča dejinami, posilňovaný prítomnosťou Pána uprostred nás, ktorý k nám hovorí a živí nás. Deň venovaný Biblii nemá byť len ,raz do rokaʻ, ale raz po celý rok, pretože naliehavo potrebujeme zblízka a dôverne spoznať Sväté písmo a Zmŕtvychvstalého, ktorý v spoločenstve veriacich neprestajne rozdáva slovo a láme chlieb. Preto potrebujeme nadobudnúť dôverný vzťah so Svätým písmom, lebo inak naše srdce ostane chladné a oči ostanú zavreté, keďže sme postihnutí mnohými formami slepoty“.

Načasovanie slávenia má tiež svoj zmysel. Nedeľu Božieho Slova slávime v období, „keď sme pozvaní posilňovať svoje vzťahy so židmi a modliť sa za jednotu kresťanov“ (Aperuit illis, 3). Nesie ekumenický význam i poukaz na skutočné svetlo na ceste objavovania vzájomnej jednoty.

A čo pre nás konkrétne znamená „sláviť“ Nedeľu Božieho Slova? Pápež ponúka vo svojom liste niekoľko podnetov. Prvým je nepochybne zviditeľnenie knihy Písma, napísaného Božieho slova, prostredníctvom „intronizácie“. To značí dať Písmu čestné miesto v sakrálnom priestore, aby sme slovo „mali na očiach“ a poskytovali mu podobne čestné miesto v našom vnútri. Nemusí to ale platiť len o chráme.

Domov každého z nás sa môže stať priestorom, kde bude kniha Písma zaujímať dôstojné a viditeľné miesto. Bude pripomienkou, aby sme ju častejšie vzali do rúk a čítali. Presne to pripomína pápež, keď hovorí v liste o význame „jej každodenného čítania, hlbšieho poznania a tiež modlitby so Svätým písmom“ (Aperuit illis, 3). Počas sv. omše počúvame Božie slovo, no neraz sú to len krátke úryvky. Celistvejšie osobné čítanie – alebo spolu s blízkymi – môže pomôcť objaviť širšie súvislosti, väčšmi sa zblížiť s Ježišom, čerpať inšpiráciu pre modlitbu i útechu. Teda rozvíjať familiaritu s Písmom.

Samozrejme, tá nedeľa nemá byť iba jediným výnimočným dňom v roku, keď si uvedomíme význam Božieho slova. Skôr sa má stať dňom, ktorý nás – obrazne povedané – „naštartuje“ k obnove vzťahu k Božiemu slovu, a k Písmu zvlášť.

Z aktivít, ktoré je možné v tomto roku aj napriek obmedzeniam uskutočniť, patria napríklad domáca liturgia prejavenia úcty Biblii a kontinuálne čítanie Svätého písma.

Domáca liturgia prejavenia úcty Biblii

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: