Náš adoptívny bohoslovec Lèopold

Jedným z efektívnych spôsobov ako podporiť misie je pomôcť pri formácii a vzdelávaní miestnych povolaní. Misijné diecézy sa vďaka domácim kňazom môžu stať samostatné v poskytovaní pastoračnej starostlivosti. Aj naša farnosť má formou adopcie bohoslovcov na diaľku adoptovaného jedného bohoslovca, Lèopolda KODE, študenta interdiecézneho kňazského seminára Mons. Louis de Parisota v Tchanvedji, v arcidiecéze Lokossa  v západoafrickom Benine.

Základné údaje o seminaristovi:

 KODE Lèopold

1. ročník teológie, školský rok 2017/18

Vek: 27 rokov

Otec: KODE Alphonse

Matka: HOUETOGNON Antoinette

Súrodenci: 1 brat a 3 sestry

Stručný príbeh môjho povolania

Pokiaľ ide o príbeh môjho povolania, Pánovo volanie som pocítil už ako veľmi mladý. Dva roky po mojom narodení rodičia konvertovali na kresťanstvo, vďaka čomu som mohol rásť v kresťanskej viere. Po nejakom čase som bol pokrstený. Dávno pred školskou dochádzkou som sa hrával u nás doma s inými deťmi v mojom veku alebo sám, keď som sprevádzal rodičov na pole. Často som sa preobliekal za učiteľa alebo kňaza a napodobňoval som ich. O niekoľko rokov neskôr počas omše, keď otec Léopold Gninou vyzval chlapcov, aby vstali tí, ktorí sa chcú stať kňazmi, som sa veľmi rýchlo postavil. Bolo nás asi desať z jednej filiálky a zapísali nás do skupiny kandidátov zasväteného života. Ja jediný som vstúpil 1. októbra 2003 do Malého seminára sv. Jozefa v Adjatokpe. Dnes pokračujem na svojej ceste štúdiom teológie v kňazskom seminári v Tchanvédji

Oficiálny dokument TU

Modlitba:

Pane Ježišu Kriste, ty si položil život za spásu ľudí a stal si sa Večným kňazom. Prosíme ťa za nášho bohoslovca Lèopolda, ktorý sa pripravuje na kňazstvo. Udeľuj mu aj naďalej svoju milosť, vzdiaľ od neho všetky pokušenia a posilňuj ho vo svätosti, aby ochotne a oddane poznával teba a tak sa pripravoval na dôstojnú službu v tvojej Cirkvi. Ukáž mu zmysel a hodnotu povolania, aby ťa sám čoraz viac miloval a zjednocoval sa s tebou. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

KODE Lèopold bol bol vysvätený na kňaza

14. 11. 2021 – Prišiel email z Pápežských misijných diel, že nášho bohoslovca Léopolda Kodeho vysvätili za kňaza. S veľkou radosťou Vám to oznamujem a vyjadrujem každému osobitne vďacnosť, kto akýmkoľvek darom prispel na jeho štúdium. Pán Boh Vám zaplať. Léopoldovi úprimne blahoželáme!

D. O. Milan

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: