Máj – mesiac Panny Márie

Ako Panna Mária, najmilostivejšia Kráľovná neba, neprestáva vyprosovať ľudskému pokoleniu nové a nové dobrodenia, tak zas nesčíselní jej ctitelia neprestávajú uvádzať vždy nové a nové pobožnosti a slávnosti na jej uctenie. Medzi mnohými mariánskymi pobožnosťami a slávnosťami, ktorými je cirkevný rok prepletený ako ružami, najdojímavejšou je májová pobožnosť, podľa ktorej sa celý máj volá mariánskym mesiacom. Celý mesiac je venovaný úcte k Panne Márii, najmä rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej moci a dobrote, o jej svätom živote na zemi a oslávení v nebi, a celým mesiacom zaznieva vzývanie a oslavovanie jej mocného príhovoru u Boha v krásnych Loretánskych litániách.

Nazaretský domček v bazilike Zjavenia Panny Márie v Lorete

Slovo „litánie“ pochádza z gr. „litaneia“, čo znamená prosbu, modlitbu, úpenlivé vzývanie. Jednotlivé zvolania sa skladajú z dvoch častí: z oslovenia, ktoré sa menilo, a z prosby, ktorá zostávala nezmenená. Oslovenie predniesol (zaspieval) kňaz alebo diakon a ľud odpovedal na jeho vzývania zvolaním. Takto najprv začali vznikať litánie k svätým, ktoré svoj pravý rozvitý tvar dostali už na vrchole kresťanského staroveku. Do 9. storočia boli v omšovej liturgii rímskej Cirkvi tzv. omšové litánie („litania missalis“). Boli to prosebné modlitby, ktoré mali kajúci ráz. Z týchto litánií sa neskôr vyvinuli Spoločné modlitby veriacich (Prosby) ako záver bohoslužby slova. Za pápeža Gregora Veľkého vznikli tzv.procesiové litánie, ktoré sa prednášali počas procesiových sprievodov. V stredoveku bola takáto forma modlitby veľmi obľúbená, veľmi sa rozmohla a už vtedy Cirkev poznala okolo 80 druhov rozličných litánií – nielen k svätým, omšové, či procesiové, ale aj napr. k Menu Ježiš, k Panne Márii…

Domček interiér

Loreto je slávne mariánske pútnické mesto v Taliansku. Už okolo roku 1100 bol v Lorete postavený mariánsky kostol. V roku 1204 preniesli do Loreta z Trsatu v Dalmácii zázračný mariánsky obraz, portrét Matky Božej, ktorý vraj namaľoval evanjelista sv. Lukáš, a nazaretský domček. Najstaršie, doteraz najznámejšie a najobľúbenejšie mariánske litánie, pochádzajú z XII. storočia.  Vo včasnom stredoveku  mariánske litánie neboli veľmi obľúbené. Litánie, ktoré sa modlievali a spievali v Lorete mali naopak veľký úspech. Podľa tohto pútnického miesta dostali aj pomenovanie a časom nadobudli všeobecnú platnosť. O rozšírenie Loretánskych litánií po celej Európe a potom po celom katolíckom svete sa zaslúžili najprv pápeži, ktorí ich odporúčali a obdarúvali odpustkami; ďalej pútnici do Loreta, kde si ich odpisovali a potom ich doma propagovali; ale hlavne jezuiti prostredníctvom svojich misií, ktorí po reformácii ľud rekatolizovali. Loretánske litánie, v ktorých je zhrnuté celé mariánske dogmatické učenie, sa stali od druhej polovice 16. storočia až dodnes jednou zo základných katolíckych modlitieb. (zdroj: internet)

MÁJOVÁ POBOŽNOSŤ

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: