Jubilejný rok Matky Ustavičnej Pomoci


Modlitba posvätného ruženca s ikonou Matky ustavičnej pomoci


V Jubilejnom roku Matky ustavičnej pomoci je možné získať plnomocné odpustky

Bratislava 29. júna 2015 (TK KBS) Apoštolská penitenciária z mandátu Sv. Otca Františka vyhlásila na Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci 27. jún 2015 – 27. jún 2016 plnomocné odpustky, pri splnení obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca). Odpustky možno získať v kostole sv. Alfonza v Ríme a v každom kostole Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov). Získa ich každý veriaci, ktorý v duchu kajúcnosti a lásky príde (vykoná si púť) k ikone Matky ustavičnej pomoci a nábožne sa zúčastní jubilejnej pobožnosti, alebo aspoň vhodný čas zotrvá v zbožnom rozjímaní, pričom sa pomodlí Modlitbu Pána, Vyznanie viery a Zdravas Mária.

Tí, ktorí sa z dôvodu pokročilého veku, choroby alebo inej vážnej príčiny nemôžu zúčastniť týchto úkonov, môžu získať úplné odpustky, ak – slobodní od hriechu a pri splnení obvyklých podmienok – sa pred malou ikonou Matky ustavičnej pomoci duchovne spoja s oslavami jubilea prosia o Božie milosrdenstvo Máriiným prostredníctvom, pričom obetujú svoje modlitby a utrpenia života.


Litánie k Matke ustavičnej pomoci

(Pre súkromnú pobožnosť)

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.                                                                       Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.                                                                   Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa

Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh – zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária – oroduj za nás.                                                                              Svätá Božia Rodička – oroduj za nás.
Svätá Panna, počatá bez poškvrny dedičného hriechu – oroduj za nás.
My, úbohí hriešnici, voláme k Tebe – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme Boha, najväčšie Dobro, z celého srdca milovali – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme Ježišovi, Tvojmu Božskému Synovi, boli vo všetkom podobní – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme Teba, najsvätejšia Panna, vrúcne ctili a milovali – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme hriech, toto jediné zlo, nadovšetko nenávideli – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme často mysleli na svoju smrť – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme často prijímali sväté sviatosti – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme sa všemožne vyhýbali príležitostiam k hriechu – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme ani v jeden deň svojho života nezanedbali modlitbu – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme sa modlili zvlášť v pokušení – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme odpustili nepriateľom – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme všetkým ľuďom priali dobro – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme pokánie neodkladali zo dňa na deň – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme horlivo pracovali na vykorenení zlých zvykov – ó, Mária, pomôž nám.
Aby sme žili a zomreli v Božej milosti a v priateľstve s Bohom – ó, Mária, pomôž nám.
Vo všetkých potrebách tela i duše – ó, Mária, pomôž nám.             V bolestiach – ó, Mária, pomôž nám.
V chudobe a núdzi – ó, Mária, pomôž nám.
V prenasledovaní a opustenosti – ó, Mária, pomôž nám.
V súžení a trápení – ó, Mária, pomôž nám.
V časoch vojny a nákazlivých chorôb – ó, Mária, pomôž nám.
V pokušeniach zlého sveta – ó, Mária, pomôž nám.
V pokušeniach proti svätej čistote – ó, Mária, pomôž nám.
V boji proti zlým náklonnostiam – ó, Mária, pomôž nám.
V každom nebezpečenstve hriechu – ó, Mária, pomôž nám.
Keď dôjdeme na koniec pozemského života – ó, Mária, pomôž nám.
Keď budeme stonať na smrteľnej posteli – ó, Mária, pomôž nám.
Keď nás bude spomienka na blížiacu sa smrť napĺňať bázňou a strachom – ó, Mária, pomôž nám.
Keď nás budú v rozhodujúcej hodine zlí duchovia pokúšať k zúfalstvu – ó, Mária, pomôž nám.
Keď nám bude Pánov kňaz udeľovať posledné rozhrešenie a sväté pomazanie – ó, Mária, pomôž nám.
Keď budú pri našej posteli stáť príbuzní a priatelia a s plačom sa budú za nás modliť – ó, Mária, pomôž nám.
Keď zhasne náš zrak a prestane tĺcť naše srdce – ó, Mária, pomôž nám.
Keď budeme odovzdávať svoju dušu do rúk Stvoriteľa – ó, Mária, pomôž nám.
Keď sa naša úbohá duša objaví pred Božským Sudcom – ó, Mária, pomôž nám.
Keď bude nad nami vynesený večný výrok – ó, Mária, pomôž nám.
Keď budeme trpieť v očistcových mukách a túžiť po videní Boha – ó, Mária, pomôž nám

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane.
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: