Náš adoptívny bohoslovec Lèopold

Jedným z efektívnych spôsobov ako podporiť misie je pomôcť pri formácii a vzdelávaní miestnych povolaní. Misijné diecézy sa vďaka domácim kňazom môžu stať samostatné v poskytovaní pastoračnej starostlivosti. Aj naša farnosť má formou adopcie bohoslovcov na diaľku adoptovaného jedného bohoslovca, Lèopolda KODE, študenta interdiecézneho kňazského seminára Mons. Louis de Parisota v Tchanvedji, v arcidiecéze Lokossa  v západoafrickom Benine.

Základné údaje o seminaristovi:

 KODE Lèopold

1. ročník teológie, školský rok 2017/18

Vek: 27 rokov

Otec: KODE Alphonse

Matka: HOUETOGNON Antoinette

Súrodenci: 1 brat a 3 sestry

Stručný príbeh môjho povolania

Pokiaľ ide o príbeh môjho povolania, Pánovo volanie som pocítil už ako veľmi mladý. Dva roky po mojom narodení rodičia konvertovali na kresťanstvo, vďaka čomu som mohol rásť v kresťanskej viere. Po nejakom čase som bol pokrstený. Dávno pred školskou dochádzkou som sa hrával u nás doma s inými deťmi v mojom veku alebo sám, keď som sprevádzal rodičov na pole. Často som sa preobliekal za učiteľa alebo kňaza a napodobňoval som ich. O niekoľko rokov neskôr počas omše, keď otec Léopold Gninou vyzval chlapcov, aby vstali tí, ktorí sa chcú stať kňazmi, som sa veľmi rýchlo postavil. Bolo nás asi desať z jednej filiálky a zapísali nás do skupiny kandidátov zasväteného života. Ja jediný som vstúpil 1. októbra 2003 do Malého seminára sv. Jozefa v Adjatokpe. Dnes pokračujem na svojej ceste štúdiom teológie v kňazskom seminári v Tchanvédji

Oficiálny dokument TU

Modlitba:

Pane Ježišu Kriste, ty si položil život za spásu ľudí a stal si sa Večným kňazom. Prosíme ťa za nášho bohoslovca Lèopolda, ktorý sa pripravuje na kňazstvo. Udeľuj mu aj naďalej svoju milosť, vzdiaľ od neho všetky pokušenia a posilňuj ho vo svätosti, aby ochotne a oddane poznával teba a tak sa pripravoval na dôstojnú službu v tvojej Cirkvi. Ukáž mu zmysel a hodnotu povolania, aby ťa sám čoraz viac miloval a zjednocoval sa s tebou. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

KODE Lèopold bol bol vysvätený na kňaza

14. 11. 2021 – Prišiel email z Pápežských misijných diel, že nášho bohoslovca Léopolda Kodeho vysvätili za kňaza. S veľkou radosťou Vám to oznamujem a vyjadrujem každému osobitne vďacnosť, kto akýmkoľvek darom prispel na jeho štúdium. Pán Boh Vám zaplať. Léopoldovi úprimne blahoželáme!

D. O. Milan

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: