Liturgické predmety

LITURGICKÉ KNIHY

MISÁL – obsahuje všetky modlitby svätej omše. Sú zoradené v poradí jednotlivých častí svätej omše a liturgického roka (prihliadajúc na účelnosť). Kvôli správnej orientácii v misáli je vhodné naštudovať si úvod a príslušné rubriky.

LEKCIONÁR – obsahuje čítania zo Starého aj Nového zákona a žalmy. Názov pochádza z latinského slova lectio = čítanie. Má šesť dielov, v ktorých sú čítania na jednotlivé liturgické obdobia, slávnosti, sviatky a spomienky.

KNIHA MODLITIEB VERIACICH – obsahuje prosby na svätú omšu. Prosby veriacich sa nachádzajú aj v zadnej časti misála. V knihe modlitieb veriacich sú však zostavené na rôzne príležitosti.

KANCIONÁL – obsahuje piesne, ktoré spievame pri bohoslužbách. Názov pochádza z latinského slova cantus = spev.

BOHOSLUŽOBNÉ PREDMETY

KALICH – je zhotovený z ušľachtilých materiálov, najčastejšie je pozlátený.

KALICHOVÁ PATÉNA – prikrýva sa ňou kalich a dáva sa na ňu veľká hostia.

PURIFIKATÓRIUM – ručník na utieranie kalicha a patény. Má vyšitý krížik.

PALA – štvorec z pevnej látky, potiahnutý ozdobnou látkou. Kladie sa na kalich (chráni pred padnutím nečistoty do kalicha).

KORPORÁL – štvorec z bieleho plátna s rozmermi asi 40 x 40 cm. Na rozprestretý korporál sa kladie kalich, miska s hostiami, cibórium alebo monštrancia. Rozkladá sa v strede oltára krížikom k sebe.

KALICHOVÉ VÉLUM – štvorcová prikrývka na kalich. Má mať rovnakú farbu ako ornát.

MISKA NA HOSTIE – vkladá sa do nej chlieb (malé hostie), ktorý sa vo svätej omši premieňa na Kristovo telo.

PATÉNA K SVÄTÉMU PRIJÍMANIU – plochá tácka. Má zabrániť prípadnému pádu hostie na zem.

AMPULKY (konvičky) – sklenené alebo kovové nádoby na víno alebo vodu. Niekedy majú označenie: V = víno, A = voda (z latinského slova aqua, čo znamená voda).

MANUTERGIUM – LAVABO – ručník na utierame rúk kňaza po umytí. Väčšinou sa kladie na ampulky. Krížik má mať vyšitý na okraji alebo vôbec (purifikatórium ho má mať v strede).

KADIDELNICA – kovová nádobka na uhlie, do ktorej sa sype kadidlo. Visí na “reťaziach” a používa sa pri slávnostných svätých omšiach a požehnaniach.

LOĎKA – kovová nádobka s lyžičkou na kadidlo (tymián).

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: