Mimoriadny Svätý rok Milosrdenstva

 Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, ktorý otvoril 8. decembra 2015, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva. Bude sa sláviť nielen v Ríme, ale vo všetkých katedrálach sveta.

Homília pápeža Františka pri otvorení Svätého roku milosrdenstva

 Modlitba na mimoriadny Svätý rok Milosrdenstva

Pane Ježišu Kriste, ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec, ….čítaj viac…→

Pastiersky list k mimoriadnemu Svätému roku milosrdenstva (29. 11. 2015)


 Z buly Misericordiae vultus 

Pôstne obdobie jubilejného roka nech sa prežíva ešte intenzívnejšie ako čas vhodný na slávenie a zakúšanie Božieho milosrdenstva. Nad koľkými stranami Svätého písma možno v pôste rozjímať, aby sme objavili Otcovu milosrdnú tvár! Môžeme pritom s prorokom Micheášom opakovať slová: Ty, Pane, si Boh, ktorý odníma neprávosť a odpúšťa hriechy, ktorého hnev netrvá večne, lebo má záľubu v zľutovaní. Pane, vráť sa k nám a zmiluj sa nad svojím ľudom. Zmy naše hriechy a do morských hlbín zahoď všetky naše viny (porov. Mich 7, 18 ‒ 19).

V tomto čase modlitby, pôstu a milosrdnej lásky možno konkrétnejšie rozjímať nad týmito slovami proroka Izaiáša: „Nie toto je pôst, aký som si vyvolil: rozviazať putá nespravodlivé, uvoľniť povrazy otroctva, zlomených prepustiť na slobodu a rozlámať všetky okovy? Lámať hladnému svoj chlieb, blúdiacich bedárov zaviesť do svojho domu? Ak vidíš nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym sa neskrývaj! Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: ,Tu som!‘ Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie a prestaneš ukazovať prstom a hovoriť bezbožne, ak obetuješ svoj život pre hladného a nasýtiš dušu ubitú, vtedy zažiari vo tmách tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie. Pán ťa bude neprestajne sprevádzať; i na miestach vyprahnutých ťa nasýti a tvoje kosti upevní; a budeš ako polievaná záhrada a ako prameň, ktorého voda nevysýcha“ (Iz 58, 6 – 11).


Milosrdenstvo = hmatateľná láska

Milosrdenstvo má zvláštne a milé vlastnosti. Umožňuje nám vstúpiť do úzkostí druhých ľudí a niesť ich s nimi. Je to cvičenie v trpezlivosti a láskavosti voči tým, ktorí si to podľa spravodlivosti nezaslúžia. Najviditeľnejším prejavom milosrdenstva je odpúšťanie urážok. Milosrdenstvo je plodom lásky. Robí lásku hmatateľnou a je to láska s láskavou tvárou. Umožňuje človeku, aby urobil viac, než vyžaduje minimum lásky. Je to láska, ktorá je radostná. Je štedrá a má otvorené srdce. Je to vedomé dobro. Prúdi z vernosti nášmu najhlbšiemu ja. Milosrdenstvo sa týka celého človeka – tela i duše.

Skutky telesného milosrdenstva sú najmä tieto: dávať jesť hladným; dávať piť smädným; prichýliť pocestných; odievať nahých; navštevovať chorých; poskytovať pomoc väzňom; pochovávať mŕtvych.

Skutky milosrdenstva, ktoré živia ľudského ducha, sa nazývajú skutkami duchovného milosrdenstva: napomínať hriešnikov; poúčať nevedomých; odpúšťať ubližujúcim; dobre radiť pochybujúcim; tešiť zarmútených; trpezlivo znášať krivdu; modliť sa za živých a mŕtvych.

Mnohé stránky súčasnej kultúry sú proti týmto skutkom milosrdenstva. Milosrdenstvo sa často považuje za „niečo zmäkčilé“, čo robia len beznádejne romantickí „konatelia dobra“. Hovoria, že „skutočný život“ nemá priestor pre milosrdenstvo. Avšak milosrdenstvo je základným kameňom fungovania spoločnosti. Žiadne ľudské vzťahy – najmä manželstvo a rodina – nemôžu správne fungovať bez milosrdenstva.

(SMN 10/2015)


Porta sancta

Porta sanctaObrad začiatku jubilea spočíva v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktoré je otvorená iba počas Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Svätého roku sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse. Svätá brána na ostatných bazilikách bude otvorená po Bazilike sv. Petra. Z rozhodnutia svätého otca budú Brány milosrdenstva otvorené i vo všetkých katedrálnych chrámoch po celom svete, ako aj v iných chrámoch, ktoré na to špeciálne určí miestny biskup. Brána milosrdenstva je spojená s možnosťou získať mnohé milosti pri zachovaní stanovených podmienok.


Arcidieceze_kosickaOtvorenie Brány milosrdenstva v našej diecéze

13. decembra 2015 bude v katedrále sv. Alžbety pri sv. omši o 10.30 otvorená Mons. Bernardom Boberom, arcibiskupom-metropolitom Brána milosrdenstva  v rámci mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Z rozhodnutia otca arcibiskupa budú v našej diecéze otvorené taktiež Brány milosrdenstva i v ďalších 19 určených chrámoch.

Určené chrámy s Bránou milosrdenstva v našej diecéze:
Katedrála sv. Alžbety v Košiciach
Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove
Bazilika Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou
Bazilika sv. Egídia v Bardejove
Farský kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
Farský kostol sv. Martina v Lipanoch
Farský kostol Všetkých svätých v Humennom
Farský kostol Narodenia Panny Márie v Michalovciach
Farský kostol sv. Vavrinca, diakona v Sobranciach
Farský kostol Návštevy Panny Márie v Trebišove
Farský kostol Zoslania Ducha Svätého v Moldave nad Bodvou
Pútnická kaplnka Narodenia Panny Márie vo filiálnej obci Svätá Mária, farnosť Rad
Pútnický kostol Narodenia Panny Márie v Malej Vieske
Pútnický kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach
Pútnický kostol sv. Vojtecha v Gaboltove
Pútnický kostol sv. Jakuba vo Veľkom Šariši
Pútnický kostol Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove
Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Svinej
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Snine – sídlisko
Farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP


Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: