Sviatosť pomazania chorých

PomazaniechorýchJe určena zvláštnym spôsobom k tomu, aby posilňovala tých, ktorí sú chorí.  Zvláštne milosti sviatosti majú tieto účinky:                          – spojenie chorého s Kristovým utrpením, a k jeho vlastnému prospechu i prospechu cirkvi;
– útechu, pokoj a odvahu, aby kresťansky znášal utrpenia choroby alebo staroby;
– odpusteníie hriechov, ak ich chorý nemohol obdržať vo sviatosti zmierenia;
– uzdravenie, ak to prospieva ku spáse duše;
– prípravu na prechod do večného života.

SÚRNE VYSLÚŽENIE POMAZANIA CHORÝCH

 • kedykoľvek je to potrebné môžete požiadať o udelenie pomazania chorých
 • v takomto prípade  kontaktujte telefonicky kňaza vo farnosti

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

 • pomazanie chorých je sviatosť, ktorou cirkev nebezpečne chorých veriacich odporúča trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil utrpenie a spasil ich
 • je prosbou o uzdravenie telesné i duševné (teda jej účinkom je aj odpustenie všetkých hriechov)
 • pomazanie chorých sa môže vyslúžiť veriacemu, ktorý sa začína pre chorobu alebo starobu ocitať v nebezpečenstve
 • prijatie sviatosti sa môže opakovať, ak chorý po vyzdravení znova upadol do ťažkej choroby alebo ak sa počas trvania tej istej choroby nebezpečenstvo stalo vážnejším

STAROSTLIVOSŤ O CHORÝCH V NAŠEJ FARNOSTI

 • pravidelne vždy v prvý piatok v mesiaci navštevujem chorých, s vyslúžením sviatosti zmierenia a prijatia Eucharistie; každý chorý veriaci môže o takúto pravidelnú návštevu požiadať
 • vždy pred Vianocami a Veľkou nocou je taktiež možnosť návštevy chorých
 • spravidla raz za rok (11. február, Panna Mária Lurdská) je možné spoločné vyslúženie pomazania chorých, ktoré sa koná vo farskom kostole pri svätej omši

ČO TREBA PRIPRAVIŤ:

 • na čistý stôl prichystať kríž, sviecu a svätenú vodu
 • Prosíme Vás, nenechávajte si túto službu lásky, ktorú môžete preukázať chorému a zavolať mu kňaza, na poslednú chvíľu, alebo keď je už človek mŕtvy. Všetky sviatosti a teda aj sviatosť pomazania chorých, sa udeľujú len živým ľuďom! Keď je človek vážne chorý treba sa ho opýtať, či si želá, aby ho prišiel navštíviť kňaz, rozumne mu vysvetliť potrebu sviatostnej milosti, ktorú mu môže kňaz sprostredkovať.
Advertisement

Komentáre sú uzavreté.

Vytvorte si webové stránky alebo blog na WordPress.com.

Up ↑

%d blogerom sa páči toto: