Slávnosť prvého sv. prijímania r. 2019

V živote človeka je prvé sväté prijímanie veľkým dňom, kedy sa osobne stretáva s Ježišom. Prvé sv. prijímanie je dôležitou chvíľou pre celé farské spoločenstvo, pretože pozornosť všetkých sa upriamuje na Eucharistiu. Takýmto dňom bola v našej farnosti 6. veľkonočná nedeľa, kedy 19 detí po prvýkrát pristúpilo k svätému prijímaniu. Na túto chvíľu sa deti pripravovali na hodinách náboženskej výchovy, počas detských sv. omší a v rodinách. Vyvrcholením prípravy bola slávnostná sv. omša, pri ktorej sa deti aktívne zapájali spevom, čítaniami a prinášaním obetných darov. Pán farár vo svojom príhovore na príklade oka, konkrétne, očnej zreničky, ktorá je stredom oka a prepúšťa obraz, ktorý vidíme ďalej na šošovku. Takým stredom nášho života má byť, Ježiš Kristus, prítomný v Eucharistii. On má byť pre nás tou zreničkou, cez ktorú, sa raz sním stretneme vo večnosti.

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: