Modlitba sv. ruženca a odpustky

Začína mesiac október – mesiac modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.

Viac k odpustkom

Počas roka máme niekoľko príležitostí, kedy môžeme získať tzv. úplné (plnomocné) odpustky. Čo sú odpustky, nám hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bodoch 1471-1479. V skratke: tým, že človek spácha hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, teda trest. Ak sme spáchali ťažký hriech (vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), zaslúžime si zaň večný trest (peklo). Ak sme spáchali ľahký hriech, zaslúžime si časný trest (očistec). Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám dáva možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia. No aj vtedy, keď sa nám odpustí hriech, následok (teda trest) zostáva. Síce nie večný (v pekle), ten sa odpúšťa spolu s hriechmi, ale časný (v očistci) zostáva. Ak chceme, aby sa nám odpustili aj časné tresty, na to slúžia odpustky.

K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:

 • vzbudiť si úmysel získať odpustky
 • pristúpiť k sviatosti zmierenia
 • vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu)
 • prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie)
 • pomodliť sa modlitbu na úmysel Sv. Otca (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu)
 • vykonať určený skutok (pozri tabuľku nižšie, napr. na slávnosť Krista Kráľa je tým skutkom účasť na verejnom recitovaní (v kostole) modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia).

Pre koho môžeme úplné odpustky získať?
Každý sám pre seba. Výnimku tvorí obdobie od 1. do 8. novembra. Vtedy môžeme získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu.

Kedy môžeme úplné odpustky získať?
Sú určené dni v roku, v ktoré môžeme získať odpustky. Okrem toho sú výnimočné udalosti, kedy môže Sv. Otec alebo diecézny biskup vyhlásiť možnosť získania plnomocných odpustkov, napr. v jubilejnom roku (v súčasnosti Svätý Rok Milosrdenstva), na púti a podobne.

Pravidelné možnosti získania odpustkov:

Deň / Určený skutok

 • Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok) / Zúčastniť sa verejnej modlitby (spevu) Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
 • Každý deň v pôste (40 dní pred Veľkou Nocou) / Vykonať si krížovú cestu (pri verejnej pobožnosti stačí, ak sa pohybuje od jedného zastavenia k druhému ten, čo vedie pobožnosť; pri súkromnej pobožnosti sa treba taktiež pohybovať)
 • Každý piatok v pôste / Pomodliť sa po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu
 • Zelený štvrtok / Pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti (adorácii) sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
 • Veľký piatok / Nábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatku
 • Veľkonočná vigília (vzkriesenie) / Obnovenie krstných sľubov
 • Zoslanie Ducha Svätého / Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
 • Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi / Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
 • Najsvätejšieho Srdca Ježišovho / Účasť na verejnom recitovaní modlitbyNajmilší Ježišu
 • Porciunkula – 2. augusta / Nábožná návšteva farského alebo františkánskeho kostola spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha)
 • Každý deň v októbri / Modlitba ruženca v spoločenstve veriacich (päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami)
 • 1.-8. novembra – len pre duše v očistci / Nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých
 • 2. novembra – len pre duše v očistci / Nábožne navštíviť kostol (kaplnku), pomodliť sa Otče náš a urobiť vyznanie viery (Verím v Boha)
 • Nedeľa Krista Kráľa / Účasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia
 • 31. decembra / Pri verejnej ďakovnej pobožnosti účasť na speve hymnu Teba, Bože, chválime
 • V deň patrocínia kostola u nás 2. februára / návšteva kostola  (modlitba Otče náš, Verím v Boha a zachovanie ostatných podmienok),

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorené službou WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: