Panna Mária Kráľovná

 22. august

Liturgické slávenie: spomienka

Obraz „Salus populi romani“

Pri príležitosti 100 rokov od vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom Počatí Panny Márie pápež Pius XII. 1. novembra v roku 1954 korunoval rímsky milostivý obraz v chráme Santa Maria Maggiore s názvom „Salus Populi Romani“. Zároveň ustanovil nový mariánsky sviatok Panny Márie Kráľovnej, ktorý sa dovtedy už niekoľko rokov slávil vo viacerých biskupstvách. Dátum sviatku ustanovil na 31. mája. V obnovenom kalendári sa liturgická spomienka na Pannu Máriu Kráľovnú koná 22. augusta.

V tento deň si pripomíname, že Panna Mária porodila svetu Kráľa všetkých kráľov, Toho, ktorého ani smrť nepremohla a ktorý je Kráľom celého vesmíru, Ježiša Krista, Božieho Syna. Panna Mária nikdy nebola pod vládou hriechu a satana, nemal nad ňou moc. Nazývame ju aj Kráľovnou anjelov a všetkých ľudí. Sv. Ján apoštol ju vo svojej Knihe zjavenia (Apokalypse) tiež opisuje ako Kráľovnú: „Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd“ (Zjv 12,1). Je kráľovnou milosrdenstva, vďaka nej k nám prišla spása. Jej predobrazom je kráľovná Ester zo Starého zákona, ktorá tiež prosila za svoj ľud u kráľa. A keď sa jej kráľ pýtal, čo si najviac žiada, chcela len záchranu pre svoj národ. A kráľ jej vyhovel (Est 7,1-3). Božiu Matku si uctievame ako tú, ktorá za nás neprestajne oroduje a vyprosuje nám u Boha milosrdenstvo a vyslobodenie z otroctva a moci Zlého.

Panna Mária Kráľovná ?

odpoveď na otázku:

Katolícka cirkev uctieva Pannu Máriu ako Kráľovnú nebies. Nie je to v rozpore s učením, že jediným Kráľom a Pánom je Boh sám? Nejde o nejaké Máriino zbožštenie, ktoré by bolo v rozpore s vierou v jediného Boha?

odpovedá:

P. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm.

Panna Mária nebola a nie je bohyňa. Od všetkých bohýň sa líši svojou podstatou a poslaním. Bola jednoduchou veriacou devou, ktorú si Boh vyvolil, aby sa stala matkou Spasiteľa, Božieho Syna. Celá jej veľkosť je v jej ochote spolupracovať s Bohom, v jej otvorenosti pre Božiu vôľu a pôsobenie Ducha Svätého v jej živote, v jej pokore a službe, s ktorou naplnila poslanie, ktoré jej Boh zveril.

Pre mnohých je ale biblická nábožnosť vo vzťahu k Panne Márii nedostačujúca, a tak si zo svojej vôle z Panny Márie robia akúsi kresťanskú bohyňu, a tým prekrúcajú jej postavenie v Božom pláne spásy. Pochopiteľne nám potom niekedy ekumenickí bratia predhadzujú, že sa vo vzťahu k Panne Márii dopúšťame modloslužby, keď ju tak uctievame, alebo ju nazývame “kráľovnou nebies”, ako upozorňuje anketár.

V Biblii je totiž týmto titulom u proroka Jeremiáša nazývaná pohanská bohyňa Ištar, ktorá bola stotožňovaná s planétou Venušou (Jer 7,18). V tom je však veľké nepochopenie. Jednak “kráľovná nebies” nie je žiadny oficiálny titul pre Pannu Máriu, objavuje sa skôr v ľudovej zbožnosti. Hlavne je však pod pojmom “kráľovná” mienený úplne iný obsah ako u pohanských božstiev. Rovnako ako Pán Ježiš je kráľom v úplne inom zmysle, než sú nimi svetskí králi, aj Panna Mária je kráľovnou len a práve v zmysle plného podielu na Božom kráľovstve a kraľovanie, ktoré je pripravené pre nás všetkých. Ak teda v cirkvi uctievame Pannu Máriu ako kráľovnú, potom je tomu tak vždy vo vzťahu ku Kristovi a v plnej závislosti na jeho poslaní, čím je záchrana sveta. Ona je tou, na ktorej sa už naplnili slová Písma určené pre každého z nás: “Ak sme s ním (s Kristom) zomreli, budeme s ním aj žiť. Ak vytrváme, s ním budeme aj kraľovať “(2Tim 2,11-12).

Uverejnené v Českom Katolíckom týždenníku č. 21/2014
Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: